Sözlük

Matomo istatistiklerini daha iyi anlamak için kullanılan terimler hakkında bilgi alın.

Ölçümler

% arama çıkışı (İşlemler)


exit_rate (API)

Adım ziyaretleri


step_nb_visits (API)

Adıma girişler


step_nb_entries (API)

Adımdan çıkışlar


step_nb_exits (API)

Alan dönüşümleri


nb_field_views_converted (API)

Alan gönderimleri


nb_field_views_submitted (API)

Arama sonuçları sayfaları


nb_pages_per_search (API)

Arama sonuçlarından tıklanan


nb_hits_following_search (API)

Aramalar


nb_searches (API)

Aramalar (İşlemler)


nb_visits (API)

Bu etkinlik için tüm değerlerin ortalaması


avg_event_value (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop bilgiler


audit_display_value_desktop (API)

Desktop puan yüzdesi


nb_audit_score_desktop (API)

Desktop sayfa hızı puanı


performance_score_desktop (API)

Desktop sayısal puan


nb_audit_numeric_desktop (API)

Değeri olan etkinlikler


nb_events_with_value (API)

Değişiklikler


nb_field_changes (API)

Dönüşümde boş bırakılan


nb_field_leftblank_converted (API)

Dönüşümde boş bırakılan oranı


avg_field_leftblank_converted (API)

Dönüşümde ortalama alan boyutu


avg_field_size_converted (API)

Düzeltmeler


nb_field_amendments (API)

Düşmeler


nb_field_dropoff (API)

Dış bağlantılar


nb_outlinks (API)

En büyük etkinlik değeri


max_event_value (API)

En küçük etkinlik değeri


min_event_value (API)

Etkileşim oranı


interaction_rate (API)

Etkileşimler


nb_field_interactions (API)

Etkinlik değeri


sum_event_value (API)

Etkinlikler


nb_events (API)

Form başlatanlar


nb_form_starters (API)

Form başlatanların oranı


form_starters_rate (API)

Form başlatmalar


nb_form_starts (API)

Form dönüşüm oranı


form_conversion_rate (API)

Form dönüşümleri


nb_form_conversions (API)

Form dönüşümüne kadar geçen süre


nb_form_time_to_conversion (API)

Form düzeltme oranı


field_amendments_rate (API)

Form gönderenler


nb_form_submitters (API)

Form gönderenlerin oranı


form_submitter_rate (API)

Form gönderimleri


nb_form_submissions (API)

Form ilk gönderime kadar geçen ortalama süre


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form ortalama dönüşüm süresi


avg_form_time_to_conversion (API)

Form ortalama geçirilen süre


avg_form_time_spent (API)

Form ortalama tereddüt süresi


avg_form_time_hesitation (API)

Form yeniden gönderme oranı


form_resubmitters_rate (API)

Forma bakanlar


nb_form_viewers (API)

Forma bakılmalar


nb_form_views (API)

Formu yeniden gönderenler


nb_form_resubmitters (API)

Gelir Doğrusal


nb_attribution_revenue_linear (API)

Gelir Konuma göre


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Gelir Son doğrudan olmayan


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Gelir Son etkileşim


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Gelir Zamana göre düşen


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Gelir İlk etkileşim


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Geçirilen süre


nb_field_time_spent (API)

Geçirilen süre


nb_form_time_spent (API)

Girişler


entry_nb_visits (API)

Girişler


nb_field_entries (API)

Gönderilen etkileşimler


nb_field_interactions_submitted (API)

Gönderilen ortalama alan boyutu


avg_field_size_submitted (API)

Gönderilmeyen etkileşimler


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Gönderilmeyen ortalama alan boyutu


avg_field_size_unsubmitted (API)

Gönderimde boş bırakılan


nb_field_leftblank_submitted (API)

Gönderimde boş bırakılan oranı


avg_field_leftblank_submitted (API)

Görüntü gösterimlerinin sayısı


sum_total_video_impressions (API)

Görüntü oynatmalarının sayısı


sum_total_video_plays (API)

Gösterimler


nb_impressions (API)

Hedef tutturma Doğrusal


nb_attribution_conversions_linear (API)

Hedef tutturma Konuma göre


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Hedef tutturma Son doğrudan olmayan


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Hedef tutturma Son etkileşim


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Hedef tutturma Zamana göre düşen


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Hedef tutturma oranı


conversion_rate (API)

Hedef tutturma İlk etkileşim


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Hemen çıkma oranı


bounce_rate (API)

Hemen çıkma oranı (İşlemler)


bounce_rate (API)

Hemen çıkmalar


entry_bounce_count (API)

Huni dönüşüm oranı


funnel_conversion_rate (API)

Huni dönüşümleri


funnel_nb_conversions (API)

Huni vazgeçme oranı


funnel_abandoned_rate (API)

Huniden çıkışlar


funnel_sum_exits (API)

Huniye girişler


funnel_sum_entries (API)

Kullanıcılar


nb_users (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile bilgiler


audit_display_value_mobile (API)

Mobile puan yüzdesi


nb_audit_score_mobile (API)

Mobile sayfa hızı puanı


performance_score_mobile (API)

Mobile sayısal puan


nb_audit_numeric_mobile (API)

Ortalama DOM işleme süresi


avg_time_dom_processing (API)

Ortalama DOM tamamlanma süresi


avg_time_dom_completion (API)

Ortalama aktarım süresi


avg_time_transfer (API)

Ortalama alan boyutu


avg_field_size (API)

Ortalama ağ süresi


avg_time_network (API)

Ortalama geçirilen süre


avg_field_time_spent (API)

Ortalama geçirilen süre


avg_time_watched (API)

Ortalama ilk gönderim süresi


nb_form_time_to_first_submission (API)

Ortalama konum


position (API)

Ortalama on load süresi


avg_time_on_load (API)

Ortalama ortam uzunluğu


avg_media_length (API)

Ortalama oynatmaya başlama süresi


avg_time_to_play (API)

Ortalama sayfa yükleme süresi


avg_page_load_time (API)

Ortalama sunucu süresi


avg_time_server (API)

Ortalama tereddüt süresi


avg_field_hesitation_time (API)

Ortalama ziyaret süresi (saniye)


avg_time_on_site (API)

Ortalama üretilme süresi


avg_time_generation (API)

Ortam üzerinde geçirilen süre


sum_total_time_watched (API)

Oynatma oranı


play_rate (API)

Oynatımlar


nb_plays (API)

Sayfa gösterimleri


nb_hits (API)

Sayfa gösterimleri


nb_pageviews (API)

Sayfada geçirilen ortalama süre


avg_time_on_page (API)

Ses gösterimlerinin sayısı


sum_total_audio_impressions (API)

Ses oynatmalarının sayısı


sum_total_audio_plays (API)

Silme oranı


field_delete_rate (API)

Silmeler


nb_field_deletes (API)

Tam ekran oranı


fullscreen_rate (API)

Tamamlama oranı


finish_rate (API)

Tamamlama ortalaması


avg_completion_rate (API)

Tamamlanmalar


nb_finishes (API)

Tekil değişikliker


nb_field_uniq_changes (API)

Tekil düzeltmeler


nb_field_uniq_amendments (API)

Tekil düşmeler


nb_field_uniq_dropoff (API)

Tekil dış bağlantılar


nb_uniq_outlinks (API)

Tekil etkileşimler


nb_field_uniq_interactions (API)

Tekil girişler


nb_field_uniq_entries (API)

Tekil imleçler


nb_field_uniq_cursor (API)

Tekil indirmeler


nb_uniq_downloads (API)

Tekil indirmeler (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil kullanıcılar tarafından oynatılma sayısı


nb_unique_visitors_plays (API)

Tekil kullanıcılara gösterilme sayısı


nb_unique_visitors_impressions (API)

Tekil sayfa gösterimleri


nb_uniq_pageviews (API)

Tekil sayfa gösterimleri (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil silmeler


nb_field_uniq_deletes (API)

Tekil tıklamalar (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil yeniden odaklanmalar


nb_field_uniq_refocuses (API)

Tekil ziyaret


nb_uniq_visitors (API)

Tereddüt süresi


nb_field_hesitation_time (API)

Tereddüt süresi


nb_form_time_hesitation (API)

Tıklanma


nb_clicks (API)

Tıklayıp geçme oranı


ctr (API)

Yeniden odaklanma oranı


field_refocus_rate (API)

Yeniden odaklanmalar


nb_field_refocuses (API)

Ziyaret başına düşen işlem sayısı


nb_actions_per_visit (API)

Ziyaretler


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Çıkış oranı


exit_rate (API)

Çıkış oranı (İşlemler)


exit_rate (API)

Çıkışlar


exit_nb_visits (API)

Çıkışlar


nb_exits (API)

İlerleme


nb_proceeded (API)

İlerleme oranı


proceeded_rate (API)

İlerlenen adım


step_nb_proceeded (API)

İmleç oranı


field_cursor_rate (API)

İmleçler


nb_field_cursor (API)

İndirmeler


nb_downloads (API)

İçerik etkileşimleri


nb_interactions (API)

İşlem


nb_actions (API)

Raporlar

AMD yaşamsal web verileri (Yönlendirenler)

Ana ölçümler (API)

Anahtar sözcükler (Yönlendirenler)

Arama kategorileri (İşlemler)

Arama motorları (Yönlendirenler)

Aygıt markası (Ziyaretçiler)

Aygıt modeli (Ziyaretçiler)

Aygıt türü (Ziyaretçiler)

Başarım özeti (İşlemler)

Bölge (Ziyaretçiler)

Dil kodu (Ziyaretçiler)

Dış bağlantılar (İşlemler)

Ekran çözünürlüğü (Ziyaretçiler)

Etkinlik adı (İşlemler)

Etkinlik işlemleri (İşlemler)

Etkinlik kategorileri (İşlemler)

Form "UserForm" - Formların özeti (Formlar)

Form "UserForm" - Sayfa adresleri (Formlar)

Form "add-read" - Formların özeti (Formlar)

Form "add-read" - Sayfa adresleri (Formlar)

Form "profile_data_form" - Formların özeti (Formlar)

Form "profile_data_form" - Sayfa adresleri (Formlar)

Form "storeForm" - Formların özeti (Formlar)

Form "storeForm" - Sayfa adresleri (Formlar)

Form "xpather-form" - Formların özeti (Formlar)

Form "xpather-form" - Sayfa adresleri (Formlar)

Formların özeti (Formlar)

Geri gelen ziyaretler (İşlemler)

Giriş sayfaları (İşlemler)

Giriş sayfası başlıkları (İşlemler)

Gruplanmış görüntü kaynağı adresleri (Ortam)

Gruplanmış ses kaynağı adresleri (Ortam)

Görüntü başlıkları (Ortam)

Görüntü kaynağı adresleri (Ortam)

Görüntü çözünürlükleri (Ortam)

Haftanın günlerine göre ziyaretler (Ziyaretçiler)

Hedef tutturmaya kalan gün (Hedefler)

Hedefi tutturan ziyaret sayısı (Hedefler)

Hedefler (Hedefler)

Hedefler özeti (Hedefler)

Hedefler özeti - Hedef tutturmaya kalan gün (Hedefler)

Hedefler özeti - Hedefi tutturan ziyaret sayısı (Hedefler)

Hizmet sağlayıcı (Ziyaretçiler)

Kanal türü (Yönlendirenler)

Kullanıcı kodları (Ziyaretçiler)

Kıta (Ziyaretçiler)

Ortam oynatıcılar (Ortam)

Ortam özeti (Ortam)

Sayfa adresleri (İşlemler)

Sayfa başlıkları (İşlemler)

Ses başlıkları (Ortam)

Ses kaynağı adresleri (Ortam)

Site arama anahtar sözcükleri (İşlemler)

Site aramasını izleyen sayfa başlıkları (İşlemler)

Site aramasını izleyen sayfalar (İşlemler)

Sitenin saat diliminde saatlik ziyaretler (Ziyaretçiler)

Son ziyaretten bu yana geçen gün sayısı (İşlemler)

Sonuç vermeyen arama anahtar sözcükleri (İşlemler)

Sosyal ağlar (Yönlendirenler)

Tarayıcı motorları (Ziyaretçiler)

Tarayıcı sürümü (Ziyaretçiler)

Tarayıcı uygulama ekleri (Ziyaretçiler)

Tarayıcılar (Ziyaretçiler)

Tek web sitesi panosu (Tüm siteler)

Tüm kanallar (Yönlendirenler)

Tüm web siteleri panosu (Tüm siteler)

Web siteleri (Yönlendirenler)

Web sitesinin saat dilimine göre saatlik dinlenen ses sayısı (Ortam)

Web sitesinin saat dilimine göre saatlik izlenen görüntü sayısı (Ortam)

Web tarayıcı dili (Ziyaretçiler)

Yapılandırmalar (Ziyaretçiler)

Yerel zaman başına düşen ziyaret sayısı (Ziyaretçiler)

Yönlendirenler özeti (Yönlendirenler)

Ziyaret başına düşen sayfa sayısı (İşlemler)

Ziyaret sayısına göre ziyaretler (İşlemler)

Ziyaret süreleri (İşlemler)

Ziyaret özeti (Ziyaretçiler)

Çıkış sayfaları (İşlemler)

Çıkış sayfası başlıkları (İşlemler)

Özel değişkenler (Ziyaretçiler)

Ülke (Ziyaretçiler)

İl (Ziyaretçiler)

İndirmeler (İşlemler)

İçerik adı (İşlemler)

İçerik parçası (İşlemler)

İşlemler - Ana ölçümler (İşlemler)

İşletim sistemi aileleri (Ziyaretçiler)

İşletim sistemi sürümleri (Ziyaretçiler)

Etiket yöneticisi

AddThis Tag

Adres değişkeni Variable

Adres parametresi Variable

Bileşen görünürlüğü Trigger

Bileşene tıklama Variable


{⁣{ClickElement}}

Bing Ads UET etiketi Tag

Birinci taraf çerez Variable

Bugsnag Tag

DNS sorgulama süresi Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM bileşeni Variable

DOM hazır Trigger

Dikey kaydırma yüzdesi Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Ekran genişliği Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Ekran yüksekliği Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Form ID özniteliği Variable


{⁣{FormId}}

Form Name özniteliği Variable


{⁣{FormName}}

Form bileşeni Variable


{⁣{FormElement}}

Form hedefi adresi Variable


{⁣{FormDestination}}

Form sınıfları Variable


{⁣{FormClasses}}

Formu gönder Trigger

Geçmiş değiştiğinde Trigger

Geçmiş eski adres Variable


{⁣{HistoryHashOldUrl}}

Geçmiş eski arama Variable


{⁣{HistoryHashOldSearch}}

Geçmiş eski karma Variable


{⁣{HistoryHashOld}}

Geçmiş eski yol Variable


{⁣{HistoryHashOldPath}}

Geçmiş kaynağı Variable


{⁣{HistorySource}}

Geçmiş yeni adres Variable


{⁣{HistoryHashNewUrl}}

Geçmiş yeni arama Variable


{⁣{HistoryHashNewSearch}}

Geçmiş yeni karma Variable


{⁣{HistoryHashNew}}

Geçmiş yeni yol Variable


{⁣{HistoryHashNewPath}}

Google Analytics (Evrensel) Tag

Görünür bileşenin ID özniteliği Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Görünür bileşenin düğüm adı Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Görünür bileşenin hedef adresi Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Görünür bileşenin metni Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Görünür bileşenin sınıf adları Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

H1 bileşenlerinin sayısı Variable


{⁣{SeoNumH1}}

H2 bileşenlerinin sayısı Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Haftanın günü Variable


{⁣{Weekday}}

Hata adresi Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Hata iletisi Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Hata satırı Variable


{⁣{ErrorLine}}

Honeybadger Tag

ISO tarihi Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript değişkeni Variable

JavaScript hatası Trigger

Kapsayıcı kodu Variable


{⁣{ContainerId}}

Kapsayıcı sürüm adı Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Kapsayıcı sürümü Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Kaydırma erişimi Trigger

Kaydırma kaynağı Variable


{⁣{ScrollSource}}

Kaydırılan sol piksel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Kaydırılan üst piksel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Kullanıcı uygulaması Variable


{⁣{UserAgent}}

Kullanılabilecek ekran genişliği Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Kullanılabilecek ekran yüksekliği Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

LinkedIn Insight etiketi Tag

Livezilla görüşme / izleme Tag

Matomo istatistikler Tag

Matomo yapılandırması Variable

Ortam adı Variable


{⁣{Environment}}

Pencere boşaltıldığında Trigger

Pencere yüklendiğinde Trigger

Pencereden ayrılındığında Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Rastgele sayı Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Sabit Variable

Sayfa adresi Variable


{⁣{PageUrl}}

Sayfa başlığı Variable


{⁣{PageTitle}}

Sayfa görüntülenme süresi Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Sayfa gösterimi Trigger

Sayfa karması Variable


{⁣{PageHash}}

Sayfa kaynağı Variable


{⁣{PageOrigin}}

Sayfa meta içeriği Variable

Sayfa sunucu adı Variable


{⁣{PageHostname}}

Sayfa yolu Variable


{⁣{PagePath}}

Sayfanın yüklenmesinden bu yana geçen zaman Variable

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tam ekran Trigger

Tarayıcı dili Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Tawk.to Tag

Tema rengi Tag

Toplam sayfa yükleme süresi Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Tüm bağlantılara tıklandığında Trigger

Tüm bileşenlere tıklandığında Trigger

Tüm indirmelere tıklandığında Trigger

Tıklanan düğme Variable


{⁣{ClickButton}}

Tıklanma düğümü adı Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Tıklanma hedef adresi Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Tıklanma kodu Variable


{⁣{ClickId}}

Tıklanma metni Variable


{⁣{ClickText}}

Tıklanma sınıfları Variable


{⁣{ClickClasses}}

UTC tarih Variable


{⁣{UtcDate}}

Veri katmanı Variable

Visual Website Optimizer Tag

Yatay kaydırma yüzdesi Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Yerel saat Variable


{⁣{LocalHour}}

Yerel tarih Variable


{⁣{LocalDate}}

Yerel zaman Variable


{⁣{LocalTime}}

Yinelenen adres Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Yönlendirme siteleri Variable

Yönlendirme siteleri Variable


{⁣{Referrer}}

Zamanlayıcı Trigger

Zendesk Chat (eski adı Zopim) Tag

etracker web istatistikleri Tag

Ön izleme kipi Variable


{⁣{PreviewMode}}

Özel HTML Tag

Özel JavaScript Variable

Özel etkinlik Trigger

Özel görsel Tag

İlk adres klasörü Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Özel raporlar

Ad Click ID

Boyut


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Boyut


AttributedConversionExport.AdProvider

Aktarım Süresi

Boyut


PagePerformance.TimeTransfer

Aktarım Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_time_transfer (API)

Anahtar Sözcük

Boyut


Referrers.Keyword

Anahtar Sözcük (site Araması)

Boyut


Actions.SearchKeyword

Anahtar Sözcük Sayısı (site Arama)

Boyut


Actions.SearchCount

Ara Toplam

Boyut


Ecommerce.RevenueSubtotal

Arama Kategorisi

Boyut


Actions.SearchCategory

Aygıt Markası

Boyut


DevicesDetection.DeviceBrand

Aygıt Modeli

Boyut


DevicesDetection.DeviceModel

Aygıt Türü

Boyut


DevicesDetection.DeviceType

Ağ Süresi

Boyut


PagePerformance.TimeNetwork

Ağ Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_time_network (API)

Belirtilen Işleme Harcanan Zaman

Boyut


Actions.TimeSpentRefAction

Boylam

Boyut


UserCountry.Longitude

Değeri Olan Etkinlikler

Ölçüt


events_with_event_value (API)

Dil

Boyut


UserLanguage.Language

DOM Işleme Süresi

Boyut


PagePerformance.TimeDomProcessing

DOM Işleme Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_time_dom_processing (API)

DOM Tamamlanma Süresi

Boyut


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Tamamlanma Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_time_dom_completion (API)

En Büyük Aktarım Süresi

Ölçüt


max_time_transfer (API)

En Büyük Ara Toplam

Ölçüt


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

En Büyük Ağ Süresi

Ölçüt


max_time_network (API)

En Büyük Belirtilen Işleme Harcanan Zaman

Ölçüt


max_actions_timespentrefaction (API)

En Büyük DOM Işleme Süresi

Ölçüt


max_time_dom_processing (API)

En Büyük DOM Tamamlanma Süresi

Ölçüt


max_time_dom_completion (API)

En Büyük Etkileşim Sayısı

Ölçüt


max_actions_visittotalinteractions (API)

En Büyük Etkinlik Değeri

Ölçüt


max_events_eventvalue (API)

En Büyük Etkinlikler

Ölçüt


max_events_totalevents (API)

En Büyük Forma Bakılmalar

Ölçüt


max_form_views (API)

En Büyük Genel Gelir

Ölçüt


max_goals_revenue (API)

En Büyük Geçirilen Süre

Ölçüt


max_form_time_spent (API)

En Büyük Görüntülenen ürün Fiyatı

Ölçüt


max_ecommerce_productviewprice (API)

En Büyük Kargo

Ölçüt


max_ecommerce_revenueshipping (API)

En Büyük On Load Süresi

Ölçüt


max_time_on_load (API)

En Büyük Ortalama Ilk Gönderim Süresi

Ölçüt


max_form_time_to_first_submission (API)

En Büyük Ortam Uzunluğu (saniye)

Ölçüt


max_media_length (API)

En Büyük Ortamın Başlangıcının Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

En Büyük Ortamın Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


max_mediaanalytics_spenttime (API)

En Büyük Sayfa Gösterimi Konumu

Ölçüt


max_actions_pageviewposition (API)

En Büyük Sayfa üretilme Süresi

Ölçüt


max_actions_pagegenerationtime (API)

En Büyük Sepetteki öge Sayısı

Ölçüt


max_ecommerce_items (API)

En Büyük Sipariş Değeri

Ölçüt


max_ecommerce_revenue (API)

En Büyük Site Içi Arama Sayısı

Ölçüt


max_actions_visittotalsearches (API)

En Büyük Son E-ticaret Siparişinden Bu Yana Geçen Saniye

Ölçüt


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

En Büyük Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

En Büyük Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

En Büyük Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye

Ölçüt


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

En Büyük Sunucu Süresi

Ölçüt


max_time_server (API)

En Büyük Tereddüt Süresi

Ölçüt


max_form_time_hesitation (API)

En Büyük Vergi

Ölçüt


max_ecommerce_revenuetax (API)

En Büyük Ziyaret Süresi (saniye)

Ölçüt


max_corehome_visittotaltime (API)

En Büyük Ziyaret Sırasındaki Işlemler

Ölçüt


max_actions (API)

En Büyük Ürün Adedi

Ölçüt


max_ecommerce_productquantity (API)

En Büyük Ürün Fiyatı

Ölçüt


max_ecommerce_productprice (API)

En Büyük İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

En Büyük İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye

Ölçüt


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

En Büyük İndirim

Ölçüt


max_ecommerce_revenuediscount (API)

En Küçük Aktarım Süresi

Ölçüt


min_time_transfer (API)

En Küçük Ağ Süresi

Ölçüt


min_time_network (API)

En Küçük DOM Işleme Süresi

Ölçüt


min_time_dom_processing (API)

En Küçük DOM Tamamlanma Süresi

Ölçüt


min_time_dom_completion (API)

En Küçük Etkinlik Değeri

Ölçüt


min_events_eventvalue (API)

En Küçük On Load Süresi

Ölçüt


min_time_on_load (API)

En Küçük Sunucu Süresi

Ölçüt


min_time_server (API)

Enlem

Boyut


UserCountry.Latitude

Etkileşim Sayısı

Boyut


Actions.VisitTotalInteractions

Etkinlik Adresi

Boyut


Events.EventUrl

Etkinlik Adı

Boyut


Events.EventName

Etkinlik Değeri

Boyut


Events.EventValue

Etkinlik Işlemi

Boyut


Events.EventAction

Etkinlik Kategorisi

Boyut


Events.EventCategory

Etkinlikler

Boyut


Events.TotalEvents

Form Başlatanlar

Ölçüt


nb_form_starters (API)

Form Başlatanların Oranı

Ölçüt


form_starters_rate (API)

Form Başlatmalar

Boyut


FormAnalytics.FormStarts

Form Başlatmalar

Ölçüt


nb_form_starts (API)

Form Dönüşüm Oranı

Ölçüt


form_conversion_rate (API)

Form Dönüşümleri

Boyut


FormAnalytics.FormConverted

Form Dönüşümleri

Ölçüt


nb_form_conversions (API)

Form Gönderenler

Ölçüt


nb_form_submitters (API)

Form Gönderimleri

Boyut


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Gönderimleri

Ölçüt


nb_form_submissions (API)

Form Ilk Gönderime Kadar Geçen Ortalama Süre

Ölçüt


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Ortalama Geçirilen Süre

Ölçüt


avg_form_time_spent (API)

Form Ortalama Tereddüt Süresi

Ölçüt


avg_form_time_hesitation (API)

Form Yeniden Gönderme Oranı

Ölçüt


form_resubmitters_rate (API)

Forma Bakanlar

Ölçüt


nb_form_viewers (API)

Forma Bakılmalar

Boyut


FormAnalytics.FormViews

Forma Bakılmalar

Ölçüt


nb_form_views (API)

Formu Yeniden Gönderenler

Ölçüt


nb_form_resubmitters (API)

Genel Gelir

Boyut


Goals.Revenue

Geçirilen Süre

Boyut


FormAnalytics.FormTimeSpent

Geçirilen Süre

Ölçüt


nb_form_time_spent (API)

Giriş Sayfası Adresi

Boyut


Actions.EntryPageUrl

Giriş Sayfası Başlığı

Boyut


Actions.EntryPageTitle

Gruplanmış Kaynak

Boyut


MediaAnalytics.GroupedResource

Görüntülenen ürün Adı

Boyut


Ecommerce.ProductViewName

Görüntülenen ürün Fiyatı

Boyut


Ecommerce.ProductViewPrice

Görüntülenen ürün Kategorisi 1

Boyut


Ecommerce.ProductViewCategory

Görüntülenen ürün Kategorisi 2

Boyut


Ecommerce.ProductViewCategory2

Görüntülenen ürün Kategorisi 3

Boyut


Ecommerce.ProductViewCategory3

Görüntülenen ürün Kategorisi 4

Boyut


Ecommerce.ProductViewCategory4

Görüntülenen ürün Kategorisi 5

Boyut


Ecommerce.ProductViewCategory5

Görüntülenen ürün SKU Kodu

Boyut


Ecommerce.ProductViewSku

Gösterimler

Boyut


MediaAnalytics.IdVisit

Gösterimler

Ölçüt


nb_media_impressions (API)

Hedef Tutturma Oranı

Ölçüt


visits_conversion_rate (API)

Hedefi Tutturan Ziyaretler

Ölçüt


nb_visits_converted (API)

Hemen çıkma Oranı

Ölçüt


bounce_rate (API)

Hemen çıkmalar

Ölçüt


bounce_count (API)

Hizmet Sağlayıcı

Boyut


Provider.Provider

Kampanya Adı

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Kampanya Anahtar Sözcüğü

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Kampanya Grubu

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Kampanya Içeriği

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Kampanya Kaynağı

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Kampanya Kodu

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kampanya Konumlandırması

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Kampanya Ortamı

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Kanal Türü

Boyut


Referrers.ReferrerType

Kargo

Boyut


Ecommerce.RevenueShipping

Kaynak

Boyut


MediaAnalytics.MediaResource

Kullanıcı Kodu

Boyut


CoreHome.UserId

Kıta

Boyut


UserCountry.Continent

On Load Süresi

Boyut


PagePerformance.TimeOnLoad

On Load Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_time_on_load (API)

Ortalama Aktarım Süresi

Ölçüt


avg_time_transfer (API)

Ortalama Ara Toplam Her Sipariş Kodu Için

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Ortalama Ağ Süresi

Ölçüt


avg_time_network (API)

Ortalama Değer

Ölçüt


avg_event_value (API)

Ortalama DOM Işleme Süresi

Ölçüt


avg_time_dom_processing (API)

Ortalama DOM Tamamlanma Süresi

Ölçüt


avg_time_dom_completion (API)

Ortalama Etkileşim Sayısı Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Ortalama Etkinlikler Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Ortalama Geçirilen Süre

Ölçüt


avg_spent_time (API)

Ortalama Ilk Gönderim Süresi

Boyut


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Ortalama Ilk Gönderim Süresi

Ölçüt


nb_form_time_to_first_submission (API)

Ortalama Kargo Her Sipariş Kodu Için

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Ortalama On Load Süresi

Ölçüt


avg_time_on_load (API)

Ortalama Ortam Uzunluğu

Ölçüt


avg_media_length (API)

Ortalama Profillenebilir Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Ortalama Sepetteki öge Sayısı Her Sipariş Kodu Için

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Ortalama Sipariş Değeri Her Sipariş Kodu Için

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Ortalama Site Içi Arama Sayısı Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Ortalama Son E-ticaret Siparişinden Bu Yana Geçen Saniye Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Ortalama Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Ortalama Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Ortalama Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Ortalama Sunucu Süresi

Ölçüt


avg_time_server (API)

Ortalama Vergi Her Sipariş Kodu Için

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Ortalama Ziyaret Süresi (saniye) Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Ortalama Ziyaret Sırasındaki Işlemler Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_actions_per_visits (API)

Ortalama üretilme Süresi

Ölçüt


avg_page_generation_time (API)

Ortalama İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Ortalama İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye Her Ziyaret Için

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Ortalama İndirim Her Sipariş Kodu Için

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Ortam Başlığı

Boyut


MediaAnalytics.MediaTitle

Ortam Uzunluğu (saniye)

Boyut


MediaAnalytics.MediaLength

Ortamın Başlangıcının Oynatılma Süresi (saniye)

Boyut


MediaAnalytics.TimeToPlay

Ortamın Gelişimi

Boyut


MediaAnalytics.MediaProgress

Ortamın Oynatılma Süresi (saniye)

Boyut


MediaAnalytics.SpentTime

Oynatma Oranı

Ölçüt


media_play_rate (API)

Oynatıcı Adı

Boyut


MediaAnalytics.PlayerName

Oynatımlar

Ölçüt


nb_media_plays (API)

Parmak Izi

Boyut


CoreHome.VisitorFingerprint

Parmak Izi

Ölçüt


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Profillenebilir

Boyut


CoreHome.Profilable

Saat

Boyut


MediaAnalytics.Hour

Sayfa Adresi

Boyut


Actions.PageUrl

Sayfa Başlığı

Boyut


Actions.PageTitle

Sayfa Gösterimi Konumu

Boyut


Actions.PageViewPosition

Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews (API)

Sayfa üretilme Süresi

Boyut


Actions.PageGenerationTime

Sepetteki öge Sayısı

Boyut


Ecommerce.Items

Sipariş Değeri

Boyut


Ecommerce.Revenue

Sipariş Kodu

Boyut


Ecommerce.Order

Sipariş Kodu

Ölçüt


nb_uniq_orders (API)

Site Içi Arama Sayısı

Boyut


Actions.VisitTotalSearches

Site Süresi — Saat (ziyaret Başlangıcı)

Boyut


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Zamanı — Saat

Boyut


CoreHome.ServerTime

Site Zamanı — Saat (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionTime

Son E-ticaret Siparişinden Bu Yana Geçen Saniye

Boyut


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Boyut


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Boyut


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye

Boyut


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Sunucu Süresi

Boyut


PagePerformance.TimeServer

Sunucu Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_time_server (API)

Tamamlama Oranı

Ölçüt


media_finish_rate (API)

Tamamlama Ortalaması

Ölçüt


avg_media_completion (API)

Tamamlanmalar

Ölçüt


nb_media_finishes (API)

Tarayıcı

Boyut


DevicesDetection.BrowserName

Tarayıcı Motoru

Boyut


DevicesDetection.BrowserEngine

Tarayıcı Sürümü

Boyut


DevicesDetection.BrowserVersion

Tekil Ad Click ID

Ölçüt


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Tekil Ad Provider

Ölçüt


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Tekil Anahtar Sözcük (site Araması)

Ölçüt


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Tekil Anahtar Sözcük Sayısı (site Arama)

Ölçüt


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Tekil Anahtar Sözcükler

Ölçüt


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Tekil Aygıt Markaları

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Tekil Aygıt Modelleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Tekil Aygıt Türleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Tekil Boylam

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Tekil Bölgeler

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_region (API)

Tekil Diller

Ölçüt


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Tekil Enlem

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Tekil Etkinlik Adresi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventurl (API)

Tekil Etkinlik Adı

Ölçüt


nb_uniq_events_eventname (API)

Tekil Etkinlik Işlemleri

Ölçüt


nb_uniq_events_eventaction (API)

Tekil Etkinlik Kategorileri

Ölçüt


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Tekil Giriş Sayfası Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Tekil Giriş Sayfası Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Tekil Gruplanmış Kaynaklar

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Tekil Görüntü çözünürlükleri

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Tekil Görüntülenen ürün Adı

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Tekil Görüntülenen ürün Kategorisi 1

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Tekil Görüntülenen ürün Kategorisi 2

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Tekil Görüntülenen ürün Kategorisi 3

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Tekil Görüntülenen ürün Kategorisi 4

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Tekil Görüntülenen ürün Kategorisi 5

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Tekil Görüntülenen ürün SKU Kodu

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Tekil Hizmet Sağlayıcılar

Ölçüt


nb_uniq_provider_provider (API)

Tekil Kampanya Adı

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Tekil Kampanya Anahtar Sözcüğü

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Tekil Kampanya Grubu

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Tekil Kampanya Içeriği

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Tekil Kampanya Kaynağı

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Tekil Kampanya Kodu

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Tekil Kampanya Konumlandırması

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Tekil Kampanya Ortamı

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Tekil Kanal Türleri

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Tekil Kategori (site Araması)

Ölçüt


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Tekil Kaynaklar

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Tekil Kullanıcı Kodları

Ölçüt


nb_uniq_corehome_userid (API)

Tekil Kullanıcılara Gösterilme Sayısı

Ölçüt


nb_media_uniq_impressions (API)

Tekil Kıta

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Tekil Ortam Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Tekil Oynatıcı Adları

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Tekil Sayfa Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Tekil Sayfa Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Tekil Tarayıcı Motorları

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Tekil Tarayıcı Sürümleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Tekil Tarayıcılar

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Tekil Tıklanmış Dış Bağlantılar

Ölçüt


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Tekil Yönlendiren Adları

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Tekil Yönlendiren Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Tekil Ziyaret

Ölçüt


nb_uniq_visitors (API)

Tekil Ziyaret Sonunda E-ticaret Durumu Ziyaret Edilsin

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Tekil Ziyaret Türleri

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Tekil Ziyaretçi IP Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Tekil Çözünürlükler

Ölçüt


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Tekil Çıkış Sayfası Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Tekil Çıkış Sayfası Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Tekil Ölçülebilirler

Ölçüt


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Tekil Ülkeler

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_country (API)

Tekil Ürün Adı

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Tekil Ürün SKU Kodu

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Tekil İller

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_city (API)

Tekil İndirme Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Tekil İstemci Türleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Tekil İçerik Adı

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentname (API)

Tekil İçerik Etkileşimleri

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Tekil İçerik Hedefi

Ölçüt


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Tekil İçerik Parçası

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Tekil İşlem Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Tekil İşletim Sistemi Sürümleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Tekil İşletim Sistemleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Tereddüt Süresi

Boyut


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Tereddüt Süresi

Ölçüt


nb_form_time_hesitation (API)

Toplam Aktarım Süresi

Ölçüt


sum_time_transfer (API)

Toplam Ara Toplam

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Toplam Ağ Süresi

Ölçüt


sum_time_network (API)

Toplam Belirtilen Işleme Harcanan Zaman

Ölçüt


sum_actions_timespentrefaction (API)

Toplam DOM Işleme Süresi

Ölçüt


sum_time_dom_processing (API)

Toplam DOM Tamamlanma Süresi

Ölçüt


sum_time_dom_completion (API)

Toplam Etkileşim Sayısı

Ölçüt


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Toplam Etkinlik Değeri

Ölçüt


sum_events_eventvalue (API)

Toplam Etkinlikler

Ölçüt


sum_events_totalevents (API)

Toplam Genel Gelir

Ölçüt


sum_goals_revenue (API)

Toplam Görüntülenen ürün Fiyatı

Ölçüt


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Toplam Kargo

Ölçüt


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Toplam On Load Süresi

Ölçüt


sum_time_on_load (API)

Toplam Ortam Uzunluğu (saniye)

Ölçüt


sum_media_length (API)

Toplam Ortamın Başlangıcının Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Toplam Ortamın Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Toplam Profillenebilir

Ölçüt


sum_corehome_profilable (API)

Toplam Sayfa Gösterimi Konumu

Ölçüt


sum_actions_pageviewposition (API)

Toplam Sayfa üretilme Süresi

Ölçüt


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Toplam Sepetteki öge Sayısı

Ölçüt


sum_ecommerce_items (API)

Toplam Sipariş Değeri

Ölçüt


sum_ecommerce_revenue (API)

Toplam Site Içi Arama Sayısı

Ölçüt


sum_actions_visittotalsearches (API)

Toplam Son E-ticaret Siparişinden Bu Yana Geçen Saniye

Ölçüt


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Toplam Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Toplam Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Toplam Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye

Ölçüt


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Toplam Sunucu Süresi

Ölçüt


sum_time_server (API)

Toplam Vergi

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Toplam Ziyaret Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_corehome_visittotaltime (API)

Toplam Ziyaret Sırasındaki Işlemler

Ölçüt


sum_actions (API)

Toplam Ürün Adedi

Ölçüt


sum_ecommerce_productquantity (API)

Toplam Ürün Fiyatı

Ölçüt


sum_ecommerce_productprice (API)

Toplam İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Toplam İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye

Ölçüt


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Toplam İndirim

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Tıklanma

Ölçüt


hits (API)

Tıklanmış Dış Bağlantı

Boyut


Actions.ClickedUrl

UTC Olarak Zaman — Ay (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionMonth

UTC Olarak Zaman — Ayın Günü (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

UTC Olarak Zaman — Dakika

Boyut


CoreHome.ServerMinute

UTC Olarak Zaman — Dakika (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionMinute

UTC Olarak Zaman — Dakika (ziyaret Başlangıcı)

Boyut


CoreHome.VisitFirstActionMinute

UTC Olarak Zaman — Haftanın Günü (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

UTC Olarak Zaman — Saniye (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionSecond

UTC Olarak Zaman — Yıl (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionYear

UTC Olarak Zaman — Yılın Günü (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

UTC Olarak Zaman — Yılın Haftası (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

UTC Olarak Zaman — çeyrek (son Işlem Zamanı)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Uygulama Eki (Cookie)

Boyut


DevicePlugins.PluginCookie

Uygulama Eki (Cookie) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Uygulama Eki (Flash)

Boyut


DevicePlugins.PluginFlash

Uygulama Eki (Flash) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Uygulama Eki (Java)

Boyut


DevicePlugins.PluginJava

Uygulama Eki (Java) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Uygulama Eki (PDF)

Boyut


DevicePlugins.PluginPdf

Uygulama Eki (PDF) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Uygulama Eki (QuickTime)

Boyut


DevicePlugins.PluginQuickTime

Uygulama Eki (QuickTime) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Uygulama Eki (RealPlayer)

Boyut


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Uygulama Eki (RealPlayer) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Uygulama Eki (Silverlight)

Boyut


DevicePlugins.PluginSilverlight

Uygulama Eki (Silverlight) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Uygulama Eki (Windows Media)

Boyut


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Uygulama Eki (Windows Media) Ziyaretleri

Ölçüt


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Vergi

Boyut


Ecommerce.RevenueTax

Web Sitesinin Adı

Boyut


CoreHome.IdSite

Yerel Zaman — Dakika (ziyaret Başlangıcı)

Boyut


VisitTime.LocalMinute

Yerel Zaman — Saat (ziyaret Başlangıcı)

Boyut


VisitTime.LocalTime

Yönlendiren Adres

Boyut


Referrers.ReferrerUrl

Yönlendiren Adı

Boyut


Referrers.ReferrerName

Ziyaret Belirli Koddaki Bir Hedefe Ulaştı

Boyut


Goals.IdGoal

Ziyaret En Az Bir Hedefe Ulaştı

Boyut


CoreHome.VisitGoalConverted

Ziyaret Sayısı

Boyut


CoreHome.VisitsCount

Ziyaret Sonunda E-ticaret Durumu Ziyaret Edilsin

Boyut


CoreHome.VisitGoalBuyer

Ziyaret Süresi (saniye)

Boyut


CoreHome.VisitTotalTime

Ziyaret Sırasındaki Işlemler

Boyut


Actions.VisitTotalActions

Ziyaret Türü

Boyut


CoreHome.VisitorReturning

Ziyaretler

Ölçüt


nb_visits (API)

Ziyaretçi IP Adresi

Boyut


CoreHome.VisitIp

Ziyaretçi Kodu

Boyut


CoreHome.VisitorId

Çözünürlük

Boyut


Resolution.Resolution

Çözünürlük

Boyut


MediaAnalytics.Resolution

Çıkış Sayfası Adresi

Boyut


Actions.ExitPageUrl

Çıkış Sayfası Başlığı

Boyut


Actions.ExitPageTitle

Özel Değişken Değeri 1 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage1

Özel Değişken Değeri 1 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Özel Değişken Değeri 1 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Özel Değişken Değeri 2 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage2

Özel Değişken Değeri 2 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Özel Değişken Değeri 2 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Özel Değişken Değeri 3 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage3

Özel Değişken Değeri 3 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Özel Değişken Değeri 3 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Özel Değişken Değeri 4 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage4

Özel Değişken Değeri 4 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Özel Değişken Değeri 4 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Özel Değişken Değeri 5 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage5

Özel Değişken Değeri 5 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Özel Değişken Değeri 5 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Ülke

Boyut


UserCountry.Country

Üretilme Süresi Ile Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews_with_generation_time (API)

Ürün Adedi

Boyut


Ecommerce.ProductQuantity

Ürün Adı

Boyut


Ecommerce.ProductName

Ürün Fiyatı

Boyut


Ecommerce.ProductPrice

Ürün SKU Kodu

Boyut


Ecommerce.ProductSku

İl

Boyut


UserCountry.City

İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Boyut


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Saniye

Boyut


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

İndirim

Boyut


Ecommerce.RevenueDiscount

İndirme Adresi

Boyut


Actions.DownloadUrl

İstemci Türü

Boyut


DevicesDetection.ClientType

İçerik Adı

Boyut


Contents.ContentName

İçerik Etkileşimi

Boyut


Contents.ContentInteraction

İçerik Hedefi

Boyut


Contents.ContentTarget

İçerik Parçası

Boyut


Contents.ContentPiece

İşlem Adresi

Boyut


Actions.ActionUrl

İşletim Sistemi Ailesi

Boyut


DevicesDetection.Os

Kullanılabilecek kısa yollar

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy