Słownik

Poznaj najczęściej wykorzystywane zwroty, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości Statystyk Matomo.

Wskaźniki

% wyjść z wyszukiwania (Aktywności)

Procent odwiedzających którzy zostawili stronę dla danego słowa Kluczowego używając twojego systemu wyszukiwania.
exit_rate (API)

Aktywność

Liczba akcji wykonana przez Twoich odwiedzających. Akcją mogą być odsłony, pobrania plików lub kliknięcia w linki wychodzące.
nb_actions (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

CTR

Współczynnik kliknięć: współczynnik pokazujący jak często użytkownicy wyszukiwarki klikają link do Twojego serwisu wyświetlany na stronie wyników.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Częstość interakcji

Stosunek wyświetleń treści do interakcji
interaction_rate (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Dopasowania

Dopasowanie zostanie zaliczone za każdym razem, gdy Twój serwis pojawi się na stronie wyników wyszukiwania wyszukiwarki.
nb_impressions (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Ilość akcji przypadających na wizytę

Średnia liczba akcji (odsłon, pobrań plików lub kliknięć w linki wychodzące) na wizytę.
nb_actions_per_visit (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interakcje

Liczba interakcji wykonanych na zawartości (np. 'kliknięcie' w baner lub reklamę).
nb_interactions (API)

Kliknięcia

Kliknięcie zaliczane jest za każdym razem, gdy odwiedzający kliknie w link prowadzący do Twojego serwisu ze strony wyników wyszukiwarki.
nb_clicks (API)

Kliknięcia bez powtórzeń (Aktywności)

Liczba odwiedzających którzy kliknęli na ten link. Jeśli link był kliknięty wielokrotnie podczas wizyty, wtedy liczony jest tylko raz.
nb_visits (API)

Kliknięć w wyniki wyszukiwania

Liczba odwiedzin tej Strony kiedy to odwiedzający skorzystał z wyszukiwarki w Twoim serwisie i kliknął link tej strony w wynikach wyszukiwania.
nb_hits_following_search (API)

Konwersje First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konwersje Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konwersje Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konwersje Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Konwersje Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konwersje Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Liczba niepowtarzających się użytkowników

Liczba unikalnych odwiedzających Twój serwis. Każdy użytkownik jest zliczany jednokrotnie, nawet jeśli w ciągu dnia wielokrotnie odwiedzi serwis.
nb_uniq_visitors (API)

Liczba odsłon

Ile razy tę stronę odwiedziło.
nb_pageviews (API)

Liczba odsłon

Ile razy tę stronę odwiedziło.
nb_hits (API)

Linki zewnętrzne

Ilość kliknięć na ten link.
nb_outlinks (API)

Maksymalna wartość Zdarzenia

Maksymalna wartość dla tego zdarzenia
max_event_value (API)

Minimalna wartość Zdarzenia

Minimalna wartość tego wydarzenia
min_event_value (API)

Number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Odwiedziny

Jeśli użytkownik odwiedza Twoją stronę po raz pierwszy, lub powróci na stronę po ponad 30 minutach od ostatniego wejścia, zostanie to zaliczone jako nowa wizyta.
nb_visits (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Pobrania

Ilość kliknięć na ten link.
nb_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń

Liczba odwiedzających którzy kliknęli na ten link. Jeśli link był kliknięty wielokrotnie podczas wizyty, wtedy liczony jest tylko raz.
nb_uniq_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń (Aktywności)

Liczba odwiedzających którzy kliknęli na ten link. Jeśli link był kliknięty wielokrotnie podczas wizyty, wtedy liczony jest tylko raz.
nb_visits (API)

Porzucenia

Liczba wizyt, które zaczęły się i skończyły na tej stronie. Oznacza to, że odwiedzający opuścił serwis oglądając tylko tą jedną podstronę.
entry_bounce_count (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Przychody First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Przychody Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Przychody Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Przychody Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Przychody Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Przychody Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Strony z Wynikami Wyszukiwania

Odwiedzający będą wyszukiwali na twojej stronie i czasem klikną "dalej" aby zobaczyć więcej wpisów. To jest średnia liczba wyszukiwań widoczna dla tego słowa kluczowego.
nb_pages_per_search (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Unikalne linki zewnętrzne

Liczba odwiedzających którzy kliknęli na ten link. Jeśli link był kliknięty wielokrotnie podczas wizyty, wtedy liczony jest tylko raz.
nb_uniq_outlinks (API)

Unikalne odsłony

Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.
nb_uniq_pageviews (API)

Unikalne odsłony (Aktywności)

Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.
nb_visits (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

Użytkownicy

Liczba użytkowników zalogowanych na twoja stronę. To jest liczba unikalnych, aktywnych użytkowników, którzy posiadają ustawiony User ID
nb_users (API)

Wartość Zdarzenia

Suma wartości zdarzeń
sum_event_value (API)

Wejścia

Liczba wizyt, które rozpoczęły się na tej stronie.
entry_nb_visits (API)

Współczynnik przetwarzania

Procent wizyt, które doprowadziły do konwersji.
conversion_rate (API)

Współczynnik rezygnacji

Procent wizyt, które zakończyły się jedną odsłoną. Oznacza to, ze odwiedzający opuścił serwis po zobaczeniu tylko strony wejściowej.
bounce_rate (API)

Współczynnik rezygnacji (Aktywności)

Odsetek wizyt, które rozpoczęły się na tej stronie i natychmiast się na niej zakończyły.
bounce_rate (API)

Współczynnik wyjść

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Współczynnik wyjść (Aktywności)

Wizyty, które zakończyły się po oglądnięciu tej podstrony.
exit_rate (API)

Wyjścia

Liczba wizyt, które zakończyły się na tej stronie.
exit_nb_visits (API)

Wyjścia

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Wyszukiwania

Liczba wizyt, która wyszukiwała tego słowa kluczowego w wyszukiwarce na Twojej stronie.
nb_searches (API)

Wyszukiwania (Aktywności)

Liczba wizyt, która wyszukiwała tego słowa kluczowego w wyszukiwarce na Twojej stronie.
nb_visits (API)

Zdarzenia

Łączna liczba zdarzeń
nb_events (API)

Zdarzenia z wartością

Liczba zdarzeń z ustaloną wartością zdarzenia
nb_events_with_value (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Śr. pozycja

Średnia pozycja Twojego serwisu na liście wyników wyszukiwania (dla tego słowa kluczowego).
position (API)

Średni czas generowania

Średni czas potrzebny do wygenerowania strony. Ta wielkość zawiera zawiera czas potrzebny serwerowi na wygenerowanie strony, plus czas, który potrzebny był przeglądarce odwiedzającego na jej pobranie. Niższy 'śr. czas generowania' oznacza do odwiedzającego szybszą stronę!
avg_time_generation (API)

Średni czas odwiedzin

Średni czas jaki odwiedzający spędzają na tej stronie (tylko na tej stronie, nie na całym serwisie)
avg_time_on_page (API)

Średni czas pobytu na stronie (w sekundach)

Średni czas trwania wizyty.
avg_time_on_site (API)

Średnia wszystkich wartości w tym przypadku

Średnia wszystkich wartości w tym przypadku
avg_event_value (API)

Raporty

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Błędy indeksowania Google (Aktywności)

Raport pokazuje ostatnie błędy indeksowania zgłoszone przez robota Google. Raport nie dostarcza danych historycznych. Ostatnia aktualizacja Nigdy

Błędy indeksowania Google (Odnośniki)

Raport błędów indeksowania pozwala Ci sprawdzić jakie błędy napotkał robot Google podczas indeksowania Twojego serwisu.

Błędy indeksowania dla komputerów w Google (Odnośniki)

Raport błędów indeksowania dla komputerów pozwala Ci sprawdzić jakie błędy napotkał robot Google podczas indeksowania Twojego serwisu dla komputerów.

Błędy indeksowania dla komórek w Google (Odnośniki)

Raport błędów indeksowania dla komórek pozwala Ci sprawdzić jakie błędy napotkał robot Google podczas indeksowania Twojego serwisu dla urządzeń przenośnych.

Cohorts (Cohorts)

Cohorts_GetCohortsDocumentation

Czas wizyt (Aktywności)

Ten raport zawiera zestawienia liczby wizyt o określonym czasie trwania. Wstępnie raport ten prezentowany jest w postaci chmury tagów, a najpopularniejsze czasy odwiedzin wyróżnia większa czcionka.
Zwróć uwagę, że ten raport jest również dostępny w postaci innej niż chmura tagów. Użyj kontrolek u dołu raportu.

Dostawca (Oglądający)

Ten raport przedstawia Dostawców Internetu, ISP, z których usług korzystają Twoi odwiedzający. Kliknij na nazwie dostawcy po więcej informacji.
W sytuacji, gdy Matomo nie potrafi określić dostawcy, wyświetla adres IP.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form starters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Kategorie wyszukiwań (Aktywności)

Ten raport wyświetla listę Kategorii które odwiedzający wybrali kiedy używali wyszukiwarki na twojej stronie.
Na przykład, strony E-Commerce zazwyczaj mają selektor "Kategoria" dzięki czemu odwiedzający mogą ograniczyć wyszukiwanie wszystkich produktów dla danej kategorii.

Konfiguracje (Oglądający)

Ten raport prezentuje najpopularniejsze konfiguracje Twoich odwiedzających. Konfiguracja to zestawienie systemu operacyjnego, typu przeglądarki i rozdzielczości ekranu.

Kontynent (Oglądający)

Raport then pokazuje kraje, w których byli odwiedzający gdzy oglądali strony.

Kraj (Oglądający)

Ten raport pokazuje, w którym kraju był odwiedzający kiedy wchodził na twoją stronę.

Linki zewnętrzne (Aktywności)

Ten raport pokazuje ustrukturyzowaną listę linków wychodzących które zostały kliknięte przez odwiedzających. Link wyjściowy to link który prowadzi odwiedzającego poza twoją stronę (do innej domeny).
Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Lista wtyczek (Oglądający)

Ten raport pokazuje, które wtyczki były aktywne w przeglądarkach Twoich odwiedzających. To może być ważna informacja, która pomoże zdecydować w jaki sposób zwracać treści.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Miasto (Oglądający)

Raport ten pokazuje miasta, w których przebywali odwiedzający gdy whcodzili na stronę.
W celu wyświetlenia danych tego raportu konieczna jest konfiguracja GeoIP w zakładce Geolokalizacja panelu administracyjnego. Płatne bazy GeoIP dostarczane przez Maxmind cechuje wyższa dokładność od baz bezpłatnych. Aby porównać ich dokładność kliknij tutaj.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Odwiedziny w poszczególnych dniach tygodnia (Oglądający)

Ten wykres pokazuje liczbę odwiedzin Twojej strony w ciągu każdego dnia tygodnia

Odwiedziny według czasu serwera (Oglądający)

Ten wykres pokazuje godzinę w strefie czasowej serwera podczas odwiedzin.

Odwiedziny według lokalnego czasu (Oglądający)

Ten wykres pokazuje godzinę w strefie czasowej odwiedzających podczas ich wizyty.

Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin (Aktywności)

Raport ten prezentuje liczbę ponownych wizyt wykonanych przez użytkowników po upływie liczby dni.

Odwiedziny wg. liczby odwiedzin (Aktywności)

Raport prezentuje liczbę wizyt, które złożone były n-ty raz, tzn. odwiedzających, którzy odwiedzili Twój serwis po raz n-ty.
Zwróć uwagę, że ten raport jest również dostępny w postaci innej niż chmura tagów. Użyj kontrolek u dołu raportu.

Pobrania (Aktywności)

W tym raporcie możesz zobaczyć które pliki twoi odwiedzający pobrali.
Które Matomo liczy jako pobrane kliknięcia na link pobrania. Niezalerznie czy pobranie było ukończone lub czy Matomo nie ma o tym informacji.

Przeglądarki (Oglądający)

Ten raport zawiera informacje o rodzajach przeglądarek używanych przez Twoich odwiedzających. Każda wersja przeglądarki prezentowana jest osobno.

Region (Oglądający)

Ten raport pokazuje,w którym regionie był odwiedzający kiedy wchodził na twoją stronę.
W celu wyświetlenia danych tego raportu konieczna jest konfiguracja GeoIP w zakładce Geolokalizacja panelu administracyjnego. Płatne bazy GeoIP dostarczane przez Maxmind cechuje wyższa dokładność od baz bezpłatnych. Aby porównać ich dokładność kliknij tutaj.

Serwisy internetowe (Odnośniki)

Tabela prezentuje serwisy, z których użytkownicy trafili do Ciebie.
Kliknij na rząd tabeli, aby poznać adresy stron, na których znajdują się odnośniki do Twojego serwisu.

Sieci społecznościowe (Odnośniki)

Tabela prezentuje serwisy, z których użytkownicy trafili do Ciebie.
Kliknij na rząd tabeli, aby poznać adresy stron, na których znajdują się odnośniki do Twojego serwisu.

Silniki przeglądarek (Oglądający)

Ten raport pokazuje przeglądarki, z których korzystają odwiedzający podzielone pod względem silników.
Najważniejszą tu informacją dla deweloperów jest typ silnika renderującego używanego przez ich odwiedzających. Etykiety zawierają nazwy silników poprzedzające podane w nawiasach najpopularniejsze przeglądarki z danym silnikiem.

Skojarzone słowa kluczowe (Odnośniki)

Raport kojarzący wszystkie słowa kluczowe wykryte przez Matomo i zaimportowane z wyszukiwarki. Raport ten prezentuje jedynie wskaźniki odwiedzin. Możesz przełączyć się na powiązany raport, aby uzyskać więcej szczegółowych wskaźników.

Stron w czasie wizyty (Aktywności)

Ten raport zawiera zestawienie liczby odwiedzin, podczas których odwiedzono określoną liczbę stron. Wstępnie raport ten ma postać chmury tagów, a najpopularniejsze wartości wyróżnia większa czcionka.
Zwróć uwagę, że ten raport jest również dostępny w postaci innej niż chmura tagów. Użyj kontrolek u dołu raportu.

Strony Występujące po Wyszukiwaniu Stron (Aktywności)

Kiedy odwiedzający wyszukują na twojej stronie, wtedy szukają danej strony, zawartości, produktu lub usługi. Ten raport zawiera listę stron, które najczęściej były klikane po wewnętrznym wyszukiwaniu. Innymi słowy, lista stron które najczęściej użytkownicy szukają jak już znajdą się na twoje stronie.
Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Strony wejść (Aktywności)

Ten raport zawiera informacje o stronach wejścia użytych w określonym przedziale czasu. Strona wejściowa, to pierwsza strona, którą odwiedzający zobaczy podczas wizyty.
Adresy wejścia są wyświetlane w strukturze katalogów.
Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Strony wyjść (Aktywności)

Ten raport zawiera informacje o stronach wyjścia, które wystąpiły w określonym przedziale czasowym. Strona wyjściowa to ostatnia strona, którą odwiedzający oglądał podczas wizyty.
Adresy stron wyjścia wyświetlane są w strukturze katalogów.
Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Słowa Kluczowe bez Wyników (Aktywności)

Śledzenie wyszukiwań jakie odwiedzający wykonują na twojej stronie jest bardzo efektywnym sposobem poznania więcej informacji o tym czego publiczność szuka, może on pomóc znaleźć pomysły na nową zawartość, nowy produkt E-Commercem, który klienci będą szukać oraz generalnie poprawić doświadczenia odwiedzających twoją stronę.

Ten raport jest to lista Słów Kluczowych które nie zwróciły żadnych wyników: może algorytm wyszukiwarki może być poprawiony, z może twoi odwiedzający szukają treści jakiej (jeszcze) nie ma na twojej stronie?

Słowa kluczowe (włączając niezdefiniowane) (Odnośniki)

Raport pokazuje słowa kluczowe wyszukiwane przez użytkowników zanim trafili oni do Twojego serwisu.

Kliknij na rząd w tabeli, aby zobaczyć podział na wyszukiwarki, w których znaleziono dane słowa kluczowe.

UWAGA: Ten raport zawiera większość niezdefiniowanych słów kluczowych, ponieważ większość wyszukiwarek nie przekazuje informacji o wyszukiwanych frazach.

Słowa kluczowe wyszukiwarki (Aktywności)

Raport ten przedstawia listę Słów Kluczowych, które odwiedzający wyszukiwali używając wyszukiwarki serwisu.

Śledzenie wyszukiwań jakie odwiedzający wykonują na twojej stronie jest bardzo efektywnym sposobem poznania więcej informacji o tym czego publiczność szuka, może on pomóc znaleźć pomysły na nową zawartość, nowy produkt E-Commercem, który klienci będą szukać oraz generalnie poprawić doświadczenia odwiedzających twoją stronę.

Poznaj więcej informacji o Śledzeniu, jak twoi odwiedzający używają twojego systemu Wyszukiwania.

Typ Kanału (Odnośniki)

Ta tabela zawiera informacje o podziale typów kanałów.
Wejścia bezpośrednie: Odwiedzający wprowadził adres strony w przeglądarce i zaczął przeglądać stronę - adres wprowadzono bezpośrednio.
Wyszukiwarki: Odwiedzający trafił na Twoją stronę dzięki odnośnikowi w wyszukiwarce.
Zobacz"Wyszukiwarki i słowa kluczowe" szczegółowy raport.
Serwisy internetowe: Odwiedzający skorzystał z linku w innym serwisie, który kierował do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji
zobacz raport"Serwisy internetowe".
Kampanie: Odwiedzający, którzy dotarli na Twoją stronę dzięki kampanii.
Zobacz"Kampanie"szczegółowy raport.

Tytuły Stron po Wyszukiwaniu Strony (Aktywności)

Kiedy odwiedzający wyszukują na twojej stronie, wtedy szukają danej strony, zawartości, produktu lub usługi. Ten raport zawiera listę stron, które najczęściej były klikane po wewnętrznym wyszukiwaniu. Innymi słowy, lista stron które najczęściej użytkownicy szukają jak już znajdą się na twoje stronie.
Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Tytuły stron (Aktywności)

Ten raport zawiera informację o tytułach stron które zostały odwiedzone.
Tytuł stron to <title> znacznik HTML które większość przeglądarek wyświetla na belce tytułowej okna.

Tytuły stron Wejściowych (Aktywności)

Ten raport zawiera informację o tytułach stron wejściowych które były używane podczas wybranego okresu. Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Tytuły stron Wyjść (Aktywności)

Ten raport zawiera informację o tytułach stron wyjściowych, które wystąpiły podczas wybranego okresu. Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

URL strony (Aktywności)

Ten raport zawiera informację o URL-ach stron które zostały odwiedzone.
Tabela jest organizowana w hierarchii, URL-e są wyświetlane z uwzględnieniem struktury katalogów.
Użyj ikony plus i minus po lewej stronie nawigacji.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Wszystkie Kanały (Odnośniki)

Raport prezentuje wszystkie Twoje Odnośniki w pojedynczym, zunifikowanym raporcie, zawierającym Wszystkie serwisy, frazy Wyszukiwania i Kampanie wykorzystane przez odwiedzających aby do Ciebie dotrzeć.

Wyszukiwarki (Odnośniki)

Raport pokazuje odnośniki, których wyszukiwarek sprowadziły Twoich odwiedzających.
Kliknij na rząd w tabeli, aby zobaczyć, czego odwiedzający szukali w danej wyszukiwarce.

Zmienne Niestandardowe (Oglądający)

Raport ten zawiera informacje na temat Zmiennych Niestandardowych. Kliknij na nazwę zmiennej, aby zobaczyć rozkład wartości.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Zmiennych Niestandardowych, przeczytaj dokumentację Zmienne Niestandardowe na matomo.org

Tag Manager

Adres URL odnośnika Variable

Gets the value of the Referrer URL.

Adres URL odnośnika Variable

Returns the full URL of the referrer.
{⁣{Referrer}}

Adres URL strony Variable

Returns the full URL of a page
{⁣{PageUrl}}

All Downloads Click Trigger

Triggered when a link is clicked which links to a downloadable file.

Canonical URL Variable

Returns the canonical URL if any is set.
{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click ID Variable

The value of the ID attribute of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable

The name of an element when a click trigger was triggered. For example "P" or "DIV"
{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable

The value of the text content of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickText}}

DNS Lookup Time Variable

The time it took to look up the DNS in milliseconds.
{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

Gets the value from a DOM element.

DOM Ready Trigger

Triggered as soon as all the HTML has been received and parsed.

Data-Layer Variable

Odczytuje niestandardową wartość z Data Layer.

Docelowy adres kliknięcia Variable

Zawartość linku (href), którego kliknięcie wyzwoliło wyzwalacz kliknięcie.
{⁣{ClickDestinationUrl}}

Element Visibility Trigger

Triggered when a specific element becomes visible.

Environment Name Variable

Returns the current environment.
{⁣{Environment}}

Error Line Variable

Returns the line of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable

Returns the message of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable

Returns the url of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

The Facebook Pixel is a web analytics and advertising service offered by Facebook.

First URL Directory Variable

Returns the first directory of the current page URL.
{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Odczytuje wartość z ciasteczka

Form Classes Variable

The value of all CSS class names of a submitted form.
{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable

The value of the form action URL of a submitted form.
{⁣{FormDestionation}}

Form ID Variable

The value of the ID attribute of a submitted form.
{⁣{FormId}}

Form Name Variable

The value of the name attribute of a submitted form.
{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Triggered when any form is submitted.

Full screen Trigger

Triggered when the window goes into or leaves full screen.

Google Analytics (Universal) Tag

Google Analytics is a web analytics service offered by Google.

History Change Trigger

Triggered when the window location changes.

History Source Variable

For example "popstate", "historychange", "pushState", or "replaceState"
{⁣{HistorySource}}

ID kontenera Variable

Zwraca ID tego kontenera, na przykład "ab2Dk432".
{⁣{ContainerId}}

ISO Date Variable

The current date and time in ISO format, for example "2018-03-19T14:00:00.587Z".
{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

Triggered when a JavaScript error happens.

JavaScript Variable Variable

Reads the value of a global JavaScript variable.

Język przeglądarki Variable

Gets the preferred language of the user which is usually the language of the browser UI. For example "en" or "en-US".
{⁣{BrowserLanguage}}

Klasy Kliknięć Variable

Nazwy klas CSS elementów, które uruchomiły wyzwalacz po kliknięciu.
{⁣{ClickClasses}}

Kliknięcie w każdy link Trigger

Wyzwalane przy kliknięciu w link.

Kliknięcie we wszystkie elementy Trigger

Wyzwalany podczas kliknięcia w dowolny element.

LinkedIn Insight Tag Tag

Adds the LinkedIn Insight Tag so you can apply conversion tracking to your LinkedIn ad campaigns.

Local Date Variable

The current user's local date, for example "Mon Mar 19 2018".
{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable

The current hour of the local time, for example "8" or "11".
{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable

The current user's local time, for example "14:00:00 GMT+1300 (NZDT)".
{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo, formerly known as Piwk, is the leading open source analytics platform.

Matomo Configuration Variable

Defines a configuration for Matomo Analytics.

Nazwa wersji kontenera Variable

Zwraca wersję tego kontenera.
{⁣{ContainerVersion}}

Niestandardowa grafika Tag

Pozwala zagnieździć dowolną grafikę, na przykład śledzący piksel.

Niestandardowe wydarzenie Trigger

Wyzwalany, gdy zdefiniowane wydarzenie trafia do Warstwy Danych.

Niestandardowy HTML Tag

Pozwala na zagnieżdżenie niestandardowego kodu HTML, na przykład z JAvaScript'em lub stylami.

Niestandardowy JavaScript Variable

Wykonuje niestandardowy kod JavaScript w celu pobrania wartości.

Number of H1 Elements Variable

The number of H1 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable

The number of H2 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH2}}

Odsłona Trigger

Triggered as soon as the Tag Manager is executed within the page.

Page Hash Variable

Returns the hash part of the current URL without the leading hash.
{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable

Returns the hostname of the current URL.
{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable

The total amount of time it took to load the page.
{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Reads a value from a "meta" HTML element.

Page Origin Variable

Returns a domain of the current URL with protocol.
{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable

Returns the path of the current page URL
{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable

The time it took to render the page in the browser in milliseconds.
{⁣{PageRenderTime}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) lets you collect performance data from actual visitors to your site.

Preview Mode Variable

Returns either "1" or "0" depending on whether the preview mode is currently enabled.
{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable

Returns a random number each time the value of the variable is retrieved.
{⁣{RandomNumber}}

Screen Height Available Variable

The screen height that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable

The full screen height of the current device.
{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable

The screen width that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable

The full screen width of the current device.
{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable

How far the user has currently scrolled horizontally, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable

How far the user has currently scrolled horizontally in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Triggered as soon as the user scrolls to a certain position.

Scroll Source Variable

Whether the scroll position was originated from a user scroll or a browser resize. Value is either "scroll" or "resize".
{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable

How far the user has currently scrolled vertically in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable

How far the user has currently scrolled vertically, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Sentry.io is an Open-Source error tracking tool that allows you to detect errors that happen on your website.

Stała Variable

Zmiennej przypisano stałą wartość.

Tawk.to Tag

Tawk.to lets you monitor and chat with visitors on your website.

Time since page load Variable

Calculates the time that has passed since the page was loaded.

Timer Trigger

Triggered in a specific interval, for example every 3 seconds.

Tytuł strony Variable

Returns the title of the current page.
{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

Gets the value of a specific URL parameter.

URL Variable Variable

Gets the value of the current page URL.

UTC Date Variable

The current data in UTC, for example "Mon, 19 Mar 2018 14:00:00 GMT".
{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable

Gets the value of the user agent which includes the operating system and browser information about the current visitors' device.
{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable

The value of all CSS class names of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable

The value of the ID attribute of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable

The value of element name that was matched when the visible element trigger was triggered. For example "P" or "DIV".
{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable

The value of the text content of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementText}}

Weekday Variable

Returns the local day of the week eg monday, tuesday, wednesday, ...
{⁣{Weekday}}

Wersja Kontenera Variable

Zwraca wersję tego kontenera, na przykład "5".
{⁣{ContainerRevision}}

Window Leave Trigger

Triggered when the user is about to leave the current page by moving the mouse outside the window.

Window Loaded Trigger

Triggered when the page is fully loaded including all images etc.

Window Unload Trigger

Triggered just before the browser window is closed or when the user navigates to a different page.

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

Reach your customers, instantly via web, mobile, and messaging.

Custom Reports

Adres Strony Wejścia

Dimension

Adres URL Odnośnika

Dimension

Adres URL Pobrań

Dimension

Adres URL Strony

Dimension

Adres URL Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Dimension

Adres Wydarzenia

Dimension

Akcja Zdarzenia

Dimension

Akcji Podczas Wizyty

Dimension

Avg. Completion

Wskaźnik

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Wskaźnik

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Wskaźnik

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_spent_time (API)

Cel Treści

Dimension

Cena Produktu

Dimension

Czas Generowania Strony

Dimension

Czas Lokalny - Godzina (początek Wizyty)

Dimension

Czas Lokalny - Minuty (początek Wizyty)

Dimension

Czas Pobytu (w Sekundach)

Dimension

Czas Serwera - Data (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Dzień Miesiąca (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Dzień Roku (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Dzień Tygodnia (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Godzina

Dimension

Czas Serwera - Godzina (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Godzina (początek Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Kwartał (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Miesiąc (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Minuty

Dimension

Czas Serwera - Minuty (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Minuty (początek Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Numer Tygodnia (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Rok (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Sekundy (koniec Wizyty)

Dimension

Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Dimension

Dni Od Pierwszej Wizyty

Dimension

Dochód Całkowity

Dimension

Dostawca

Dimension

Finish Rate

Wskaźnik

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
media_finish_rate (API)

Finishes

Wskaźnik

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Wskaźnik

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form.
avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Wskaźnik

The average time a visitor spent on a form.
avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Wskaźnik

The average time it took a visitor to submit this form for the first time.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Wskaźnik

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Wskaźnik

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Wskaźnik

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Wskaźnik

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Wskaźnik

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once.
nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Wskaźnik

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it.
form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension

Form Starts

Wskaźnik

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it.
nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submissions

Wskaźnik

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Wskaźnik

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Wskaźnik

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Wskaźnik

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fragment Treści

Dimension

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Wskaźnik

The time a visitor waited before starting to interact with a form.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hour

Dimension

ID Kampanii

Dimension

ID Użytkownika

Dimension

Ilość Odwiedzin

Dimension

Ilość Produktu

Dimension

Impressions

Wskaźnik

The number of times a visitor viewed a page where this media was included.
nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension

Impressions By Unique Visitors

Wskaźnik

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_media_uniq_impressions (API)

Interakcja

Dimension

IP Odwiedzającego

Dimension

Język

Dimension

Kategoria (Wyszukiwarka)

Dimension

Kategoria Zdarzenia

Dimension

Kliknięty Link URL

Dimension

Kontynent

Dimension

Kraj

Dimension

Liczba Interakcji

Dimension

Liczba Niepowtarzających Się Użytkowników

Wskaźnik

Liczba unikalnych Oglądający
nb_uniq_visitors (API)

Liczba Odsłon

Wskaźnik

Ile razy tę stronę odwiedziło.
pageviews (API)

Liczba Produktów W Koszyku

Dimension

Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Dimension

Maks. Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Akcji podczas wizyty
max_actions (API)

Maks. Cena Produktu

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Cena produktu
max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Czas Generowania Strony

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Czas generowania strony
max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Czas pobytu (w sekundach)
max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Dni od ostatniego zamówienia e-commerce
max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla dni od pierwszej wizyty
max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Dochód Całkowity

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Dochód całkowity
max_goals_revenue (API)

Maks. Form Views

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Form views
max_form_views (API)

Maks. Hesitation Time

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Hesitation time
max_form_time_hesitation (API)

Maks. Ilość Produktu

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Ilość produktu
max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Liczba Interakcji

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Liczba interakcji
max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Liczba produktów w koszyku
max_ecommerce_items (API)

Maks. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Liczba wewnętrznych wyszukiwań
max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


max_media_length (API)

Maks. Miejsce Interakcji

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Miejsce interakcji
max_actions_interactionposition (API)

Maks. Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin
max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks. Podatek

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Podatek
max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Rabat

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Rabat
max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Razem

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Razem
max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks. Time Spent

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Time spent
max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Time spent playing media (in seconds)
max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Time to first submit
max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Time to initial media play (in seconds)
max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Transfer

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Transfer
max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks. Wartość Zamówienia

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Wartość zamówienia
max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Wartość Zdarzenia

Wskaźnik

Maksymalna wartość dla tego zdarzenia
max_events_eventvalue (API)

Maks. Wysyłka

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Wysyłka
max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Zdarzenia

Wskaźnik

Wartość maksymalna dla Zdarzenia
max_events_totalevents (API)

Marka Urządzenia

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Medium

Dimension

Miasto

Dimension

Miejsce Interakcji

Dimension

Min Wartość Zdarzenia

Wskaźnik

Minimalna wartość tego wydarzenia
min_events_eventvalue (API)

Model Urządzenia

Dimension

Nazwa

Dimension

Nazwa Odnośnika

Dimension

Nazwa Produktu

Dimension

Nazwa Treści

Dimension

Nazwa Wydarzenia

Dimension

Odwiedziny

Wskaźnik

Jeśli użytkownik odwiedza Twoją stronę po raz pierwszy, lub powróci na stronę po ponad 30 minutach od ostatniego wejścia, zostanie to zaliczone jako nowa wizyta.
nb_visits (API)

Odwiedziny Przekształciły Się W Co Najmniej Jeden Trafiony Cel Zgodny Z Założeniami

Dimension

Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin

Dimension

Play Rate

Wskaźnik

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Wskaźnik

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_media_plays (API)

Podatek

Dimension

Porzucenia

Wskaźnik

Liczba wizyt, które zaczęły się i skończyły na tej stronie. Oznacza to, że odwiedzający opuścił serwis oglądając tylko tą jedną podstronę.
bounce_count (API)

Przeglądarka

Dimension

Rabat

Dimension

Razem

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Rodzina Systemu Operacyjnego

Dimension

Rozdzielczość

Dimension

Silnik Przeglądarki

Dimension

SKU Produktu

Dimension

Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Dimension

Słowo Kluczowe

Dimension

Słowo Kluczowe

Dimension

Słowo Kluczowe (Wyszukiwarka)

Dimension

Time Spent

Wskaźnik

The total time all visitors spent on a form in total.
nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Dimension

Time To First Submit

Wskaźnik

The time it took the visitor to submit a form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Trafienia

Wskaźnik

Liczba unikalnych Aktywności
hits (API)

Transfer

Dimension

Typ Kanału

Dimension

Typ Urządzenia

Dimension

Typ Wizyty

Dimension

Tytuł Stron Z Których Wchodzono

Dimension

Tytuł Strony

Dimension

Tytuł Strony Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Dimension

Unikalne Adres Strony Wyjścia

Wskaźnik

Liczba unikalnych Adres strony wyjścia
nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikalne Adresy Odnośników

Wskaźnik

Liczba unikalnych Adresy odnośników
nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikalne Adresy Pobrań

Wskaźnik

Liczba unikalnych Adresy pobrań
nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikalne Adresy Stron Wejścia

Wskaźnik

Liczba unikalnych Adresy stron wejścia
nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikalne Adresy Wydarzenia

Wskaźnik

Liczba unikalnych Adresy wydarzenia
nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikalne Akcje Zdarzeń

Wskaźnik

Liczba unikalnych Akcje zdarzeń
nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikalne Cele Treści

Wskaźnik

Liczba unikalnych Cele treści
nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikalne Dostawcy

Wskaźnik

Liczba unikalnych Dostawcy
nb_uniq_provider_provider (API)

Unikalne Długości

Wskaźnik

Liczba unikalnych Długości
nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikalne Fragmenty Treści

Wskaźnik

Liczba unikalnych Fragmenty treści
nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikalne Grouped Resources

Wskaźnik

Liczba unikalnych Grouped Resources
nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikalne ID Kampanii

Wskaźnik

Liczba unikalnych ID kampanii
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikalne ID Użytkownika

Wskaźnik

Liczba unikalnych ID użytkownika
nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikalne Interakcje

Wskaźnik

Liczba unikalnych Interakcje
nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikalne IP Odwiedzającego

Wskaźnik

Liczba unikalnych IP odwiedzającego
nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikalne Języki

Wskaźnik

Liczba unikalnych Języki
nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikalne Kategorie Zdarzeń

Wskaźnik

Liczba unikalnych Kategorie zdarzeń
nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikalne Kliknięte Adresy

Wskaźnik

Liczba unikalnych Kliknięte adresy
nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikalne Kontynenty

Wskaźnik

Liczba unikalnych Kontynenty
nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikalne Marki Urządzeń

Wskaźnik

Liczba unikalnych Marki urządzeń
nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikalne Media Titles

Wskaźnik

Liczba unikalnych Media Titles
nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikalne Medium

Wskaźnik

Liczba unikalnych Medium
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikalne Miasta

Wskaźnik

Liczba unikalnych Miasta
nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikalne Modele Urządzeń

Wskaźnik

Liczba unikalnych Modele urządzeń
nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikalne Nazwa

Wskaźnik

Liczba unikalnych Nazwa
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikalne Nazwy Odnośników

Wskaźnik

Liczba unikalnych Nazwy odnośników
nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikalne Nazwy Produktów

Wskaźnik

Liczba unikalnych Nazwy produktów
nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikalne Nazwy Treści

Wskaźnik

Liczba unikalnych Nazwy treści
nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikalne Nazwy Zdarzeń

Wskaźnik

Liczba unikalnych Nazwy zdarzeń
nb_uniq_events_eventname (API)

Unikalne Państw

Wskaźnik

Liczba unikalnych Państw
nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikalne Player Names

Wskaźnik

Liczba unikalnych Player Names
nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikalne Przeglądarki

Wskaźnik

Liczba unikalnych Przeglądarki
nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikalne Regiony

Wskaźnik

Liczba unikalnych Regiony
nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikalne Resources

Wskaźnik

Liczba unikalnych Resources
nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikalne Rozdzielczości

Wskaźnik

Liczba unikalnych Rozdzielczości
nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikalne Silniki Przeglądarek

Wskaźnik

Liczba unikalnych Silniki przeglądarek
nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikalne SKU Produktów

Wskaźnik

Liczba unikalnych SKU produktów
nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikalne Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Wskaźnik

Liczba unikalnych Sprawdź status e-comerce na końcu wizyty
nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikalne Systemy Operacyjne

Wskaźnik

Liczba unikalnych Systemy operacyjne
nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikalne Szerokości

Wskaźnik

Liczba unikalnych Szerokości
nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikalne Słowa Kluczowe

Wskaźnik

Liczba unikalnych Słowa kluczowe
nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikalne Słowa Kluczowe (Wyszukiwarka)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Słowa kluczowe (Wyszukiwarka)
nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikalne Słowo Kluczowe

Wskaźnik

Liczba unikalnych Słowo kluczowe
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikalne Typy Kanałów

Wskaźnik

Liczba unikalnych Typy Kanałów
nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikalne Typy Odwiedzin

Wskaźnik

Liczba unikalnych Typy odwiedzin
nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikalne Typy Urządzeń

Wskaźnik

Liczba unikalnych Typy urządzeń
nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikalne Tytuły Stron

Wskaźnik

Liczba unikalnych Tytuły stron
nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wejściowych

Wskaźnik

Liczba unikalnych Tytuły Stron Wejściowych
nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wyjściowych

Wskaźnik

Liczba unikalnych Tytuły Stron Wyjściowych
nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikalne URL Strony

Wskaźnik

Liczba unikalnych URL strony
nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikalne Video Resolutions

Wskaźnik

Liczba unikalnych Video Resolutions
nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikalne Wartości Mierzalne

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartości mierzalne
nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres konwersji)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres stron)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres wizyt)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres konwersji)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres stron)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres wizyt)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres konwersji)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres stron)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres wizyt)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres konwersji)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres stron)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres wizyt)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres konwersji)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres stron)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres wizyt)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikalne Wersje Przeglądarek

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wersje przeglądarek
nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikalne Wersje Systemu Operacyjnego

Wskaźnik

Liczba unikalnych Wersje systemu operacyjnego
nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikalne Zamówienia

Wskaźnik

Liczba unikalnych Zamówienia
nb_uniq_orders (API)

Unikalne Zawartość

Wskaźnik

Liczba unikalnych Zawartość
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikalne Źródło

Wskaźnik

Liczba unikalnych Źródło
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Wartość Mierzalna

Dimension

Wartość Zamówienia

Dimension

Wartość Zdarzenia

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Dimension

Wersja Przeglądarki

Dimension

Wizyta, Która Przełożyła Się Na Realizację Konkretnego Id Założenia

Dimension

Wizyty Z Konwersjami

Wskaźnik


nb_visits_converted (API)

Współczynnik Przetwarzania

Wskaźnik

Procent wizyt, które doprowadziły do konwersji.
visits_conversion_rate (API)

Współczynnik Rezygnacji

Wskaźnik

Procent wizyt, które zakończyły się jedną odsłoną. Oznacza to, ze odwiedzający opuścił serwis po zobaczeniu tylko strony wejściowej.
bounce_rate (API)

Wysyłka

Dimension

Wyświetleń Z Czasem Generowania

Wskaźnik

Liczba wejść z ustawioną wartością dla Czas generowania strony
pageviews_with_generation_time (API)

Zawartość

Dimension

Zdarzenia

Dimension

Zdarzenia Z Wartością

Wskaźnik

Liczba zdarzeń z ustaloną wartością zdarzenia
events_with_event_value (API)

Łącznie Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik

Łączna liczba Akcji podczas wizyty
sum_actions (API)

Łącznie Cena Produktu

Wskaźnik

Łączna liczba Cena produktu
sum_ecommerce_productprice (API)

Łącznie Czas Generowania Strony

Wskaźnik

Łączna liczba Czas generowania strony
sum_actions_pagegenerationtime (API)

Łącznie Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik

Łączna liczba Czas pobytu (w sekundach)
sum_corehome_visittotaltime (API)

Łącznie Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik

Łączna liczba Dni od ostatniego zamówienia e-commerce
sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Łącznie Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik

Łączna liczba dni od pierwszej wizyty
sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Łącznie Dochód Całkowity

Wskaźnik

Łączna liczba Dochód całkowity
sum_goals_revenue (API)

Łącznie Ilość Produktu

Wskaźnik

Łączna liczba Ilość produktu
sum_ecommerce_productquantity (API)

Łącznie Liczba Interakcji

Wskaźnik

Łączna liczba Liczba interakcji
sum_actions_visittotalinteractions (API)

Łącznie Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik

Łączna liczba Liczba produktów w koszyku
sum_ecommerce_items (API)

Łącznie Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik

Łączna liczba Liczba wewnętrznych wyszukiwań
sum_actions_visittotalsearches (API)

Łącznie Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


sum_media_length (API)

Łącznie Miejsce Interakcji

Wskaźnik

Łączna liczba Miejsce interakcji
sum_actions_interactionposition (API)

Łącznie Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin

Wskaźnik

Łączna liczba Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin
sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Łącznie Podatek

Wskaźnik

Łączna liczba Podatek
sum_ecommerce_revenuetax (API)

Łącznie Rabat

Wskaźnik

Łączna liczba Rabat
sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Łącznie Razem

Wskaźnik

Łączna liczba Razem
sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Łącznie Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik

Łączna liczba Time spent playing media (in seconds)
sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Łącznie Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik

Łączna liczba Time to initial media play (in seconds)
sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Łącznie Transfer

Wskaźnik

Łączna liczba Transfer
sum_bandwidth_bandwidth (API)

Łącznie Wartość Zamówienia

Wskaźnik

Łączna liczba Wartość zamówienia
sum_ecommerce_revenue (API)

Łącznie Wartość Zdarzenia

Wskaźnik

Łączna liczba Wartość Zdarzenia
sum_events_eventvalue (API)

Łącznie Wysyłka

Wskaźnik

Łączna liczba Wysyłka
sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Łącznie Zdarzenia

Wskaźnik

Łączna liczba Zdarzenia
sum_events_totalevents (API)

Śr. Akcji Podczas Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Akcji podczas wizyty" na "Odwiedziny".
avg_sum_actions_per_visits (API)

Śr. Czas Pobytu (w Sekundach) Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Czas pobytu (w sekundach)" na "Odwiedziny".
avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Śr. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Dni od ostatniego zamówienia e-commerce" na "Odwiedziny".
avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Śr. Dni Od Pierwszej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "dni od pierwszej wizyty" na "Odwiedziny".
avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Śr. Liczba Interakcji Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Liczba interakcji" na "Odwiedziny".
avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Śr. Liczba Produktów W Koszyku Na Zamówienie

Wskaźnik

Średnia wartość "Liczba produktów w koszyku" na "Unikalne Zamówienia".
avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Śr. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Liczba wewnętrznych wyszukiwań" na "Odwiedziny".
avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Śr. Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin" na "Odwiedziny".
avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Śr. Podatek Na Zamówienie

Wskaźnik

Średnia wartość "Podatek" na "Unikalne Zamówienia".
avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Śr. Rabat Na Zamówienie

Wskaźnik

Średnia wartość "Rabat" na "Unikalne Zamówienia".
avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Śr. Razem Na Zamówienie

Wskaźnik

Średnia wartość "Razem" na "Unikalne Zamówienia".
avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Śr. Wartość Zamówienia Na Zamówienie

Wskaźnik

Średnia wartość "Wartość zamówienia" na "Unikalne Zamówienia".
avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Śr. Wysyłka Na Zamówienie

Wskaźnik

Średnia wartość "Wysyłka" na "Unikalne Zamówienia".
avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Śr. Zdarzenia Na Odwiedziny

Wskaźnik

Średnia wartość "Zdarzenia" na "Odwiedziny".
avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Średni Czas Generowania

Wskaźnik

Średnia wartość "Czas generowania strony" na "Wyświetleń z czasem generowania".
avg_page_generation_time (API)

Średnia Wartość

Wskaźnik

Średnia wartość "Wartość Zdarzenia" na "Zdarzenia z wartością".
avg_event_value (API)

Źródło

Dimension

Dostępne skróty

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy