Ordbok - Matomo

Ordbok

Lär dig mer om de vanligaste termerna för att få ut mest av Matomo Analytics.

Variabler

% Sökutgångar (Händelser)

Procentandelen besök som lämnade webbplatsen efter att ha sökt efter detta nyckelord i din webbplats sökmotor.
exit_rate (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Andel interaktioner

Förhållandet mellan innehållsvisningar och interaktioner.
interaction_rate (API)

Användare

Antal användare inloggade på din webbplats. Detta är antalet unika aktiva användare som har ett användar-ID satt (via funktionen för språningskod 'setUserId').
nb_users (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position

Average position of your website in the search engine results list (for this keyword).
position (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

Avvisningar

Antal besök som började och slutade på denna sida. Detta innebär att besökaren lämnat webbplatsen efter att ha besökt denna sidan.
entry_bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens

Andelen besök som bara hade en enda sidvisning. Detta innebär att besökaren lämnat webbplatsen direkt från målsidan.
bounce_rate (API)

Avvisningsfrekvens (Händelser)

Andelen besök som startade på denna sida och lämnade webbplatsen direkt.
bounce_rate (API)

Besök

Om en besökare kommer till din webbplats för första gången eller om de besöker en sida 30 minuter efter den senaste sidvisningen räknas det som ett nytt besök.
nb_visits (API)

CTR

Clickthrough rate: A ratio showing how often people who see a search engine results page with a link to your website, end up clicking it.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Clicks

A click is counted each time someone clicks on a link pointing to your website on a search engine results page.
nb_clicks (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Genomsnittlig besökstid (i sekunder)

Den genomsnittliga längden på ett besök.
avg_time_on_site (API)

Genomsnittlig tid för generering

Den genomsnittliga tiden det tog att ladda sidan. Det här mätvärdet inkluderar tiden som det tar servern att ladda sidan, plus tiden det tar för servern att visa sidan för besökaren. En låg genomsnittstid här betyder att sidan är snabb!
avg_time_generation (API)

Genomsnittlig tid på sidan

Den genomsnittliga tid som besökaren tillbringade på denna sida (bara sidan, inte hela webbplatsen).
avg_time_on_page (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Händelse värde

Summan av händelse värdena
sum_event_value (API)

Händelser

Totala antalet händelser
nb_events (API)

Händelser

Antalet händelser som utförts av besökarna. Händelser kan vara sidvisningar, webbplatssökningar, nedladdningar eller utlänkar.
nb_actions (API)

Händelser med ett värde

Antal händelser där en händelses värde fastställdes
nb_events_with_value (API)

Händelser per besök

Det genomsnittliga antalet händelser (sidvisningar, webbplatssökningar, nedladdningar eller utlänkar) som utfördes under besöken.
nb_actions_per_visit (API)

Högsta händelse värde

Det maximala värdet för denna händelse
max_event_value (API)

Impressions

An impression is counted each time your website is displayed in a search engine results page.
nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Ingångar

Antal besök som startade på denna sida.
entry_nb_visits (API)

Inkomst First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Inkomst Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Inkomst Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Inkomst Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Inkomst Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Inkomst Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Innehållsinteraktioner

Antalet gånger ett innehållsblock har interagerats med (t.ex. ett "klick" på en banner eller annons).
nb_interactions (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Klickade i sökresultaten

Antalet besök som sidan fått genom att besökare sökt på webbplatsen och sidan fått klick i sökresultatet.
nb_hits_following_search (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Medelvärdet för alla värden för denna händelse

Medelvärdet för alla värden för denna händelse
avg_event_value (API)

Minsta händelse värde

Det lägsta värdet för denna händelse
min_event_value (API)

Nedladdningar

Antalet gånger som denna länk klickades på.
nb_downloads (API)

Number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Omvandlingar First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Omvandlingar Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Omvandlingar Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Omvandlingar Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Omvandlingar Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Omvandlingar Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Omvandlingsgrad

Andelen besök som utlöste en målomvandling.
conversion_rate (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Sidvisningar

Antalet gånger som denna sida besöktes.
nb_pageviews (API)

Sidvisningar

Antalet gånger som denna sida besöktes.
nb_hits (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Sökningar

Antalet besök som sökte efter detta nyckelord i din webbplats sökmotor.
nb_searches (API)

Sökningar (Händelser)

Antalet besök som sökte efter detta nyckelord i din webbplats sökmotor.
nb_visits (API)

Sökresultatsidor

Ibland klickar användare som söker på din webbplats på "nästa" för att visa flera resultat. Detta är det genomsnittliga antalet sidor med sökresultat som visas för det här nyckelordet.
nb_pages_per_search (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Unika besökare

Antalet unika besökare på webbplatsen. Varje besökare räknas bara en gång, även om de besökt webbplatsen flera gånger under en dag.
nb_uniq_visitors (API)

Unika klick (Händelser)

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_visits (API)

Unika nedladdningar

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_uniq_downloads (API)

Unika nedladdningar (Händelser)

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_visits (API)

Unika sidvisningar

Antalet besök som innefattade denna sida. Om en sida visas flera gånger under ett besök, så räknas detta endast en gång.
nb_uniq_pageviews (API)

Unika sidvisningar (Händelser)

Antalet besök som innefattade denna sida. Om en sida visas flera gånger under ett besök, så räknas detta endast en gång.
nb_visits (API)

Unika utlänkar

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

Utflöde

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Utflöde (Händelser)

Andelen besök som lämnade webbplatsen efter att ha besökt denna sida.
exit_rate (API)

Utgångar

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Utgångar

Antal besök som avslutades på denna sida.
exit_nb_visits (API)

Utlänkar

Antalet gånger som denna länk klickades på.
nb_outlinks (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Rapporter

Alla hänvisningar (Hänvisningar)

Den här rapporten visar all din hänvisningstrafik i en sammanslagen rapport, den listar alla webbsidor, nyckelord och kampanjer som dina besökare har använt sig av för att hitta din webbsida.

Anpassade variabler (Besökare)

Denna rapport innehåller information om din anpassade variabler. Klicka på ett variabelnamn för att se fördelningen av värdena.
För mer information om anpassade variabler i allmänhet, läs dokumentationen om anpassade variabler på piwik.org

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Besök efter besöksnummer (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som var det N:e besöket, dvs. besökare som besökt din webbplats minst N gånger.
Observera att du kan visa rapporten på andra sätt än som ett taggmoln. Använd kontrollerna längst ned i rapporten för att göra det.

Besök efter dagar sedan senaste besöket (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som var från besökare vars senaste besök var ett visst antal dagar sedan.

Besök efter lokal tid (Besökare)

Denna graf visar vad klockan var i besökarens tidszon vid deras besök.

Besök efter servertid (Besökare)

Denna graf visar vad klockan var i serverns tidszon vid besöket.

Besök efter veckodag (Besökare)

Den här grafen visar antalet besök din webbplats fått per veckodag.

Besökets längd (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som hade en viss total varaktighet. Inledningsvis så visas rapporten som ett taggmoln, vanligare varaktighet visas i ett större typsnitt.
Observera att du kan visa rapporten på andra sätt än som ett taggmoln. Använd kontrollerna längst ned i rapporten för att göra det.

Combined keywords (Hänvisningar)

Report combining all keywords detected by matomo and imported from search engines. This report only includes the visit metric. You can switch to one of the related report to get detailed metrics.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form staters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Internetleverantör (Besökare)

Denna rapport visar vilka Internetleverantörer dina besökare använde för att få åtkomst till webbplatsen. Du kan klicka på en leverantörs namn för mer information.
Om Matomo inte kan avgöra en besökares leverantör, så listas den som IP.

Keywords (including not defined) (Hänvisningar)

Rapporten visar vilka nyckelord som användarna sökte efter innan de hänvisades till din webbplats.

Genom att klicka på en rad i tabellen kan du se fördelningen av sökmotorer som användes för nyckelordet.

OBS! I den här rapporten anges de flesta sökord som 'not defined', eftersom de flesta sökmotorer inte skickar det exakta sökordet som användes på sökmotorn.

Konfiguration (Besökare)

Denna rapport visar de vanligaste övergripande konfigurationer som besökarna hade. En konfiguration är en kombination av ett operativsystem, en webbläsare och en skärmupplösning.

Kontinent (Besökare)

Den här rapporten visar vilka kontinenter dina besökare var på när dom besökte webbplatsen.

Land (Besökare)

Den här rapporten visar vilka länder dina besökare var i när dom besökte webbplatsen.

Lista över plugins (Besökare)

Denna rapport visar vilka plugins i webbläsaren som besökarna hade aktiverat. Denna information kan vara viktig för att välja rätt sätt att leverera ditt innehåll.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Målsidor (Händelser)

Denna rapport innehåller information om ingångssidor som användes under perioden. En ingångssida är den första sida en användare landar på under sitt besök.
Ingångs-URL:er visas i en katalogstruktur.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Målsidors titel (Händelser)

Den här rapporten innehåller information om sidtitlar för målsidorna som använts under den valda perioden. Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Nedladdningar (Händelser)

I denna rapport kan du se vilka filer som besökarna har laddat ner.
Vad Matomo räknar som en nedladdning är klicket på en nedladdningslänk. Oavsett om nedladdningen slutfördes eller inte.

Nyckelord från webbplatssökningar (Händelser)

Den här rapporten listar nyckelorden som besökare sökt efter med din interna sökmotor.

Att spåra sökningar som besökare gör på webbplatsen är ett väldigt effektivt sätt att lära sig mer om vad dom letar efter. Det kan hjälpa till med nya idéer för innehåll eller nya produkter som potentiella kunder letar efter. Det kan även förbättra den allmänna upplevelsen besökarna får på din webbplats.

Läs mer om spårning för hur dina besökare använder din sökmotor.

Nyckelord utan resultat (Händelser)

Att spåra sökningar som besökare gör på webbplatsen är ett väldigt effektivt sätt att lära sig mer om vad dom letar efter. Det kan hjälpa till med nya idéer för innehåll eller nya produkter som potentiella kunder letar efter. Det kan även förbättra den allmänna upplevelsen besökarna får på din webbplats.

Den här rapporten listar nyckelorden som inte gav något resultat. Möjligtvis kan webbplatsens sökmotor förbättras eller så letar besökarna efter innehåll som inte finns (ännu?)

Region (Besökare)

Den här rapporten visar vilka regioner dina besökare var i när dom besökte webbplatsen.
För att se data i den här rapporten måste du ställa in GeoIP i inställningarna, under fliken Geolocation. Dom kommersiella versionerna av GeoIP-databaserna från Maxmind är mer exakta än dom som är gratis. Klicka här för att se hur exakta dom är.

Sidor från en webbplatssökning (Händelser)

När besökare söker på din webbplats så letar dom efter en speciell sida, innehåll, produkt eller tjänst. Den här rapporten listar de sidor med flest klick efter en intern sökning. Med andra ord, en lista med dom mest sökta sidorna av besökare som redan hittat till din webbplats.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Sidor per besök (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som involverade ett visst antal sidvisningar. Inledningsvis så visas rapporten som ett taggmoln, vanligare sidor visas i ett större typsnitt.
Observera att du kan visa rapporten på andra sätt än som ett taggmoln. Använd kontrollerna längst ned i rapporten för att göra det.

Sidtitlar (Händelser)

Denna rapport innehåller information om titlarna på de sidor som har besökts.
sidans titel är HTML-taggen <title> som de flesta webbläsare visar i sina fönster titel.

Sidtitlar från en webbplatssökning (Händelser)

När besökare söker på din webbplats så letar dom efter en speciell sida, innehåll, produkt eller tjänst. Den här rapporten listar de sidor med flest klick efter en intern sökning. Med andra ord, en lista med dom mest sökta sidorna av besökare som redan hittat till din webbplats.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Sociala Nätverk (Hänvisningar)

I denna tabell kan du se vilka webbplatser som hänvisade besökare till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen så kan du se vilka webbadresser som länkarna till din webbplats var på.

Stad (Besökare)

Den här rapporten visar vilka städer dina besökare var i när dom besökte webbplatsen.
För att se data i den här rapporten måste du ställa in GeoIP i inställningarna, under fliken Geolocation. Dom kommersiella versionerna av GeoIP-databaserna från Maxmind är mer exakta än dom som är gratis. Klicka här för att se hur exakta dom är.

Sök kategorier (Händelser)

Den här rapporten listar kategorierna som besökarna valt när dom gjort en sökning på din webbplats.
T.ex. så har e-handelssidor vanligtvis kategorier som gör att besökarna kan begränsa sökningen till produkter i en vald kategori

Sökmotorer (Hänvisningar)

Rapporten visar vilka sökmotorer som hänvisat användare till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen så kan du se vad användarna sökte på, på en specifik sökmotor.

Typ av källa (Hänvisningar)

Denna tabell innehåller information om fördelningen av hänvisningsadressernas typer.
Direkttrafik: En besökare har angett URL:en i sin webbläsare och besökt din webbplats - det är ett direktbesök.
Sökmotorer: En besökare hänvisades till din webbplats genom en sökmotor.
se "Sökmotorer och nyckelord" rapport för mer detaljer.
Webbsidor: Besökaren följde en länk på en annan webbplats som länkade till din webbplats.
Se rapporten "Webbsidor" för mer information.
Kampanjer: Besökare som kom till din webbplats som resulterades av en kampanj.
Se rapporten "Kampanjer" för mer information.

Utgångssidor (Händelser)

Denna rapport innehåller information om utgångssidor som användes under perioden. En utgångssida är den sista sida en användare ser på under sitt besök.
Utgångsside-URL:er visas i en katalogstruktur.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Utgångssidors titel (Händelser)

Den här rapporten innehåller information om sidtitlar för utgångssidorna som använts under den valda perioden. Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Utlänkar (Händelser)

Denna rapport visar en hierarkisk lista över utlänkarnas webbadresser som klickades på utav dina besökare. En utlänk är en länk som leder besökaren bort från webbplatsen (till en annan domän).
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Webbadresser (Händelser)

Denna rapport innehåller information om webbadresserna som har besökts.
Tabellen ordnas hierarkiskt, webbadresserna visas som en mappstruktur.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Webbläsare (Besökare)

Denna rapport innehåller information om vilken typ av webbläsare dina besökare använde. Varje version av webbläsare är listad separat.

Webbläsarmotorer (Besökare)

Detta diagram visar besökarnas webbläsare uppdelat i webbläsarfamiljer.
Den viktigaste informationen för webbutvecklare är vilken typ av renderingsmotor besökarna använder. Etiketterna innehåller namnen på de renderingsmotorn följt av den vanligaste webbläsaren med den motorn inom parentes.

Webbsidor (Hänvisningar)

I denna tabell kan du se vilka webbplatser som hänvisade besökare till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen så kan du se vilka webbadresser som länkarna till din webbplats var på.

Custom Reports

Aktiviteter Under Besök

Dimension

Anpassat Variabelvärde 1 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Besök)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Sida)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 2 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Besök)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Sida)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 3 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Besök)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Sida)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 4 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Besök)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Sida)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 5 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Besök)

Dimension

Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Sida)

Dimension

Antal Artiklar I Varukorgen

Dimension

Antal Interaktioner

Dimension

Antal Interna Sökningar

Dimension

Antalet Besök

Dimension

Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Dimension

Användar-ID

Dimension

Avg. Completion

Variabel

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Variabel

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Variabel

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_spent_time (API)

Avvisningar

Variabel

Antal besök som började och slutade på denna sida. Detta innebär att besökaren lämnat webbplatsen efter att ha besökt denna sidan.
bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens

Variabel

Andelen besök som bara hade en enda sidvisning. Detta innebär att besökaren lämnat webbplatsen direkt från målsidan.
bounce_rate (API)

Avvisningssidans Titel

Dimension

Avvisningssidans URL

Dimension

Bandbredd

Dimension

Besök

Variabel

Om en besökare kommer till din webbplats för första gången eller om de besöker en sida 30 minuter efter den senaste sidvisningen räknas det som ett nytt besök.
nb_visits (API)

Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket

Dimension

Besök Med Omvandlingar

Variabel


nb_visits_converted (API)

Besök Omvandlat Till åtminstone Ett Mål

Dimension

Besök Som Omvandlade Ett Specifikt Mål-id

Dimension

Besökarens IP

Dimension

Besökets E-handelsstatus I Slutet Av Besöket

Dimension

Besökstid (i Sekunder)

Dimension

Besökstyp

Dimension

Dagar Sedan Första Besöket

Dimension

Delsumma

Dimension

Finish Rate

Variabel

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
media_finish_rate (API)

Finishes

Variabel

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Variabel

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form.
avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Variabel

The average time a visitor spent on a form.
avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Variabel

The average time it took a visitor to submit this form for the first time.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Variabel

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Variabel

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Variabel

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Variabel

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Variabel

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once.
nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Variabel

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it.
form_starters_rate (API)

Form Starts

Variabel

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it.
nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Variabel

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submitters

Variabel

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Variabel

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Variabel

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Frakt

Dimension

Genomsnittlig Aktiviteter Under Besök Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Aktiviteter under besök" per "Besök".
avg_sum_actions_per_visits (API)

Genomsnittlig Antal Artiklar I Varukorgen Per Order

Variabel

Medelvärde för "Antal artiklar i Varukorgen" per "Unika Ordrar".
avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Antal Interaktioner Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Antal interaktioner" per "Besök".
avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Genomsnittlig Antal Interna Sökningar Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Antal interna sökningar" per "Besök".
avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Genomsnittlig Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Antalet dagar sedan senaste ordern" per "Besök".
avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Genomsnittlig Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Besök efter dagar sedan senaste besöket" per "Besök".
avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Genomsnittlig Besökstid (i Sekunder) Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Besökstid (i sekunder)" per "Besök".
avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Genomsnittlig Dagar Sedan Första Besöket Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Dagar sedan första besöket" per "Besök".
avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Genomsnittlig Delsumma Per Order

Variabel

Medelvärde för "Delsumma" per "Unika Ordrar".
avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Frakt Per Order

Variabel

Medelvärde för "Frakt" per "Unika Ordrar".
avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Händelser Per Besök

Variabel

Medelvärde för "Händelser" per "Besök".
avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Genomsnittlig Moms Per Order

Variabel

Medelvärde för "Moms" per "Unika Ordrar".
avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Ordervärde Per Order

Variabel

Medelvärde för "Ordervärde" per "Unika Ordrar".
avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Rabatt Per Order

Variabel

Medelvärde för "Rabatt" per "Unika Ordrar".
avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Tid För Generering

Variabel

Medelvärde för "Tid för sidgenerering" per "Sidvisningar med skapandetid".
avg_page_generation_time (API)

Genomsnittligt Värde

Variabel

Medelvärde för "Händelse värde" per "Händelser med ett värde".
avg_event_value (API)

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Variabel

The time a visitor waited before starting to interact with a form.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hour

Dimension

Händelse Namn

Dimension

Händelse Värde

Dimension

Händelse Åtgärd

Dimension

Händelseadress

Dimension

Händelsekategori

Dimension

Händelser

Dimension

Händelser Med Ett Värde

Variabel

Antal händelser där en händelses värde fastställdes
events_with_event_value (API)

Hänvisningsadress

Dimension

Hänvisningsadress Namn

Dimension

Impressions

Dimension

Impressions

Variabel

The number of times a visitor viewed a page where this media was included.
nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Variabel

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_media_uniq_impressions (API)

Innehåll

Dimension

Innehållsdel

Dimension

Innehållsinteraktion

Dimension

Innehållsmål

Dimension

Interaktionsplats

Dimension

Internetleverantör

Dimension

Kampanj-ID

Dimension

Kategori (Sajtsökning)

Dimension

Klickad URL

Dimension

Kontinent

Dimension

Källa

Dimension

Land

Dimension

Lokal Tid - Minut (Början Av Besöket)

Dimension

Lokal Tid - Timme (Början Av Besöket)

Dimension

Max Aktiviteter Under Besök

Variabel

Maxvärde för Aktiviteter under besök
max_actions (API)

Max Antal Artiklar I Varukorgen

Variabel

Maxvärde för Antal artiklar i Varukorgen
max_ecommerce_items (API)

Max Antal Interaktioner

Variabel

Maxvärde för Antal interaktioner
max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Antal Interna Sökningar

Variabel

Maxvärde för Antal interna sökningar
max_actions_visittotalsearches (API)

Max Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Variabel

Maxvärde för Antalet dagar sedan senaste ordern
max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Bandbredd

Variabel

Maxvärde för Bandbredd
max_bandwidth_bandwidth (API)

Max Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket

Variabel

Maxvärde för Besök efter dagar sedan senaste besöket
max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Max Besökstid (i Sekunder)

Variabel

Maxvärde för Besökstid (i sekunder)
max_corehome_visittotaltime (API)

Max Dagar Sedan Första Besöket

Variabel

Maxvärde för Dagar sedan första besöket
max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Delsumma

Variabel

Maxvärde för Delsumma
max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Form Views

Variabel

Maxvärde för Form views
max_form_views (API)

Max Frakt

Variabel

Maxvärde för Frakt
max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Hesitation Time

Variabel

Maxvärde för Hesitation time
max_form_time_hesitation (API)

Max Händelse Värde

Variabel

Det maximala värdet för denna händelse
max_events_eventvalue (API)

Max Händelser

Variabel

Maxvärde för Händelser
max_events_totalevents (API)

Max Interaktionsplats

Variabel

Maxvärde för Interaktionsplats
max_actions_interactionposition (API)

Max Media Length (in Seconds)

Variabel


max_media_length (API)

Max Moms

Variabel

Maxvärde för Moms
max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Ordervärde

Variabel

Maxvärde för Ordervärde
max_ecommerce_revenue (API)

Max Produktkvantitet

Variabel

Maxvärde för Produktkvantitet
max_ecommerce_productquantity (API)

Max Produktpris

Variabel

Maxvärde för Produktpris
max_ecommerce_productprice (API)

Max Rabatt

Variabel

Maxvärde för Rabatt
max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Tid För Sidgenerering

Variabel

Maxvärde för Tid för sidgenerering
max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Time Spent

Variabel

Maxvärde för Time spent
max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Variabel

Maxvärde för Time spent playing media (in seconds)
max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Variabel

Maxvärde för Time to first submit
max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Variabel

Maxvärde för Time to initial media play (in seconds)
max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Total Intäkt

Variabel

Maxvärde för Total intäkt
max_goals_revenue (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Medie

Dimension

Min Händelse Värde

Variabel

Det lägsta värdet för denna händelse
min_events_eventvalue (API)

Modell

Dimension

Moms

Dimension

Mätbar

Dimension

Målsidans Titel

Dimension

Målsidans URL

Dimension

Namn

Dimension

Namn På Innehåll

Dimension

Nedladdnings-URL

Dimension

Nyckelord

Dimension

Nyckelord

Dimension

Nyckelord (Webbplatssökning)

Dimension

Omvandlingsgrad

Variabel

Andelen besök som utlöste en målomvandling.
visits_conversion_rate (API)

Operativsystemfamilj

Dimension

Ordervärde

Dimension

Play Rate

Variabel

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Variabel

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_media_plays (API)

Produktkvantitet

Dimension

Produktnamn

Dimension

Produktpris

Dimension

Produktvariant

Dimension

Rabatt

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Servertid - Dag I Månaden (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Dag I Veckan (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Dag På året (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Datum (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Kvartal (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Minut

Dimension

Servertid - Minut (Början Av Besöket)

Dimension

Servertid - Minut (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Månad (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Sekund (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Timme

Dimension

Servertid - Timme (Början Av Besöket)

Dimension

Servertid - Timme (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - Vecka På året (Slut På Besök)

Dimension

Servertid - år (Slut På Besök)

Dimension

Sidans URL

Dimension

Sidtitel

Dimension

Sidvisningar

Variabel

Antalet gånger som denna sida besöktes.
pageviews (API)

Sidvisningar Med Skapandetid

Variabel

Antal inlägg med ett värde angivet för Tid för sidgenerering
pageviews_with_generation_time (API)

Skärmupplösning

Dimension

Språk

Dimension

Stad

Dimension

Tid För Sidgenerering

Dimension

Time Spent

Variabel

The total time all visitors spent on a form in total.
nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Variabel

The time it took the visitor to submit a form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Total Intäkt

Dimension

Totalt Aktiviteter Under Besök

Variabel

Antal Aktiviteter under besök totalt
sum_actions (API)

Totalt Antal Artiklar I Varukorgen

Variabel

Antal Antal artiklar i Varukorgen totalt
sum_ecommerce_items (API)

Totalt Antal Interaktioner

Variabel

Antal Antal interaktioner totalt
sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totalt Antal Interna Sökningar

Variabel

Antal Antal interna sökningar totalt
sum_actions_visittotalsearches (API)

Totalt Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Variabel

Antal Antalet dagar sedan senaste ordern totalt
sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totalt Bandbredd

Variabel

Antal Bandbredd totalt
sum_bandwidth_bandwidth (API)

Totalt Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket

Variabel

Antal Besök efter dagar sedan senaste besöket totalt
sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Totalt Besökstid (i Sekunder)

Variabel

Antal Besökstid (i sekunder) totalt
sum_corehome_visittotaltime (API)

Totalt Dagar Sedan Första Besöket

Variabel

Antal Dagar sedan första besöket totalt
sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totalt Delsumma

Variabel

Antal Delsumma totalt
sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totalt Frakt

Variabel

Antal Frakt totalt
sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Totalt Händelse Värde

Variabel

Antal Händelse värde totalt
sum_events_eventvalue (API)

Totalt Händelser

Variabel

Antal Händelser totalt
sum_events_totalevents (API)

Totalt Interaktionsplats

Variabel

Antal Interaktionsplats totalt
sum_actions_interactionposition (API)

Totalt Media Length (in Seconds)

Variabel


sum_media_length (API)

Totalt Moms

Variabel

Antal Moms totalt
sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totalt Ordervärde

Variabel

Antal Ordervärde totalt
sum_ecommerce_revenue (API)

Totalt Produktkvantitet

Variabel

Antal Produktkvantitet totalt
sum_ecommerce_productquantity (API)

Totalt Produktpris

Variabel

Antal Produktpris totalt
sum_ecommerce_productprice (API)

Totalt Rabatt

Variabel

Antal Rabatt totalt
sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totalt Tid För Sidgenerering

Variabel

Antal Tid för sidgenerering totalt
sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totalt Time Spent Playing Media (in Seconds)

Variabel

Antal Time spent playing media (in seconds) totalt
sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totalt Time To Initial Media Play (in Seconds)

Variabel

Antal Time to initial media play (in seconds) totalt
sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totalt Total Intäkt

Variabel

Antal Total intäkt totalt
sum_goals_revenue (API)

Träffar

Variabel

Antal unika Händelser
hits (API)

Typ Av Källa

Dimension

Typ Av Utrustning

Dimension

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 1 (Omfattning av konvertering)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Besök)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 1 (omfattning besök)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Sida)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 1 (omfattning sida)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 2 (Omfattning av konvertering)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Besök)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 2 (omfattning besök)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Sida)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 2 (omfattning sida)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 3 (Omfattning av konvertering)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Besök)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 3 (omfattning besök)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Sida)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 3 (omfattning sida)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 4 (Omfattning av konvertering)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Besök)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 4 (omfattning besök)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Sida)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 4 (omfattning sida)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 5 (Omfattning av konvertering)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Besök)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 5 (omfattning besök)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Sida)

Variabel

Antal unika Anpassat variabelvärde 5 (omfattning sida)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unika Besökar-ID

Variabel

Antal unika Besökar-ID
nb_uniq_corehome_userid (API)

Unika Besökar-IP

Variabel

Antal unika Besökar-IP
nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unika Besökare

Variabel

Antal unika Besökare
nb_uniq_visitors (API)

Unika Besökets E-handelsstatus I Slutet Av Besöket

Variabel

Antal unika Besökets E-handelsstatus i slutet av besöket
nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unika Besökstyper

Variabel

Antal unika Besökstyper
nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unika Besökta Adresser

Variabel

Antal unika Besökta adresser
nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unika Enhetsmodell

Variabel

Antal unika Enhetsmodell
nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unika Enhetstyper

Variabel

Antal unika Enhetstyper
nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unika Grouped Resources

Variabel

Antal unika Grouped Resources
nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unika Händelse Kategorier

Variabel

Antal unika Händelse kategorier
nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unika Händelseadresser

Variabel

Antal unika Händelseadresser
nb_uniq_events_eventurl (API)

Unika Händelseförlopp

Variabel

Antal unika Händelseförlopp
nb_uniq_events_eventaction (API)

Unika Händelsenamn

Variabel

Antal unika Händelsenamn
nb_uniq_events_eventname (API)

Unika Hänvisningsadresser

Variabel

Antal unika Hänvisningsadresser
nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unika Hänvisningsnamn

Variabel

Antal unika Hänvisningsnamn
nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unika Hänvisningstyper

Variabel

Antal unika Hänvisningstyper
nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unika Ingångssidornas Adresser

Variabel

Antal unika Ingångssidornas adresser
nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unika Innehåll

Variabel

Antal unika Innehåll
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unika Innehållsdelar

Variabel

Antal unika Innehållsdelar
nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unika Innehållsinteraktioner

Variabel

Antal unika Innehållsinteraktioner
nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unika Innehållsmål

Variabel

Antal unika Innehållsmål
nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unika Innehållsnamn

Variabel

Antal unika Innehållsnamn
nb_uniq_contents_contentname (API)

Unika Internetleverantör

Variabel

Antal unika Internetleverantör
nb_uniq_provider_provider (API)

Unika Kampanj-ID

Variabel

Antal unika Kampanj-ID
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unika Kontinenter

Variabel

Antal unika Kontinenter
nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unika Källa

Variabel

Antal unika Källa
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unika Latituder

Variabel

Antal unika Latituder
nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unika Longituder

Variabel

Antal unika Longituder
nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unika Länder

Variabel

Antal unika Länder
nb_uniq_usercountry_country (API)

Unika Media Titles

Variabel

Antal unika Media Titles
nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unika Medie

Variabel

Antal unika Medie
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unika Mätbart

Variabel

Antal unika Mätbart
nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unika Målsidors Titlar

Variabel

Antal unika Målsidors titlar
nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unika Namn

Variabel

Antal unika Namn
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unika Nerladdade Adresser

Variabel

Antal unika Nerladdade adresser
nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unika Nyckelord

Variabel

Antal unika Nyckelord
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unika Nyckelord

Variabel

Antal unika Nyckelord
nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unika Nyckelord (Sajtsökning)

Variabel

Antal unika Nyckelord (Sajtsökning)
nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unika Operativsystem

Variabel

Antal unika Operativsystem
nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unika Operativsystemversion

Variabel

Antal unika Operativsystemversion
nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unika Ordrar

Variabel

Antal unika Ordrar
nb_uniq_orders (API)

Unika Player Names

Variabel

Antal unika Player Names
nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unika Produktnamn

Variabel

Antal unika Produktnamn
nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unika Produktvarianter

Variabel

Antal unika Produktvarianter
nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unika Regioner

Variabel

Antal unika Regioner
nb_uniq_usercountry_region (API)

Unika Resources

Variabel

Antal unika Resources
nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unika Sidtitlar

Variabel

Antal unika Sidtitlar
nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unika Skärmupplösning

Variabel

Antal unika Skärmupplösning
nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unika Språk

Variabel

Antal unika Språk
nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unika Städer

Variabel

Antal unika Städer
nb_uniq_usercountry_city (API)

Unika Typ Av Utrustning

Variabel

Antal unika Typ av utrustning
nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unika Utgångssidornas Adresser

Variabel

Antal unika Utgångssidornas adresser
nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unika Utgångssidors Titlar

Variabel

Antal unika Utgångssidors titlar
nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unika Video Resolutions

Variabel

Antal unika Video Resolutions
nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unika Webbadresser

Variabel

Antal unika Webbadresser
nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unika Webbläsare

Variabel

Antal unika Webbläsare
nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unika Webbläsarmotorer

Variabel

Antal unika Webbläsarmotorer
nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unika Webbläsarversioner

Variabel

Antal unika Webbläsarversioner
nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Utrustningstyp

Dimension

Webbläsare

Dimension

Webbläsarmotor

Dimension

Webbläsarversion

Dimension

Tag Manager

All Downloads Click Trigger

Triggered when a link is clicked which links to a downloadable file.

All Elements Click Trigger

Triggas när något element klickas.

All Links Click Trigger

Triggas när en länk klickas.

Anpassad Bild Tag

Allows you to embed any image, for example a tracking pixel.

Anpassad HTML Tag

Allows you to embed any custom HTML, for example JavaScript or CSS Styles.

Anpassat JavaScript Variable

Executes a custom JavaScript function to retrieve the value.

Canonical URL Variable

Returns the canonical URL if any is set.
{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable

The value of all CSS class names of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Node Name Variable

The name of an element when a click trigger was triggered. For example "P" or "DIV"
{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable

The value of the text content of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Variabeln är satt till ett fast värde.

Container ID Variable

Returns the ID of this container, for example "ab2Dk432".
{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable

Returns the revision of this container, for example "5".
{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable

Returns the version of this container.
{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Triggered when a custom event is pushed to the Data-Layer.

DNS Lookup Time Variable

The time it took to look up the DNS in milliseconds.
{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

Gets the value from a DOM element.

DOM Ready Trigger

Triggered as soon as all the HTML has been received and parsed.

Data-Layer Variable

Reads a custom value from the Data-Layer.

Element Visibility Trigger

Triggered when a specific element becomes visible.

Environment Name Variable

Returns the current environment.
{⁣{Environment}}

Error Line Variable

Returns the line of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable

Returns the message of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable

Returns the url of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

The Facebook Pixel is a web analytics and advertising service offered by Facebook.

First URL Directory Variable

Returns the first directory of the current page URL.
{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Läser ett värde från en kaka

Form Classes Variable

The value of all CSS class names of a submitted form.
{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable

The value of the form action URL of a submitted form.
{⁣{FormDestionation}}

Form ID Variable

The value of the ID attribute of a submitted form.
{⁣{FormId}}

Form Name Variable

The value of the name attribute of a submitted form.
{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Triggered when any form is submitted.

Full screen Trigger

Triggered when the window goes into or leaves full screen.

Google Analytics (Universal) Tag

Google Analytics is a web analytics service offered by Google.

History Change Trigger

Triggered when the window location changes.

History Source Variable

For example "popstate", "historychange", "pushState", or "replaceState"
{⁣{HistorySource}}

Hänvisningsadress Variable

Returns the full URL of the referrer.
{⁣{Referrer}}

Hänvisningsadress Variable

Gets the value of the Referrer URL.

ISO datum Variable

The current date and time in ISO format, for example "2018-03-19T14:00:00.587Z".
{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

Triggered when a JavaScript error happens.

JavaScript Variable Variable

Reads the value of a global JavaScript variable.

Klick-ID Variable

The value of the ID attribute of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickId}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Adds the LinkedIn Insight Tag so you can apply conversion tracking to your LinkedIn ad campaigns.

Local Hour Variable

The current hour of the local time, for example "8" or "11".
{⁣{LocalHour}}

Lokal tid Variable

The current user's local time, for example "14:00:00 GMT+1300 (NZDT)".
{⁣{LocalTime}}

Lokalt datum Variable

The current user's local date, for example "Mon Mar 19 2018".
{⁣{LocalDate}}

Matomo Analytics Tag

Matomo, formerly known as Piwk, is the leading open source analytics platform.

Matomo Configuration Variable

Defines a configuration for Matomo Analytics.

Number of H1 Elements Variable

The number of H1 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable

The number of H2 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable

Returns the hash part of the current URL without the leading hash.
{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable

Returns the hostname of the current URL.
{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable

The total amount of time it took to load the page.
{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Reads a value from a "meta" HTML element.

Page Origin Variable

Returns a domain of the current URL with protocol.
{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable

Returns the path of the current page URL
{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable

The time it took to render the page in the browser in milliseconds.
{⁣{PageRenderTime}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) lets you collect performance data from actual visitors to your site.

Preview Mode Variable

Returns either "1" or "0" depending on whether the preview mode is currently enabled.
{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable

Returns a random number each time the value of the variable is retrieved.
{⁣{RandomNumber}}

Screen Height Available Variable

The screen height that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable

The full screen height of the current device.
{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable

The screen width that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable

The full screen width of the current device.
{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable

How far the user has currently scrolled horizontally, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable

How far the user has currently scrolled horizontally in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Triggered as soon as the user scrolls to a certain position.

Scroll Source Variable

Whether the scroll position was originated from a user scroll or a browser resize. Value is either "scroll" or "resize".
{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable

How far the user has currently scrolled vertically in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable

How far the user has currently scrolled vertically, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Sentry.io is an Open-Source error tracking tool that allows you to detect errors that happen on your website.

Sidans URL Variable

Returns the full URL of a page
{⁣{PageUrl}}

Sidtitel Variable

Returns the title of the current page.
{⁣{PageTitle}}

Sidvisning Trigger

Triggered as soon as the Tag Manager is executed within the page.

Tawk.to Tag

Tawk.to lets you monitor and chat with visitors on your website.

Time since page load Variable

Calculates the time that has passed since the page was loaded.

Timer Trigger

Triggered in a specific interval, for example every 3 seconds.

URL Parameter Variable

Gets the value of a specific URL parameter.

URL Variable Variable

Gets the value of the current page URL.

UTC datum Variable

The current data in UTC, for example "Mon, 19 Mar 2018 14:00:00 GMT".
{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable

Gets the value of the user agent which includes the operating system and browser information about the current visitors' device.
{⁣{UserAgent}}

Veckodag Variable

Returns the local day of the week eg monday, tuesday, wednesday, ...
{⁣{Weekday}}

Visible Element Classes Variable

The value of all CSS class names of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable

The value of the ID attribute of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable

The value of element name that was matched when the visible element trigger was triggered. For example "P" or "DIV".
{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable

The value of the text content of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementText}}

Webbläsarspråk Variable

Gets the preferred language of the user which is usually the language of the browser UI. For example "en" or "en-US".
{⁣{BrowserLanguage}}

Window Leave Trigger

Triggered when the user is about to leave the current page by moving the mouse outside the window.

Window Loaded Trigger

Triggered when the page is fully loaded including all images etc.

Window Unload Trigger

Triggered just before the browser window is closed or when the user navigates to a different page.

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

Reach your customers, instantly via web, mobile, and messaging.

Tillgängliga genvägar

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 55 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy