Sanasto

Lue lisää usein käytetyistä termeistä saadaksesi kaiken irti Matomo-analytiikasta.

Metriikat

% poistumista hausta (Toiminnot)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Haun tulossivut


nb_pages_per_search (API)

Haut


nb_searches (API)

Haut (Toiminnot)


nb_visits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaktioiden määrä


interaction_rate (API)

Kaikkien arvojen keskiarvo tälle tapahtumalle


avg_event_value (API)

Keskimääräinen aika sivulla


avg_time_on_page (API)

Keskimääräinen generointiin tarvittu aika


avg_time_generation (API)

Keskimääräinen vierailun kesto (s)


avg_time_on_site (API)

Klikattu hakutuloksista


nb_hits_following_search (API)

Käynnit


nb_visits (API)

Käyttäjät


nb_users (API)

Lataukset


nb_downloads (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Lähdöt


nb_exits (API)

Lähdöt


exit_nb_visits (API)

Lähtemissuhde


bounce_rate (API)

Lähtemissuhde (Toiminnot)


bounce_rate (API)

Lähtevät linkit


nb_outlinks (API)

Muutokset First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Muutokset Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Muutokset Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Muutokset Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Muutokset Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Muutokset Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Pienin tapahtuma-arvo


min_event_value (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Poistumiset


entry_bounce_count (API)

Poistumisprosentti


exit_rate (API)

Poistumisprosentti (Toiminnot)


exit_rate (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Saapumiset


entry_nb_visits (API)

Siirtymisaste


conversion_rate (API)

Sisällön interaktiot


nb_interactions (API)

Sivukatseluita


nb_hits (API)

Sivukatseluita


nb_pageviews (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Suurin tapahtuma-arvo


max_event_value (API)

Tapahtuman arvo


sum_event_value (API)

Tapahtumat


nb_events (API)

Tapahtumat joilla on arvo


nb_events_with_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Toiminnot


nb_actions (API)

Toimintoja / käynti


nb_actions_per_visit (API)

Tulot First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Tulot Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Tulot Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Tulot Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Tulot Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Tulot Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Uniikit klikkaukset (Toiminnot)


nb_visits (API)

Uniikit lataukset


nb_uniq_downloads (API)

Uniikit lataukset (Toiminnot)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Yksilölliset kävijät


nb_uniq_visitors (API)

Yksilölliset lähtevät linkit


nb_uniq_outlinks (API)

Yksilöllisiä sivukatseluita


nb_uniq_pageviews (API)

Yksilöllisiä sivukatseluita (Toiminnot)


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Raportit

Alue (Kävijät)

Asetukset (Kävijät)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Avainsanat (Viittaajat)

Forms Overview (Forms)

Hakukoneet (Viittaajat)

Hakusanat ilman tuloksia (Toiminnot)

Haun kategoriat (Toiminnot)

Kaikki kanavat (Viittaajat)

Kanavatyyppi (Viittaajat)

Kaupunki (Kävijät)

Kustomoidut muuttujat (Kävijät)

Käynnin pituus (Toiminnot)

Käynnit käyntinumeron mukaan (Toiminnot)

Käynnit lajiteltuna aikavälillä edelliseen käyntiin (Toiminnot)

Käynnit viikonpäivän mukaan (Kävijät)

Käyntejä (paikallinen aika) (Kävijät)

Käyntejä (palvelimen aika) (Kävijät)

Lataukset (Toiminnot)

Lista liitännäisistä (Kävijät)

Lähtevät linkit (Toiminnot)

Maa (Kävijät)

Maanosa (Kävijät)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Palveluntarjoajat (Kävijät)

Poistumissivujen otsikot (Toiminnot)

Poistumissivut (Toiminnot)

Saapumissivujen otsikot (Toiminnot)

Saapumissivut (Toiminnot)

Selaimet (Kävijät)

Selainmoottorit (Kävijät)

Sivuhaun hakusanat (Toiminnot)

Sivuja / käynti (Toiminnot)

Sivujen osoitteet (Toiminnot)

Sivujen otsikot (Toiminnot)

Sivustot (Viittaajat)

Sosiaaliset verkostot (Viittaajat)

Verkkosivuhaun tuloksena löytyneet sivujen otsikot (Toiminnot)

Verkkosivuhaun tuloksena löytyneet sivut (Toiminnot)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Saapumisosoite Variable


{⁣{Referrer}}

Saapumisosoite Variable

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Sivun URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Sivun otsikko Variable


{⁣{PageTitle}}

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Alennukset

Dimension

Alue

Dimension

Avainsana

Dimension

Avainsana (sivuhaku)

Dimension

Avg. Completion

Metriikka


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Metriikka


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Metriikka


avg_spent_time (API)

Campaign Name

Dimension

Click ID

Dimension

Finish Rate

Metriikka


media_finish_rate (API)

Finishes

Metriikka


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metriikka


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metriikka


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metriikka


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metriikka


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Metriikka


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension

Form Re-submitter Rate

Metriikka


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metriikka


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metriikka


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metriikka


form_starters_rate (API)

Form Starts

Metriikka


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Dimension

Form Submissions

Metriikka


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Metriikka


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metriikka


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Metriikka


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension

Hakusana

Dimension

Hesitation Time

Dimension

Hesitation Time

Metriikka


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension

Impressions

Dimension

Impressions

Metriikka


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metriikka


nb_media_uniq_impressions (API)

Kaista

Dimension

Kampanjan ID

Dimension

Kanavatyyppi

Dimension

Kategoria (sivuhaku)

Dimension

Kaupunki

Dimension

Keskiarvo

Metriikka


avg_event_value (API)

Keskim. Alennukset / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Keskim. Käynnin Kesto (sekunteja) / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Keskim. Käynnit Lajiteltuna Aikavälillä Edelliseen Käyntiin / Käynti

Metriikka


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Keskim. Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Keskim. Päiviä Edellisestä Ostosta / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Keskim. Päiviä Ensimmäisestä Käynnistä / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Keskim. Sisäisten Hakujen Määrä / Käynti

Metriikka


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Keskim. Tapahtumat / Käynti

Metriikka


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Keskim. Tilauksen Arvo / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Keskim. Toimintoja Käynnin Aikana / Käynti

Metriikka


avg_sum_actions_per_visits (API)

Keskim. Toimituskulut / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Keskim. Verot / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Keskim. Vuorovaikutusten Määrä / Käynti

Metriikka


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Keskim. Yhteensä / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Keskimääräinen Generointiin Tarvittu Aika

Metriikka


avg_page_generation_time (API)

Kieli

Dimension

Klikattu Osoite

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Käynti)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Sivu)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (scope Conversion)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Käynti)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Sivu)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (scope Conversion)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Käynti)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Sivu)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (scope Conversion)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Käynti)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Sivu)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (scope Conversion)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Käynti)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Sivu)

Dimension

Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (scope Conversion)

Dimension

Kävijän ID

Dimension

Kävijän IP

Dimension

Käynnin Kesto (sekunteja)

Dimension

Käynnin Verkkokaupan Tila

Dimension

Käynnit

Metriikka


nb_visits (API)

Käynnit Lajiteltuna Aikavälillä Edelliseen Käyntiin

Dimension

Käyntejä, Joissa Keskusteluja

Metriikka


nb_visits_converted (API)

Käynti Joka Saavutti Määritellyn Tavoitteen

Dimension

Käynti Joka Saavutti Vähintään Yhden Tavoitteen

Dimension

Käyntien Lukumäärä

Dimension

Käyntityyppi

Dimension

Käyttäjän ID

Dimension

Käyttöjärjestelmä

Dimension

Ladattu Osoite

Dimension

Laitteen Malli

Dimension

Laitteen Merkki

Dimension

Laitteen Tyyppi

Dimension

Leveysaste

Dimension

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Lähde

Dimension

Lähtemissuhde

Metriikka


bounce_rate (API)

Maa

Dimension

Maanosa

Dimension

Maks. Alennukset

Metriikka


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Form Views

Metriikka


max_form_views (API)

Maks. Hesitation Time

Metriikka


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Kaista

Metriikka


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks. Käynnin Kesto (sekunteja)

Metriikka


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Käynnit Lajiteltuna Aikavälillä Edelliseen Käyntiin

Metriikka


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Metriikka


max_media_length (API)

Maks. Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä

Metriikka


max_ecommerce_items (API)

Maks. Overall Revenue

Metriikka


max_goals_revenue (API)

Maks. Päiviä Edellisestä Ostosta

Metriikka


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Päiviä Ensimmäisestä Käynnistä

Metriikka


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Sisäisten Hakujen Määrä

Metriikka


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Sivun Luontiaika

Metriikka


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Tapahtuman Arvo

Metriikka


max_events_eventvalue (API)

Maks. Tapahtumat

Metriikka


max_events_totalevents (API)

Maks. Tilauksen Arvo

Metriikka


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Time Spent

Metriikka


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metriikka


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Metriikka


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metriikka


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Toimintoja Käynnin Aikana

Metriikka


max_actions (API)

Maks. Toimituskulut

Metriikka


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Tuotteen Hinta

Metriikka


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Tuotteen Määrä

Metriikka


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Verot

Metriikka


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Vuorovaikutuksen Paikka

Metriikka


max_actions_interactionposition (API)

Maks. Vuorovaikutusten Määrä

Metriikka


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Yhteensä

Metriikka


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Media

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Mitattava

Dimension

Nimi

Dimension

Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä

Dimension

Osumia

Metriikka


hits (API)

Overall Revenue

Dimension

Palveluntarjoajat

Dimension

Pituusaste

Dimension

Play Rate

Metriikka


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Metriikka


nb_media_plays (API)

Poistumiset

Metriikka


bounce_count (API)

Poistumissivun Osoite

Dimension

Poistumissivun Otsikko

Dimension

Provider

Dimension

Päiviä Edellisestä Ostosta

Dimension

Päiviä Ensimmäisestä Käynnistä

Dimension

Resolution

Dimension

Resoluutio

Dimension

Resource

Dimension

Saapumisosoite

Dimension

Saapumissivun Osoite

Dimension

Saapumissivun Otsikko

Dimension

Selaimen Versio

Dimension

Selain

Dimension

Selainmoottori

Dimension

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Siirtymisaste

Metriikka


visits_conversion_rate (API)

Sisäisten Hakujen Määrä

Dimension

Sisällön Interaktio

Dimension

Sisällön Kohde

Dimension

Sisällön Nimi

Dimension

Sisällön Osa

Dimension

Sisältö

Dimension

Sivukatseluita

Metriikka


pageviews (API)

Sivun Luontiaika

Dimension

Sivun Osoite

Dimension

Sivun Otsikko

Dimension

Sivunlataukset Generointiajan Kera

Metriikka


pageviews_with_generation_time (API)

Sormenjälki

Dimension

Tapahtuman Arvo

Dimension

Tapahtuman Kategoria

Dimension

Tapahtuman Nimi

Dimension

Tapahtuman Osoite

Dimension

Tapahtuman Toiminto

Dimension

Tapahtumat

Dimension

Tapahtumat Joilla On Arvo

Metriikka


events_with_event_value (API)

Tilauksen Arvo

Dimension

Tilauksen ID

Dimension

Tilauksen ID

Metriikka


nb_uniq_orders (API)

Time Spent

Metriikka


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Metriikka


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Toimintoja Käynnin Aikana

Dimension

Toimituskulut

Dimension

Tuotteen Hinta

Dimension

Tuotteen Määrä

Dimension

Tuotteen Nimi

Dimension

Tuotteen SKU

Dimension

Uniikki Alueet

Metriikka


nb_uniq_usercountry_region (API)

Uniikki Alueet

Metriikka


nb_uniq_geoip2_region (API)

Uniikki Avainsana

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Uniikki Avainsanat

Metriikka


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Uniikki Avainsanat (sivuhaku)

Metriikka


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Uniikki Campaign Name

Metriikka


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Uniikki Click ID

Metriikka


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Uniikki Content Pieces

Metriikka


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Uniikki Grouped Resources

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Uniikki Kampanjan ID

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Uniikki Kanavatyypit

Metriikka


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Uniikki Kaupungit

Metriikka


nb_uniq_usercountry_city (API)

Uniikki Kielet

Metriikka


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Uniikki Klikatut Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Uniikki Kävijän IP:t

Metriikka


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uniikki Käynnin Verkkokaupan Tila

Metriikka


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Uniikki Käyntityypit

Metriikka


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Uniikki Käyttäjän ID:t

Metriikka


nb_uniq_corehome_userid (API)

Uniikki Käyttöjärjestelmä

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Uniikki Käyttöjärjestelmäversiot

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Uniikki Laitemallit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Uniikki Laitemerkit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Uniikki Laitetyypit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Uniikki Latausosoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Uniikki Leveyspiirit

Metriikka


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Uniikki Lähde

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Uniikki Maat

Metriikka


nb_uniq_usercountry_country (API)

Uniikki Mantereet

Metriikka


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Uniikki Media

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Uniikki Media Titles

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Uniikki Mitattavat

Metriikka


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Uniikki Nimi

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Uniikki Palveluntarjoajat

Metriikka


nb_uniq_provider_provider (API)

Uniikki Pituuspiirit

Metriikka


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Uniikki Player Names

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Uniikki Poistumissivujen Otsikot

Metriikka


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Uniikki Poistumissivun Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Uniikki Product SKUs

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Uniikki Provider

Metriikka


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Uniikki Resoluutio

Metriikka


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Uniikki Resources

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Uniikki Saapumisosoitteet

Metriikka


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Uniikki Saapumissivujen Otsikot

Metriikka


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Uniikki Saapumissivun Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Uniikki Selaimet

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Uniikki Selainmoottorit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Uniikki Selainversiot

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Uniikki Sisällön Interaktiot

Metriikka


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Uniikki Sisällön Kohteet

Metriikka


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Uniikki Sisällön Nimet

Metriikka


nb_uniq_contents_contentname (API)

Uniikki Sisältö

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Uniikki Sivujen Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Uniikki Sivujen Otsikot

Metriikka


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Uniikki Tapahtuman Kategoriat

Metriikka


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Uniikki Tapahtuman Nimet

Metriikka


nb_uniq_events_eventname (API)

Uniikki Tapahtuman Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_events_eventurl (API)

Uniikki Tapahtuman Toiminnot

Metriikka


nb_uniq_events_eventaction (API)

Uniikki Tuotteet Nimet

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Uniikki Video Resolutions

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Uniikki Viittauksen Nimet

Metriikka


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Verot

Dimension

Viittauksen Nimi

Dimension

Visitor_Fingerprint

Metriikka


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Vuorovaikutuksen Paikka

Dimension

Vuorovaikutusten Määrä

Dimension

Väh. Tapahtuman Arvo

Metriikka


min_events_eventvalue (API)

Yhteensä

Dimension

Yhteensä Alennukset

Metriikka


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Yhteensä Kaista

Metriikka


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Yhteensä Käynnin Kesto (sekunteja)

Metriikka


sum_corehome_visittotaltime (API)

Yhteensä Käynnit Lajiteltuna Aikavälillä Edelliseen Käyntiin

Metriikka


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Yhteensä Media Length (in Seconds)

Metriikka


sum_media_length (API)

Yhteensä Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä

Metriikka


sum_ecommerce_items (API)

Yhteensä Overall Revenue

Metriikka


sum_goals_revenue (API)

Yhteensä Päiviä Edellisestä Ostosta

Metriikka


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Yhteensä Päiviä Ensimmäisestä Käynnistä

Metriikka


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Yhteensä Sisäisten Hakujen Määrä

Metriikka


sum_actions_visittotalsearches (API)

Yhteensä Sivun Luontiaika

Metriikka


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Yhteensä Tapahtuman Arvo

Metriikka


sum_events_eventvalue (API)

Yhteensä Tapahtumat

Metriikka


sum_events_totalevents (API)

Yhteensä Tilauksen Arvo

Metriikka


sum_ecommerce_revenue (API)

Yhteensä Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metriikka


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Yhteensä Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metriikka


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Yhteensä Toimintoja Käynnin Aikana

Metriikka


sum_actions (API)

Yhteensä Toimituskulut

Metriikka


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Yhteensä Tuotteen Hinta

Metriikka


sum_ecommerce_productprice (API)

Yhteensä Tuotteen Määrä

Metriikka


sum_ecommerce_productquantity (API)

Yhteensä Verot

Metriikka


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Yhteensä Vuorovaikutuksen Paikka

Metriikka


sum_actions_interactionposition (API)

Yhteensä Vuorovaikutusten Määrä

Metriikka


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Yhteensä Yhteensä

Metriikka


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Yksilölliset Kävijät

Metriikka


nb_uniq_visitors (API)

Saatavilla olevat oikotiet

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy