Ordliste - Matomo

Ordliste

Forstå de hyppigst anvendte ord for at få mest muligt ud af Matomo.

Målinger

% søgeafslutninger (Handlinger)

Procentdelen af ​​besøg, der forlod hjemmesiden efter en søgning på søgeordet i søgemaskinen.
exit_rate (API)

Afvisninger

Antal besøg, der startede og sluttede på siden. Det betyder, at den besøgende forlod hjemmesiden efter kun at have set denne side.
entry_bounce_count (API)

Afvisnings %

Procentdel af besøg, der kun havde en enkelt sidevisning. Det betyder, at den besøgende forlod webstedet direkte fra indgangen side.
bounce_rate (API)

Afvisnings % (Handlinger)

Procentdel af besøg, der startede på denne side og forlod hjemmesiden med det samme.
bounce_rate (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position

Average position of your website in the search engine results list (for this keyword).
position (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Besøg

Hvis en besøgende kommer til dit websted for første gang, eller hvis de besøger en side mere end 30 minutter efter at de sidst så en side, bliver det registreret som et nyt besøg.
nb_visits (API)

Brugere

Antallet af brugere logget på din hjemmeside. Det er antallet af unikke aktive brugere, der har et bruger-ID sat (via sporingskode funktionen 'setUserId').
nb_users (API)

CTR

Clickthrough rate: A ratio showing how often people who see a search engine results page with a link to your website, end up clicking it.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Clicks

A click is counted each time someone clicks on a link pointing to your website on a search engine results page.
nb_clicks (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Downloads

Antal gange linket blev klikket på.
nb_downloads (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Gennemsnitlig genereringstid

Den gennemsnitlige tid, det tog at generere siden. Målingen omfatter den tid det tog serveren at generere web-siden, plus den tid det tog for den besøgende at hente svar fra serveren. En lavere gennemsnitlig genereringstid betyder en hurtigere hjemmeside for de besøgende!
avg_time_generation (API)

Gennemsnittet af alle værdier for denne hændelse

Gennemsnittet af alle værdier for denne hændelse
avg_event_value (API)

Gns. besøgsvarighed (i sekunder)

Gennemsnitlig varighed af et besøg.
avg_time_on_site (API)

Gns. tid på siden

Den gennemsnitlige tid, besøgende har brugt på siden (kun denne side, ikke hele hjemmesiden).
avg_time_on_page (API)

Handlinger

Antal handlinger, der udføres af besøgende. Handlinger kan være sidevisninger, filhentninger eller udgående links.
nb_actions (API)

Handlinger pr. besøg

Det gennemsnitlige antal handlinger (sidevisninger, filhentninger eller udgående links), der blev udført under besøgene.
nb_actions_per_visit (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Hændelser

Total antal hændelser
nb_events (API)

Hændelser med en værdi

Antal hændelser, hvor en hændelseværdi blev fastsat
nb_events_with_value (API)

Hændelsesværdi

Summen af hændelserværdier
sum_event_value (API)

Impressions

An impression is counted each time your website is displayed in a search engine results page.
nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Indgange

Antal besøg, der startede på siden.
entry_nb_visits (API)

Indtægter First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Indtægter Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Indtægter Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Indtægter Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Indtægter Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Indtægter Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaktion med indhold

Antal gange der er blevet interageret på et indhold (f.eks. et klik på et banner eller en reklame).
nb_interactions (API)

Interaktionsfrekvens

Forholdet mellem indholdsvisninger til interaktioner.
interaction_rate (API)

Klikkede i søgeresultater

Antallet af gange denne side er blevet besøgt efter en besøgende lavede en søgning på hjemmesiden, og klikkede på denne side i søgeresultaterne.
nb_hits_following_search (API)

Konverteringer First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverteringer Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverteringer Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverteringer Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverteringer Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverteringer Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konverteringsfrekvens

Procentdelen af besøg, der udløste en mål konvertering.
conversion_rate (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Maks. hændelsesværdi

Den maksimale værdi for hændelsen
max_event_value (API)

Min. hændelsesværdi

Den mindste værdi for hændelsen
min_event_value (API)

Number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Sidevisninger

Antal gange siden blev besøgt.
nb_hits (API)

Sidevisninger

Antal gange siden blev besøgt.
nb_pageviews (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Søgeresultatssider

Besøgende vil søge på hjemmesiden, og vil nogle gange klikke på "Næste" for at se flere resultater. Dette er det gennemsnitlige antal søgeresultatsider set for dette søgeord.
nb_pages_per_search (API)

Søgninger

Antal besøg, der søgte efter dette søgeord på hjemmesidens søgemaskine.
nb_searches (API)

Søgninger (Handlinger)

Antal besøg, der søgte efter dette søgeord på hjemmesidens søgemaskine.
nb_visits (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Udgange

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Udgange

Antal besøg, der sluttede på siden.
exit_nb_visits (API)

Udgangs-%

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Udgangs-% (Handlinger)

Procentdel af besøg, der forlod hjemmesiden efter at have set denne side.
exit_rate (API)

Udgående links

Antal gange linket blev klikket på.
nb_outlinks (API)

Unikke besøgende

Antallet af unikke besøgende på dit website. Hver bruger bliver kun talt én gang, selv hvis de besøger dit website flere gange om dagen.
nb_uniq_visitors (API)

Unikke downloads

Antal besøg, der involverede et klik på linket. Hvis et link blev klikket flere gange under et besøg, tæller det kun én gang.
nb_uniq_downloads (API)

Unikke downloads (Handlinger)

Antal besøg, der involverede et klik på linket. Hvis et link blev klikket flere gange under et besøg, tæller det kun én gang.
nb_visits (API)

Unikke klik (Handlinger)

Antal besøg, der involverede et klik på linket. Hvis et link blev klikket flere gange under et besøg, tæller det kun én gang.
nb_visits (API)

Unikke sidevisninger

Antal besøg, som omfattede denne side. Hvis en side er blevet vist flere gange i løbet af et besøg, tælles der kun én gang.
nb_uniq_pageviews (API)

Unikke sidevisninger (Handlinger)

Antal besøg, som omfattede denne side. Hvis en side er blevet vist flere gange i løbet af et besøg, tælles der kun én gang.
nb_visits (API)

Unikke udgående links

Antal besøg, der involverede et klik på linket. Hvis et link blev klikket flere gange under et besøg, tæller det kun én gang.
nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Rapporter

Alle henvisninger (Henvisninger)

Rapporten viser alle henvisninger i én samlet rapport, over alle hjemmesider, Søg i nøgleord og kampagner som bruges af de besøgende til at finde hjemmesiden.

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Besøg af besøg antal (Besøgende)

Rapporten viser antallet af besøg, som var det N'te besøg, dvs. besøgende, der besøgte hjemmesiden mindst N gange.
Bemærk, at du kan få vist rapporten på andre måder end som en emnesky. Brug kontrolelementerne nederst i rapporten for at gøre det.

Besøg efter ugedag (Besøgende)

Denne graf viser antallet af besøg hjemmesiden har modtaget på hver dag i ugen.

Besøg pr. lokaltid (Besøgende)

Diagrammet viser, hvad klokken var i besøgendes tidszone under deres besøg.

Besøg pr. servertid (Besøgende)

Diagrammet viser, hvad klokken var i serverens tidszone under besøgene.

Besøgende pr. dage siden sidste besøg. (Besøgende)

Rapporten viser, hvor mange besøg var fra besøgende, hvis sidste besøg var et bestemt antal dage siden.

Besøgslængde (Besøgende)

Rapporten viser, hvor mange besøg der har haft en vis samlet varighed. Rapporten vises som en emnesky, mere almindelige varigheder vises med større skrifttype.
Bemærk, at du kan få vist rapporten på andre måder end som en emnesky. Brug kontrolelementerne nederst i rapporten for at gøre det.

Browser motorer (Besøgende)

Diagrammet viser de besøgendes browsere opdelt i grupper.
De vigtigste oplysninger for web-udviklere er, hvilken slags rendering motor de besøgende bruger. Etiketterne indeholder navnene på motorerne, efterfulgt af de mest almindelige browsere, der benytter motoren i parentes.

Browsere (Besøgende)

Rapporten indeholder oplysninger om hvilken browser de besøgende bruger. Hver version er angivet særskilt.

Brugerdefinerede variabler (Besøgende)

Rapporten indeholder oplysninger om brugerdefinerede variabler. Klik på et variabelnavn se fordeling af værdier.
Yderligere oplysninger om brugerdefinerede variabler generelt, læs Brugerdefinerede variabel dokumentation på piwik.org

By (Besøgende)

Denne rapport viser hvilke byer dine besøgende var i da de besøgte dhjemmesiden.
For at se data for rapporten, skal du opsætte GeoIP i Geolokaliseringsfanen. Den kommercielle Maxmind GeoIP-database er mere præcise end den gratis er. For at se hvor nøjagtig den er, skal du klikke her.

Downloads (Handlinger)

Rapporten viser, hvilke filer dine besøgende har hentet.
Hvad Matomo tæller som en filhentning, er klikket på et link. Hvorvidt overførelsen er afsluttet eller ej ved Matomo ikke.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form staters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Henvisningstype (Henvisninger)

Tabelen indeholder oplysninger om fordelingen af de henvisende typer.
Direkte træf: En besøgende har skrevet URL'en i sin browser og er startet med at browse på din webside - de er tilgået websiden direkte.
Søgemaskiner: Besøgende blev henvist til hjemmesiden fra en søgemaskine.
Se rapporten "Søgemaskine og søgeord" for yderligere oplysninger.
Hjemmesider: Besøgende fulgte et link fra en anden hjemmesiden, der førte til hjemmesiden.
Se "Hjemmesider" rapport for yderligere oplysninger.
Kampagner: Besøgende kom til hjemmesiden som følge af en kampagne.
Se "Kampagner" rapport for yderligere oplysninger.

Indgangssider (Handlinger)

This report contains information about the entry pages that were used during the specified period. An entry page is the first page that a user views during their visit.
The entry URLs are displayed as a folder structure.
Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Indgangssidetitler (Handlinger)

Rapporten indeholder oplysninger om titlerne på indgangssider, der blev brugt i den angivne periode. Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Indstillinger (Besøgende)

Rapporten viser de mest almindelige samlede konfigurationer, som de besøgende havde. En konfiguration er en kombination af et styresystem, en browsertype og en skærmopløsning.

Kontinent (Besøgende)

Denne rapport viser hvilke kontinenter dine besøgende var i da de besøgte hjemmesiden.

Land (Besøgende)

Denne rapport viser hvilke lande dine besøgende var i da de besøgte hjemmesiden.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Region (Besøgende)

Denne rapport viser hvilke regioner dine besøgende var i da de besøgte hjemmesiden.
For at se data for rapporten, skal du opsætte GeoIP i Geolokaliseringsfanen. Den kommercielle Maxmind GeoIP-database er mere præcise end den gratis er. For at se hvor nøjagtig den er, skal du klikke her.

Side URL'er (Handlinger)

Rapporten indeholder oplysninger om sidens netadresser, der er blevet besøgt.
tabellen er arrangeret hierarkisk, netadresserne vises i en mappestruktur.
Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Sider efter en webstedssøgning (Handlinger)

Når besøgende søger på hjemmesiden, er de på udkig efter en bestemt side, indhold, produkt eller service. Rapporten viser de sider, der blev klikket mest på efter en intern søgning. Med andre ord, listen over sider mest søgt af besøgende allerede på hjemmesiden.
Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Sidetitler (Handlinger)

Rapporten indeholder oplysninger om titlerne på de sider, der er blevet besøgt.
side titel er HTML <title> mærket, som de fleste netlæsere viser i vinduetitlen.

Sidetitler efter en webstedssøgning (Handlinger)

Når besøgende søger på hjemmesiden, er de på udkig efter en bestemt side, indhold, produkt eller service. Rapporten viser de sider, der blev klikket mest på efter en intern søgning. Med andre ord, listen over sider mest søgt af besøgende allerede på hjemmesiden.
Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Sidevisninger pr. besøg (Besøgende)

Rapporten viser, hvor mange besøg, der er involveret i et bestemt antal sidevisninger. Rapporten vises som en emnesky, mere almindelige antal sider vises med en større skrifttype.
Bemærk, at du kan få vist rapporten på andre måder end som en emnesky. Brug kontrolelementerne nederst i rapporten for at gøre det.

Sociale netværk (Henvisninger)

Tabellen viser, hvilke hjemmesider, der henviser besøgende til hjemmesiden.
Klik på en række i tabellen, for at se, hvilke URL'er links til hjemmesiden er på.

Søge kategorier (Handlinger)

Rapporten viser de kategorier, som de besøgende valgte, da de lavede en søgning på hjemmesiden.
For eksempel har E-handel hjemmesider typisk en "Kategori" vælger, så besøgende kan begrænse deres søgninger til alle produkter i en bestemt kategori.

Søgemaskiner (Henvisninger)

Rapporten viser hvilke søgemaskiner, der henviser brugere til hjemmesiden.
Klik på en række i tabellen for at se, hvad brugerne søgte efter ved brug af en bestemt søgemaskine.

Søgeord (Henvisninger)

Rapport viser hvilke søgeord brugere søgte efter, før de blev henvist til hjemmesiden.

Klik på en række i tabellen for at se fordelingen af søgemaskiner, der blev forespurgt om søgeordet.

Note: This report lists most keywords as not defined, because most search engines do not send the exact keyword used on the search engine.

Søgeord uden nogen resultater (Handlinger)

Sporing af søgninger, som de besøgende foretager på hjemmesiden er en meget effektiv måde at lære mere om, hvad din målgruppe er på udkig efter, det kan hjælpe med til at finde idéer til nyt indhold, nye E-handel produkter, som potentielle kunder kan søge efter, og generelt forbedre de besøgendes oplever på hjemmesiden.

Rapporten viser de søgeord, der ikke returnerede noget søgeresultat: måske søgemaskinen algoritme kan forbedres, eller måske de besøgende er på udkig efter indhold, der (endnu) ikke er på din hjemmeside?

Udbyder (Besøgende)

Rapporten viser hvilken Internet udbyder de besøgende bruger. Klik på en udbyders navn for flere oplysninger.
Hvis Matomo ikke kan bestemme besøgendes udbyder, er den opført som IP.

Udgangssider (Handlinger)

This report contains information about the exit pages that occurred during the specified period. An exit page is the last page that a user views during their visit.
The exit URLs are displayed as a folder structure.
Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Udgangssidetitler (Handlinger)

Rapporten indeholder oplysninger om titlerne på udgangssider, der blev brugt i den angivne periode. Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Udgående links (Handlinger)

Rapporten viser en hierarkisk liste over udgående netadresser, der blev klikket på af de besøgende Et udgående link er et link, der fører den besøgende væk fra hjemmesiden (til et andet domæne)
Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.

Udvidelsesmoduler (Besøgende)

Rapporten viser, hvilke browserudvidelser de besøgende havde aktiveret. Oplysningerne kan være vigtigt for at vælge den rigtige måde at levere indholdet på.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Websted søgeord (Handlinger)

Rapporten viser de søgeord, de besøgende søgte efter på den interne søgemaskine.

Sporing af søgninger, som de besøgende foretager på hjemmesiden er en meget effektiv måde at lære mere om, hvad din målgruppe er på udkig efter, det kan hjælpe med til at finde idéer til nyt indhold, nye E-handel produkter, som potentielle kunder kan søge efter, og generelt forbedre de besøgendes oplever på hjemmesiden.

Lær mere om sporing af hvordan besøgende bruger din søgemaskine.

Websteder (Henvisninger)

Tabellen viser, hvilke hjemmesider, der henviser besøgende til hjemmesiden.
Klik på en række i tabellen, for at se, hvilke URL'er links til hjemmesiden er på.

Tag Manager

All Downloads Click Trigger

Triggered when a link is clicked which links to a downloadable file.

All Elements Click Trigger

Triggered when any element is clicked.

All Links Click Trigger

Triggered when a link is clicked.

Browser Language Variable

Gets the preferred language of the user which is usually the language of the browser UI. For example "en" or "en-US".
{⁣{BrowserLanguage}}

Canonical URL Variable

Returns the canonical URL if any is set.
{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable

The value of all CSS class names of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click ID Variable

The value of the ID attribute of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable

The name of an element when a click trigger was triggered. For example "P" or "DIV"
{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable

The value of the text content of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickText}}

Constant Variable

The variable is set to a fixed value.

Container ID Variable

Returns the ID of this container, for example "ab2Dk432".
{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable

Returns the revision of this container, for example "5".
{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable

Returns the version of this container.
{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Triggered when a custom event is pushed to the Data-Layer.

Custom HTML Tag

Allows you to embed any custom HTML, for example JavaScript or CSS Styles.

Custom Image Tag

Allows you to embed any image, for example a tracking pixel.

Custom JavaScript Variable

Executes a custom JavaScript function to retrieve the value.

DNS Lookup Time Variable

The time it took to look up the DNS in milliseconds.
{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

Gets the value from a DOM element.

DOM Ready Trigger

Triggered as soon as all the HTML has been received and parsed.

Data-Layer Variable

Reads a custom value from the Data-Layer.

Element Visibility Trigger

Triggered when a specific element becomes visible.

Environment Name Variable

Returns the current environment.
{⁣{Environment}}

Error Line Variable

Returns the line of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable

Returns the message of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable

Returns the url of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorUrl}}

First URL Directory Variable

Returns the first directory of the current page URL.
{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Reads a value from a cookie

Form Classes Variable

The value of all CSS class names of a submitted form.
{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable

The value of the form action URL of a submitted form.
{⁣{FormDestionation}}

Form ID Variable

The value of the ID attribute of a submitted form.
{⁣{FormId}}

Form Name Variable

The value of the name attribute of a submitted form.
{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Triggered when any form is submitted.

Full screen Trigger

Triggered when the window goes into or leaves full screen.

Google Analytics (Universal) Tag

Google Analytics is a web analytics service offered by Google.

History Change Trigger

Triggered when the window location changes.

History Source Variable

For example "popstate", "historychange", "pushState", or "replaceState"
{⁣{HistorySource}}

ISO Date Variable

The current date and time in ISO format, for example "2018-03-19T14:00:00.587Z".
{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

Triggered when a JavaScript error happens.

JavaScript Variable Variable

Reads the value of a global JavaScript variable.

Local Date Variable

The current user's local date, for example "Mon Mar 19 2018".
{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable

The current hour of the local time, for example "8" or "11".
{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable

The current user's local time, for example "14:00:00 GMT+1300 (NZDT)".
{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo, formerly known as Piwk, is the leading open source analytics platform.

Matomo Configuration Variable

Defines a configuration for Matomo Analytics.

Number of H1 Elements Variable

The number of H1 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable

The number of H2 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable

Returns the hash part of the current URL without the leading hash.
{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable

Returns the hostname of the current URL.
{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable

The total amount of time it took to load the page.
{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Ready a value from a "meta" HTML element.

Page Origin Variable

Returns a domain of the current URL with protocol.
{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable

Returns the path of the current page URL
{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable

The time it took to render the page in the browser in milliseconds.
{⁣{PageRenderTime}}

Page Title Variable

Returns the title of the current page.
{⁣{PageTitle}}

Page URL Variable

Returns the full URL of a page
{⁣{PageUrl}}

Pageview Trigger

Triggered as soon as the Tag Manager is executed within the page.

Preview Mode Variable

Returns either "1" or "0" depending on whether the preview mode is currently enabled.
{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable

Returns a random number each time the value of the variable is retrieved.
{⁣{RandomNumber}}

Referrer URL Variable

Returns the full URL of the referrer.
{⁣{Referrer}}

Referrer URL Variable

Gets the value of the Referrer URL.

Screen Height Available Variable

The screen height that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable

The full screen height of the current device.
{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable

The screen width that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable

The full screen width of the current device.
{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable

How far the user has currently scrolled horizontally, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable

How far the user has currently scrolled horizontally in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Triggered as soon as the user scrolls to a certain position.

Scroll Source Variable

Whether the scroll position was originated from a user scroll or a browser resize. Value is either "scroll" or "resize".
{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable

How far the user has currently scrolled vertically in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable

How far the user has currently scrolled vertically, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Time since page load Variable

Calculates the time that has passed since the page was loaded.

Timer Trigger

Triggered in a specific interval, for example every 3 seconds.

URL Parameter Variable

Get the value of a specific URL parameter.

URL Variable Variable

Get the value of the current page URL.

UTC Date Variable

The current data in UTC, for example "Mon, 19 Mar 2018 14:00:00 GMT".
{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable

Gets the value of the user agent which includes the operating system and browser information about the current visitors' device.
{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable

The value of all CSS class names of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable

The value of the ID attribute of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable

The value of element name that was matched when the visible element trigger was triggered. For example "P" or "DIV".
{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable

The value of the text content of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementText}}

Weekday Variable

Returns the local day of the week eg monday, tuesday, wednesday, ...
{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Triggered when the user is about to leave the current page by moving the mouse outside the window.

Window Loaded Trigger

Triggered when the page is fully loaded including all images etc.

Window Unload Trigger

Triggered just before the browser window is closed or when the user navigates to a different page.

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 54 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy