Sanasto

Lue lisää usein käytetyistä termeistä saadaksesi kaiken irti Matomo-analytiikasta.

Metriikat

% poistumista hausta (Toiminnot)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Haun tulossivut


nb_pages_per_search (API)

Haut


nb_searches (API)

Haut (Toiminnot)


nb_visits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaktioiden määrä


interaction_rate (API)

Kaikkien arvojen keskiarvo tälle tapahtumalle


avg_event_value (API)

Keskimääräinen aika sivulla


avg_time_on_page (API)

Keskimääräinen generointiin tarvittu aika


avg_time_generation (API)

Keskimääräinen vierailun kesto (s)


avg_time_on_site (API)

Klikattu hakutuloksista


nb_hits_following_search (API)

Konversioprosentti


conversion_rate (API)

Käynnit


nb_visits (API)

Käyttäjät


nb_users (API)

Lataukset


nb_downloads (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Lähdöt


exit_nb_visits (API)

Lähdöt


nb_exits (API)

Lähtemissuhde


bounce_rate (API)

Lähtemissuhde (Toiminnot)


bounce_rate (API)

Lähtevät linkit


nb_outlinks (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Muutokset First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Muutokset Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Muutokset Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Muutokset Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Muutokset Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Muutokset Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Pienin tapahtuma-arvo


min_event_value (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Poistumisprosentti


exit_rate (API)

Poistumisprosentti (Toiminnot)


exit_rate (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Saapumiset


entry_nb_visits (API)

Sisällön interaktiot


nb_interactions (API)

Sivukatseluita


nb_hits (API)

Sivukatseluita


nb_pageviews (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Suurin tapahtuma-arvo


max_event_value (API)

Tapahtuman arvo


sum_event_value (API)

Tapahtumat


nb_events (API)

Tapahtumat joilla on arvo


nb_events_with_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Toiminnot


nb_actions (API)

Toimintoja / käynti


nb_actions_per_visit (API)

Tulot First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Tulot Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Tulot Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Tulot Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Tulot Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Tulot Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Uniikit klikkaukset (Toiminnot)


nb_visits (API)

Uniikit lataukset


nb_uniq_downloads (API)

Uniikit lataukset (Toiminnot)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Välittömät poistumiset


entry_bounce_count (API)

Yksilölliset kävijät


nb_uniq_visitors (API)

Yksilölliset lähtevät linkit


nb_uniq_outlinks (API)

Yksilöllisiä sivukatseluita


nb_uniq_pageviews (API)

Yksilöllisiä sivukatseluita (Toiminnot)


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Raportit

Alue (Kävijät)

Asetukset (Kävijät)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Avainsanat (Viittaajat)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Hakukoneet (Viittaajat)

Hakusanat ilman tuloksia (Toiminnot)

Haun kategoriat (Toiminnot)

Kaikki kanavat (Viittaajat)

Kaikki sivustot (Kaikki sivustot)

Kanavatyyppi (Viittaajat)

Kaupunki (Kävijät)

Kielikoodi (Kävijät)

Kustomoidut muuttujat (Kävijät)

Käynnit käyntinumeron mukaan (Toiminnot)

Käynnit lajiteltuna aikavälillä edelliseen käyntiin (Toiminnot)

Käynnit viikonpäivän mukaan (Kävijät)

Käyntejä (paikallinen aika) (Kävijät)

Käyntejä tavoitteen saavuttamiseen (Tavoitteet)

Käyntien pituus (Toiminnot)

Käyttäjän ID:t (Kävijät)

Käyttöjärjestelmäperheet (Kävijät)

Käyttöjärjestelmäversiot (Kävijät)

Laitteen malli (Kävijät)

Laitteen merkki (Kävijät)

Laitteen tyyppi (Kävijät)

Lataukset (Toiminnot)

Lähtevät linkit (Toiminnot)

Maa (Kävijät)

Maanosa (Kävijät)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Näytön resoluutio (Kävijät)

Palaavat käynnit (Toiminnot)

Palveluntarjoajat (Kävijät)

Performance overview (Toiminnot)

Poistumissivujen otsikot (Toiminnot)

Poistumissivut (Toiminnot)

Päiviä tavoitteen saavuttamiseen (Tavoitteet)

SEO Web Vitals (Viittaajat)

Saapumissivujen otsikot (Toiminnot)

Saapumissivut (Toiminnot)

Selaimen kieli (Kävijät)

Selaimen versio (Kävijät)

Selaimet (Kävijät)

Selainliitännäiset (Kävijät)

Selainmoottorit (Kävijät)

Sisällön nimi (Toiminnot)

Sisällön osa (Toiminnot)

Sivuhaun hakusanat (Toiminnot)

Sivuja / käynti (Toiminnot)

Sivujen osoitteet (Toiminnot)

Sivujen otsikot (Toiminnot)

Sivustot (Viittaajat)

Sosiaaliset verkostot (Viittaajat)

Tapahtuman kategoriat (Toiminnot)

Tapahtuman nimet (Toiminnot)

Tapahtuman toiminnot (Toiminnot)

Tavoitteet (Tavoitteet)

Tavoitteiden yleiskatsaus (Tavoitteet)

Tavoitteiden yleiskatsaus - Käyntejä tavoitteen saavuttamiseen (Tavoitteet)

Tavoitteiden yleiskatsaus - Päiviä tavoitteen saavuttamiseen (Tavoitteet)

Toiminnot - Tärkeimmät metriikat (Toiminnot)

Tärkeimmät metriikat (API)

Verkkosivuhaun tuloksena löytyneet sivujen otsikot (Toiminnot)

Verkkosivuhaun tuloksena löytyneet sivut (Toiminnot)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Viittauksien yleiskatsaus (Viittaajat)

Visits per hour in the site's timezone (Kävijät)

Yhden sivuston työpöytä (Kaikki sivustot)

Yhteenveto käynneistä (Kävijät)

Tagihallinta

AddThis Tag

Aika sivunlatauksesta Variable

Ajastin Trigger

All Downloads Click Trigger

Bing Ads UET-tägi Tag

Bugsnag Tag

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Ready Trigger

DOM-elementti Variable

Elementin näkyvyys Trigger

Emarsys Tag

Ensimmäisen osapuolen eväste Variable

Esikatselutila Variable


{⁣{PreviewMode}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Google Analytics (Universal) Tag

H1-elementtien määrä Variable


{⁣{SeoNumH1}}

H2-elementtien määrä Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Historian muutos Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO-päiväys Variable


{⁣{IsoDate}}

Ikkuna ladattu Trigger

JavaScript-muuttuja Variable

JavaScript-virhe Trigger

Kaikki linkin klikkaukset Trigger

Kanoninen osoite Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Klikattu ID Variable


{⁣{ClickId}}

Klikattu elementti Variable


{⁣{ClickElement}}

Klikattu teksti Variable


{⁣{ClickText}}

Klikatut luokat Variable


{⁣{ClickClasses}}

Kohteen URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Koko näyttö Trigger

Käyttäjäagentti Variable


{⁣{UserAgent}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Lomakkeen ID Variable


{⁣{FormId}}

Lomakkeen elementti Variable


{⁣{FormElement}}

Lomakkeen kohde-URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Lomakkeen luokat Variable


{⁣{FormClasses}}

Lomakkeen lähetys Trigger

Lomakkeen nimi Variable


{⁣{FormName}}

Matomo-analytiikka Tag

Matomo-kokoonpano Variable

Minkä tahansa elementin klikkaus Trigger

Mukautettu HTML Tag

Mukautettu JavaScript Variable

Mukautettu kuva Tag

Muokattu tapahtuma Trigger

Näytön korkeus Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Näytön leveys Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Paikallinen aika Variable


{⁣{LocalTime}}

Paikallinen päiväys Variable


{⁣{LocalDate}}

Paikallinen tunti Variable


{⁣{LocalHour}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Saapumisosoite Variable

Saapumisosoite Variable


{⁣{Referrer}}

Satunnaisluku Variable


{⁣{RandomNumber}}

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Selaimen kieli Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Sivun URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Sivun isäntänimi Variable


{⁣{PageHostname}}

Sivun katselu Trigger

Sivun latausaika Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Sivun lähde Variable


{⁣{PageOrigin}}

Sivun metasisältö Variable

Sivun osoite Variable


{⁣{PagePath}}

Sivun otsikko Variable


{⁣{PageTitle}}

Säilön ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Säilön version nimi Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Tawk.to Tag

Teemaväri Tag

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC-päiväys Variable


{⁣{UtcDate}}

Vakio Variable

Viikonpäivä Variable


{⁣{Weekday}}

Virheen osoite Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Virheen rivi Variable


{⁣{ErrorLine}}

Virheviesti Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Window Leave Trigger

Window Unload Trigger

Ympäristön nimi Variable


{⁣{Environment}}

Zendesk Chat (aiemmin Zopim) Tag

datalayer Variable

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Alennukset

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Avainsana (sivuhaku)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Avg. Completion

Metriikka


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

Metriikka


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Metriikka


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

Metriikka


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

Metriikka


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

Metriikka


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

Metriikka


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

Metriikka


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Metriikka


avg_time_transfer (API)

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Name

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Finish Rate

Metriikka


media_finish_rate (API)

Finishes

Metriikka


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metriikka


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metriikka


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metriikka


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metriikka


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Metriikka


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Metriikka


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metriikka


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metriikka


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metriikka


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Metriikka


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Metriikka


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Metriikka


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metriikka


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Metriikka


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hakusana

Dimension


Referrers.Keyword

Haun Kategoria

Dimension


Actions.SearchCategory

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Metriikka


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Metriikka


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metriikka


nb_media_uniq_impressions (API)

Kampanjan ID

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kampanjan Lähde

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Kampanjan Media

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Kanavatyyppi

Dimension


Referrers.ReferrerType

Kaupunki

Dimension


UserCountry.City

Keskiarvo

Metriikka


avg_event_value (API)

Keskim. Alennukset / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Keskim. Käynnin Kesto (sekunteja) / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Keskim. Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Keskim. Profilable / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Keskim. Päivää Edellisestä Käynnistä / Käynti

Metriikka


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Keskim. Päivää Edellisestä Ostosta / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Keskim. Päivää Ensimmäisestä Käynnistä / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Keskim. Seconds Since First Visit / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Keskim. Seconds Since Last Ecommerce Order / Käynti

Metriikka


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Keskim. Seconds Since Last Visit / Käynti

Metriikka


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Keskim. Sisäisten Hakujen Määrä / Käynti

Metriikka


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Keskim. Tapahtumat / Käynti

Metriikka


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Keskim. Tilauksen Arvo / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Keskim. Toimintoja Käynnin Aikana / Käynti

Metriikka


avg_sum_actions_per_visits (API)

Keskim. Toimituskulut / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Keskim. Verot / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Keskim. Vuorovaikutusten Määrä / Käynti

Metriikka


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Keskim. Yhteensä / Tilauksen ID

Metriikka


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Keskimääräinen Generointiin Tarvittu Aika

Metriikka


avg_page_generation_time (API)

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Kieli

Dimension


UserLanguage.Language

Konversioprosentti

Metriikka


visits_conversion_rate (API)

Konversoituneet Käynnit.

Metriikka


nb_visits_converted (API)

Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Käynti)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Sivu)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Käynti)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Sivu)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Käynti)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Sivu)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Käynti)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Sivu)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Käynti)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Sivu)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Kävijän ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Kävijän IP

Dimension


CoreHome.VisitIp

Käynnin Kesto (sekunteja)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Käynnin Verkkokaupan Tila

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Käynnit

Metriikka


nb_visits (API)

Käynnit Lisäosa (Cookie):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Käynnit Lisäosa (Flash):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Käynnit Lisäosa (Java):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Käynnit Lisäosa (PDF):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Käynnit Lisäosa (QuickTime):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Käynnit Lisäosa (RealPlayer):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Käynnit Lisäosa (Silverlight):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Käynnit Lisäosa (Windows Media):n Kanssa

Metriikka


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Käynti, Joka Toteutti Tietyn Tavoitteen

Dimension


Goals.IdGoal

Käynti, Joka Toteutti Vähintään Yhden Tavoitteen

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Käyntien Lukumäärä

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Käyntityyppi

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Käyttäjän ID

Dimension


CoreHome.UserId

Käyttöjärjestelmä

Dimension


DevicesDetection.Os

Ladattu Osoite

Dimension


Actions.DownloadUrl

Laitteen Malli

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Laitteen Merkki

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Laitteen Tyyppi

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Leveysaste

Dimension


UserCountry.Latitude

Lisäosa (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Lisäosa (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Lisäosa (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Lisäosa (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Lisäosa (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Lisäosa (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Lisäosa (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Lisäosa (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Lähtemissuhde

Metriikka


bounce_rate (API)

Maa

Dimension


UserCountry.Country

Maanosa

Dimension


UserCountry.Continent

Maks. Alennukset

Metriikka


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. DOM Completion Time

Metriikka


max_time_dom_completion (API)

Maks. DOM Processing Time

Metriikka


max_time_dom_processing (API)

Maks. Form Views

Metriikka


max_form_views (API)

Maks. Hesitation Time

Metriikka


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Käynnin Kesto (sekunteja)

Metriikka


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Metriikka


max_media_length (API)

Maks. Network Time

Metriikka


max_time_network (API)

Maks. On Load Time

Metriikka


max_time_on_load (API)

Maks. Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä

Metriikka


max_ecommerce_items (API)

Maks. Pageview Position

Metriikka


max_actions_pageviewposition (API)

Maks. Palvelimen Aika

Metriikka


max_time_server (API)

Maks. Päivää Edellisestä Käynnistä

Metriikka


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maks. Päivää Edellisestä Ostosta

Metriikka


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Päivää Ensimmäisestä Käynnistä

Metriikka


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Seconds Since First Visit

Metriikka


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maks. Seconds Since Last Ecommerce Order

Metriikka


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maks. Seconds Since Last Visit

Metriikka


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maks. Sisäisten Hakujen Määrä

Metriikka


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Sivun Luontiaika

Metriikka


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Tapahtuman Arvo

Metriikka


max_events_eventvalue (API)

Maks. Tapahtumat

Metriikka


max_events_totalevents (API)

Maks. Tilauksen Arvo

Metriikka


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Time Spent

Metriikka


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent In Referring Action

Metriikka


max_actions_timespentrefaction (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metriikka


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Metriikka


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metriikka


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Toimintoja Käynnin Aikana

Metriikka


max_actions (API)

Maks. Toimituskulut

Metriikka


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Transfer Time

Metriikka


max_time_transfer (API)

Maks. Tuotteen Hinta

Metriikka


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Tuotteen Määrä

Metriikka


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Tuotto Yhteensä

Metriikka


max_goals_revenue (API)

Maks. Verot

Metriikka


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Viewed Product Price

Metriikka


max_ecommerce_productviewprice (API)

Maks. Vuorovaikutusten Määrä

Metriikka


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Yhteensä

Metriikka


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä

Dimension


Ecommerce.Items

Osumia

Metriikka


hits (API)

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Metriikka


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Metriikka


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Metriikka


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Metriikka


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Metriikka


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Metriikka


pageviews_with_time_transfer (API)

Palvelimen Aika

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Palveluntarjoajat

Dimension


Provider.Provider

Pituusaste

Dimension


UserCountry.Longitude

Play Rate

Metriikka


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Metriikka


nb_media_plays (API)

Poistumissivun Osoite

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Poistumissivun Otsikko

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Päivää Edellisestä Käynnistä

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Päivää Edellisestä Ostosta

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Päivää Ensimmäisestä Käynnistä

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resoluutio

Dimension


Resolution.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Saapumisosoite

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Saapumissivun Osoite

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Saapumissivun Otsikko

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Selaimen Versio

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Selain

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Selainmoottori

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Sisäisten Hakujen Määrä

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Sisällön Interaktio

Dimension


Contents.ContentInteraction

Sisällön Kohde

Dimension


Contents.ContentTarget

Sisällön Nimi

Dimension


Contents.ContentName

Sisällön Osa

Dimension


Contents.ContentPiece

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Sivukatseluita

Metriikka


pageviews (API)

Sivun Luontiaika

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Sivun Osoite

Dimension


Actions.PageUrl

Sivun Otsikko

Dimension


Actions.PageTitle

Sivunlataukset Generointiajan Kera

Metriikka


pageviews_with_generation_time (API)

Sormenjälki

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Sormenjälki

Metriikka


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Tapahtuman Arvo

Dimension


Events.EventValue

Tapahtuman Kategoria

Dimension


Events.EventCategory

Tapahtuman Nimi

Dimension


Events.EventName

Tapahtuman Osoite

Dimension


Events.EventUrl

Tapahtuman Toiminto

Dimension


Events.EventAction

Tapahtumat

Dimension


Events.TotalEvents

Tapahtumat Joilla On Arvo

Metriikka


events_with_event_value (API)

Tilauksen Arvo

Dimension


Ecommerce.Revenue

Tilauksen ID

Dimension


Ecommerce.Order

Tilauksen ID

Metriikka


nb_uniq_orders (API)

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Metriikka


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Metriikka


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Toiminnon Osoite

Dimension


Actions.ActionUrl

Toimintoja Käynnin Aikana

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Toimituskulut

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Tuotteen Hinta

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Tuotteen Määrä

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Tuotteen Nimi

Dimension


Ecommerce.ProductName

Tuotteen SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Tuotto Yhteensä

Dimension


Goals.Revenue

Uniikki Ad Click ID

Metriikka


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Uniikki Ad Provider

Metriikka


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Uniikki Alueet

Metriikka


nb_uniq_usercountry_region (API)

Uniikki Avainsanat

Metriikka


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Uniikki Avainsanat (sivuhaku)

Metriikka


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Uniikki Campaign Content

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Uniikki Campaign Group

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Uniikki Campaign Keyword

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Uniikki Campaign Name

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Uniikki Campaign Placement

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Uniikki Clicked Outlinks

Metriikka


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Uniikki Client Types

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Uniikki Grouped Resources

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Uniikki Kampanjan ID

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Uniikki Kampanjan Lähde

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Uniikki Kampanjan Media

Metriikka


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Uniikki Kanavatyypit

Metriikka


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Uniikki Kategoriat (sivuhaku)

Metriikka


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Uniikki Kaupungit

Metriikka


nb_uniq_usercountry_city (API)

Uniikki Keyword Counts (Site Search)

Metriikka


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Uniikki Kielet

Metriikka


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 1 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 2 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 3 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 4 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Käynti)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (alueena Sivu)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Uniikki Kustomoidun Muuttujan Arvo 5 (scope Conversion)

Metriikka


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Uniikki Kävijän IP:t

Metriikka


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uniikki Käynnin Verkkokaupan Tila

Metriikka


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Uniikki Käyntityypit

Metriikka


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Uniikki Käyttäjän ID:t

Metriikka


nb_uniq_corehome_userid (API)

Uniikki Käyttöjärjestelmä

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Uniikki Käyttöjärjestelmäversiot

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Uniikki Laitemallit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Uniikki Laitemerkit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Uniikki Laitetyypit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Uniikki Latausosoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Uniikki Leveyspiirit

Metriikka


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Uniikki Maat

Metriikka


nb_uniq_usercountry_country (API)

Uniikki Mantereet

Metriikka


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Uniikki Media Titles

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Uniikki Mitattavat

Metriikka


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Uniikki Palveluntarjoajat

Metriikka


nb_uniq_provider_provider (API)

Uniikki Pituuspiirit

Metriikka


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Uniikki Player Names

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Uniikki Poistumissivujen Otsikot

Metriikka


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Uniikki Poistumissivun Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Uniikki Product SKUs

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Uniikki Resoluutio

Metriikka


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Uniikki Resources

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Uniikki Saapumisosoitteet

Metriikka


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Uniikki Saapumissivujen Otsikot

Metriikka


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Uniikki Saapumissivun Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Uniikki Selaimet

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Uniikki Selainmoottorit

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Uniikki Selainversiot

Metriikka


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Uniikki Sisällön Interaktiot

Metriikka


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Uniikki Sisällön Kohteet

Metriikka


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Uniikki Sisällön Nimet

Metriikka


nb_uniq_contents_contentname (API)

Uniikki Sisällön Osat

Metriikka


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Uniikki Sivujen Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Uniikki Sivujen Otsikot

Metriikka


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Uniikki Tapahtuman Kategoriat

Metriikka


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Uniikki Tapahtuman Nimet

Metriikka


nb_uniq_events_eventname (API)

Uniikki Tapahtuman Osoitteet

Metriikka


nb_uniq_events_eventurl (API)

Uniikki Tapahtuman Toiminnot

Metriikka


nb_uniq_events_eventaction (API)

Uniikki Toiminnon Osoite

Metriikka


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Uniikki Tuotteet Nimet

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Uniikki Video Resolutions

Metriikka


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Uniikki Viewed Product Category 1

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Uniikki Viewed Product Category 2

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Uniikki Viewed Product Category 3

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Uniikki Viewed Product Category 4

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Uniikki Viewed Product Category 5

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Uniikki Viewed Product Name

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Uniikki Viewed Product SKU

Metriikka


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Uniikki Viittauksen Nimet

Metriikka


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Verot

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Viittauksen Nimi

Dimension


Referrers.ReferrerName

Vuorovaikutusten Määrä

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Väh. DOM Completion Time

Metriikka


min_time_dom_completion (API)

Väh. DOM Processing Time

Metriikka


min_time_dom_processing (API)

Väh. Network Time

Metriikka


min_time_network (API)

Väh. On Load Time

Metriikka


min_time_on_load (API)

Väh. Palvelimen Aika

Metriikka


min_time_server (API)

Väh. Tapahtuman Arvo

Metriikka


min_events_eventvalue (API)

Väh. Transfer Time

Metriikka


min_time_transfer (API)

Välittömät Poistumiset

Metriikka


bounce_count (API)

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Yhteensä

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Yhteensä Alennukset

Metriikka


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Yhteensä DOM Completion Time

Metriikka


sum_time_dom_completion (API)

Yhteensä DOM Processing Time

Metriikka


sum_time_dom_processing (API)

Yhteensä Käynnin Kesto (sekunteja)

Metriikka


sum_corehome_visittotaltime (API)

Yhteensä Media Length (in Seconds)

Metriikka


sum_media_length (API)

Yhteensä Network Time

Metriikka


sum_time_network (API)

Yhteensä On Load Time

Metriikka


sum_time_on_load (API)

Yhteensä Ostoskorissa Olevien Kohteiden Määrä

Metriikka


sum_ecommerce_items (API)

Yhteensä Pageview Position

Metriikka


sum_actions_pageviewposition (API)

Yhteensä Palvelimen Aika

Metriikka


sum_time_server (API)

Yhteensä Profilable

Metriikka


sum_corehome_profilable (API)

Yhteensä Päivää Edellisestä Käynnistä

Metriikka


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Yhteensä Päivää Edellisestä Ostosta

Metriikka


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Yhteensä Päivää Ensimmäisestä Käynnistä

Metriikka


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Yhteensä Seconds Since First Visit

Metriikka


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Yhteensä Seconds Since Last Ecommerce Order

Metriikka


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Yhteensä Seconds Since Last Visit

Metriikka


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Yhteensä Sisäisten Hakujen Määrä

Metriikka


sum_actions_visittotalsearches (API)

Yhteensä Sivun Luontiaika

Metriikka


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Yhteensä Tapahtuman Arvo

Metriikka


sum_events_eventvalue (API)

Yhteensä Tapahtumat

Metriikka


sum_events_totalevents (API)

Yhteensä Tilauksen Arvo

Metriikka


sum_ecommerce_revenue (API)

Yhteensä Time Spent In Referring Action

Metriikka


sum_actions_timespentrefaction (API)

Yhteensä Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metriikka


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Yhteensä Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metriikka


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Yhteensä Toimintoja Käynnin Aikana

Metriikka


sum_actions (API)

Yhteensä Toimituskulut

Metriikka


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Yhteensä Transfer Time

Metriikka


sum_time_transfer (API)

Yhteensä Tuotteen Hinta

Metriikka


sum_ecommerce_productprice (API)

Yhteensä Tuotteen Määrä

Metriikka


sum_ecommerce_productquantity (API)

Yhteensä Tuotto Yhteensä

Metriikka


sum_goals_revenue (API)

Yhteensä Verot

Metriikka


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Yhteensä Viewed Product Price

Metriikka


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Yhteensä Vuorovaikutusten Määrä

Metriikka


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Yhteensä Yhteensä

Metriikka


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Yksilölliset Kävijät

Metriikka


nb_uniq_visitors (API)

Saatavilla olevat oikotiet

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy