Sözlük

Matomo istatistiklerini daha iyi anlamak için kullanılan terimler hakkında bilgi alın.

Ölçümler

% Arama Çıkışı (İşlemler)


exit_rate (API)

Adım ziyaretleri


step_nb_visits (API)

Adıma girişler


step_nb_entries (API)

Adımdan çıkışlar


step_nb_exits (API)

Alan dönüşümleri


nb_field_views_converted (API)

Alan gönderimleri


nb_field_views_submitted (API)

Arama Sonuçları Sayfaları


nb_pages_per_search (API)

Arama sonuçlarından tıklanan


nb_hits_following_search (API)

Aramalar


nb_searches (API)

Aramalar (İşlemler)


nb_visits (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Bu etkinlik için tüm değerlerin ortalaması


avg_event_value (API)

Cost


cost (API)

Değeri olan etkinlikler


nb_events_with_value (API)

Değişiklikler


nb_field_changes (API)

Dönüşüm Oranı


conversion_rate (API)

Dönüşümde boş bırakılan


nb_field_leftblank_converted (API)

Dönüşümde boş bırakılan oranı


avg_field_leftblank_converted (API)

Dönüşümde ortalama alan boyutu


avg_field_size_converted (API)

Düzeltmeler


nb_field_amendments (API)

Düşmeler


nb_field_dropoff (API)

En Büyük Etkinlik Değeri


max_event_value (API)

En Küçük Etkinlik Değeri


min_event_value (API)

Etkileşim Oranı


interaction_rate (API)

Etkileşimler


nb_field_interactions (API)

Etkinlik değeri


sum_event_value (API)

Etkinlikler


nb_events (API)

Form başlatanlar


nb_form_starters (API)

Form başlatanların oranı


form_starters_rate (API)

Form başlatmalar


nb_form_starts (API)

Form dönüşüm oranı


form_conversion_rate (API)

Form dönüşümleri


nb_form_conversions (API)

Form dönüşümüne kadar geçen süre


nb_form_time_to_conversion (API)

Form düzeltme oranı


field_amendments_rate (API)

Form gönderenler


nb_form_submitters (API)

Form gönderenlerin oranı


form_submitter_rate (API)

Form gönderimleri


nb_form_submissions (API)

Form ilk gönderime kadar geçen ortalama süre


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form ortalama dönüşüm süresi


avg_form_time_to_conversion (API)

Form ortalama geçirilen süre


avg_form_time_spent (API)

Form ortalama tereddüt süresi


avg_form_time_hesitation (API)

Form yeniden gönderme oranı


form_resubmitters_rate (API)

Forma bakanlar


nb_form_viewers (API)

Forma bakılmalar


nb_form_views (API)

Formu yeniden gönderenler


nb_form_resubmitters (API)

Gelir Doğrusal


nb_attribution_revenue_linear (API)

Gelir Konuma Göre


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Gelir Son Doğrudan Olmayan


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Gelir Son Etkileşim


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Gelir Zamana Göre Düşen


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Gelir İlk Etkileşim


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Geçirilen süre


nb_form_time_spent (API)

Geçirilen süre


nb_field_time_spent (API)

Giden Bağlantılar


nb_outlinks (API)

Girişler


entry_nb_visits (API)

Girişler


nb_field_entries (API)

Gönderilen etkileşimler


nb_field_interactions_submitted (API)

Gönderilen ortalama alan boyutu


avg_field_size_submitted (API)

Gönderilmeyen etkileşimler


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Gönderilmeyen ortalama alan boyutu


avg_field_size_unsubmitted (API)

Gönderimde boş bırakılan


nb_field_leftblank_submitted (API)

Gönderimde boş bırakılan oranı


avg_field_leftblank_submitted (API)

Görüntü gösterimlerinin sayısı


sum_total_video_impressions (API)

Görüntü oynatmalarının sayısı


sum_total_video_plays (API)

Gösterimler


nb_impressions (API)

Hedef Tutturma Doğrusal


nb_attribution_conversions_linear (API)

Hedef Tutturma Konuma Göre


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Hedef Tutturma Son Doğrudan Olmayan


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Hedef Tutturma Son Etkileşim


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Hedef Tutturma Zamana Göre Düşen


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Hedef Tutturma İlk Etkileşim


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Hemen Çıkma Oranı


bounce_rate (API)

Hemen Çıkma Oranı (İşlemler)


bounce_rate (API)

Hemen Çıkmalar


entry_bounce_count (API)

Huni dönüşüm oranı


funnel_conversion_rate (API)

Huni dönüşümleri


funnel_nb_conversions (API)

Huni vazgeçme oranı


funnel_abandoned_rate (API)

Huniden çıkışlar


funnel_sum_exits (API)

Huniye girişler


funnel_sum_entries (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Kullanıcılar


nb_users (API)

Ortalama Ortam Uzunluğu


avg_media_length (API)

Ortalama Oynatmaya Başlama Süresi


avg_time_to_play (API)

Ortalama Ziyaret Süresi (Saniye)


avg_time_on_site (API)

Ortalama alan boyutu


avg_field_size (API)

Ortalama geçirilen süre


avg_field_time_spent (API)

Ortalama geçirilen süre


avg_time_watched (API)

Ortalama ilk gönderim süresi


nb_form_time_to_first_submission (API)

Ortalama konum


position (API)

Ortalama tereddüt süresi


avg_field_hesitation_time (API)

Ortalama üretilme süresi


avg_time_generation (API)

Ortam üzerinde geçirilen süre


sum_total_time_watched (API)

Oynatma oranı


play_rate (API)

Oynatımlar


nb_plays (API)

Sayfa gösterimleri


nb_hits (API)

Sayfa gösterimleri


nb_pageviews (API)

Sayfada geçirilen ortalama süre


avg_time_on_page (API)

Ses gösterimlerinin sayısı


sum_total_audio_impressions (API)

Ses oynatmalarının sayısı


sum_total_audio_plays (API)

Silme oranı


field_delete_rate (API)

Silmeler


nb_field_deletes (API)

Tam ekran oranı


fullscreen_rate (API)

Tamamlama Ortalaması


avg_completion_rate (API)

Tamamlama oranı


finish_rate (API)

Tamamlanmalar


nb_finishes (API)

Tekil Dış Bağlantılar


nb_uniq_outlinks (API)

Tekil Tıklamalar (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil Ziyaret


nb_uniq_visitors (API)

Tekil değişikliker


nb_field_uniq_changes (API)

Tekil düzeltmeler


nb_field_uniq_amendments (API)

Tekil düşmeler


nb_field_uniq_dropoff (API)

Tekil etkileşimler


nb_field_uniq_interactions (API)

Tekil girişler


nb_field_uniq_entries (API)

Tekil imleçler


nb_field_uniq_cursor (API)

Tekil kullanıcılar tarafından oynatılma sayısı


nb_unique_visitors_plays (API)

Tekil kullanıcılara gösterilme sayısı


nb_unique_visitors_impressions (API)

Tekil sayfa gösterimleri


nb_uniq_pageviews (API)

Tekil sayfa gösterimleri (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil silmeler


nb_field_uniq_deletes (API)

Tekil yeniden odaklanmalar


nb_field_uniq_refocuses (API)

Tekil İndirmeler


nb_uniq_downloads (API)

Tekil İndirmeler (İşlemler)


nb_visits (API)

Tereddüt süresi


nb_field_hesitation_time (API)

Tereddüt süresi


nb_form_time_hesitation (API)

Tıklanma


nb_clicks (API)

Tıklayıp Geçme Oranı


ctr (API)

Yeniden odaklanma oranı


field_refocus_rate (API)

Yeniden odaklanmalar


nb_field_refocuses (API)

Ziyaret Başına İşlem


nb_actions_per_visit (API)

Ziyaretler


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Çıkış oranı


exit_rate (API)

Çıkış oranı (İşlemler)


exit_rate (API)

Çıkışlar


nb_exits (API)

Çıkışlar


exit_nb_visits (API)

İlerleme


nb_proceeded (API)

İlerleme Oranı


proceeded_rate (API)

İlerlenen adım


step_nb_proceeded (API)

İmleç oranı


field_cursor_rate (API)

İmleçler


nb_field_cursor (API)

İndirmeler


nb_downloads (API)

İçerik Etkileşimleri


nb_interactions (API)

İşlem


nb_actions (API)

Raporlar

Anahtar Sözcükler (Yönlendirenler)

Arama Kategorileri (İşlemler)

Arama Motorları (Yönlendirenler)

Bölge (Ziyaretçiler)

Formların Özeti (Formlar)

Giden Bağlantılar (İşlemler)

Giriş sayfaları (İşlemler)

Giriş sayfası başlıkları (İşlemler)

Gruplanmış Görüntü Kaynağı Adresleri (Ortam)

Gruplanmış Ses Kaynağı Adresleri (Ortam)

Görüntü Başlıkları (Ortam)

Görüntü Kaynağı Adresleri (Ortam)

Görüntü Çözünürlükleri (Ortam)

Haftanın Günlerine Göre Ziyaretler (Ziyaretçiler)

Hizmet Sağlayıcı (Ziyaretçiler)

Kanal Türü (Yönlendirenler)

Kıta (Ziyaretçiler)

Ortam Oynatıcılar (Ortam)

Ortam Özeti (Ortam)

Sayfa Adresleri (İşlemler)

Sayfa başlıkları (İşlemler)

Ses Başlıkları (Ortam)

Ses Kaynağı Adresleri (Ortam)

Site Arama Anahtar Sözcükleri (İşlemler)

Site Aramasını İzleyen Sayfa Başlıkları (İşlemler)

Site Aramasını İzleyen Sayfalar (İşlemler)

Son ziyaretten bu yana geçen gün sayısı (İşlemler)

Sonuç Vermeyen Arama Anahtar Sözcükleri (İşlemler)

Sosyal Ağlar (Yönlendirenler)

Sunucu saati başına ziyaretler (Ziyaretçiler)

Tarayıcı Eklentileri (Ziyaretçiler)

Tarayıcı motorları (Ziyaretçiler)

Tarayıcılar (Ziyaretçiler)

Tüm Kanallar (Yönlendirenler)

Web siteleri (Yönlendirenler)

Web sitesinin saat dilimine göre saatlik dinlenen ses sayısı (Ortam)

Web sitesinin saat dilimine göre saatlik izlenen görüntü sayısı (Ortam)

Yapılandırmalar (Ziyaretçiler)

Yerel saat başına ziyaretler (Ziyaretçiler)

Ziyaret Başına Sayfa Sayısı (İşlemler)

Ziyaret Sayısına Göre Ziyaretler (İşlemler)

Ziyaret Süreleri (İşlemler)

Çıkış sayfaları (İşlemler)

Çıkış sayfası başlıkları (İşlemler)

Özel Değişkenler (Ziyaretçiler)

Ülke (Ziyaretçiler)

İl (Ziyaretçiler)

İndirmeler (İşlemler)

Kod İmi Yöneticisi

AddThis Tag

Adres Değişkeni Variable

Adres Parametresi Variable

Bileşen Görünürlüğü Trigger

Bileşene Tıklama Variable


{⁣{ClickElement}}

Bing Ads UET Kod İmi Tag

Birinci Taraf Çerez Variable

Bugsnag Tag

DNS Sorgulama Süresi Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Bileşeni Variable

DOM Hazır Trigger

Dikey Kaydırma Yüzdesi Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Ekran Genişliği Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Ekran Yüksekliği Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Form Bileşeni Variable


{⁣{FormElement}}

Form Hedefi Adresi Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form ID Özniteliği Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Özniteliği Variable


{⁣{FormName}}

Form Sınıfları Variable


{⁣{FormClasses}}

Formu Gönder Trigger

Geçmiş Değiştiğinde Trigger

Geçmiş Kaynağı Variable


{⁣{HistorySource}}

Google Analytics (Evrensel) Tag

Görünür Bileşenin Düğüm Adı Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Görünür Bileşenin Hedef Adresi Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Görünür Bileşenin ID Özniteliği Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Görünür Bileşenin Metni Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Görünür Bileşenin Sınıf Adları Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

H1 Bileşenlerinin Sayısı Variable


{⁣{SeoNumH1}}

H2 Bileşenlerinin Sayısı Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Haftanın Günü Variable


{⁣{Weekday}}

Hata Adresi Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Hata Satırı Variable


{⁣{ErrorLine}}

Hata İletisi Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Honeybadger Tag

ISO Tarihi Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Değişkeni Variable

JavaScript Hatası Trigger

Kapsayıcı Kodu Variable


{⁣{ContainerId}}

Kapsayıcı Sürüm Adı Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Kapsayıcı Sürümü Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Kaydırma Erişimi Trigger

Kaydırma Kaynağı Variable


{⁣{ScrollSource}}

Kaydırılan Sol Piksel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Kaydırılan Üst Piksel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Kullanıcı Uygulaması Variable


{⁣{UserAgent}}

Kullanılabilecek Ekran Genişliği Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Kullanılabilecek Ekran Yüksekliği Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

LinkedIn Insight Kod İmi Tag

Livezilla Görüşme / İzleme Tag

Matomo Yapılandırması Variable

Matomo İstatistikler Tag

Ortam Adı Variable


{⁣{Environment}}

Pencere Boşaltıldığında Trigger

Pencere Yüklendiğinde Trigger

Pencereden Ayrılındığında Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Rastgele Sayı Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Sabit Variable

Sayfa Adresi Variable


{⁣{PageUrl}}

Sayfa Başlığı Variable


{⁣{PageTitle}}

Sayfa Görüntüleme Trigger

Sayfa Görüntülenme Süresi Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Sayfa Karması Variable


{⁣{PageHash}}

Sayfa Kaynağı Variable


{⁣{PageOrigin}}

Sayfa Meta İçeriği Variable

Sayfa Sunucu Adı Variable


{⁣{PageHostname}}

Sayfa Yolu Variable


{⁣{PagePath}}

Sayfanın yüklenmesinden bu yana geçen zaman Variable

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tam Ekran Trigger

Tarayıcı Dili Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Tawk.to Tag

Tema Rengi Tag

Toplam Sayfa Yükleme Süresi Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Tüm Bağlantılara Tıklandığında Trigger

Tüm Bileşenlere Tıklandığında Trigger

Tüm İndirmelere Tıklandığında Trigger

Tıklanma Düğümü Adı Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Tıklanma Hedef Adresi Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Tıklanma Kodu Variable


{⁣{ClickId}}

Tıklanma Metni Variable


{⁣{ClickText}}

Tıklanma Sınıfları Variable


{⁣{ClickClasses}}

UTC Tarih Variable


{⁣{UtcDate}}

Veri Katmanı Variable

Visual Website Optimizer Tag

Yatay Kaydırma Yüzdesi Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Yerel Saat Variable


{⁣{LocalTime}}

Yerel Saat Variable


{⁣{LocalHour}}

Yerel Tarih Variable


{⁣{LocalDate}}

Yinelenen Adres Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Yönlendirme Siteleri Variable


{⁣{Referrer}}

Yönlendirme Siteleri Variable

Zamanlayıcı Trigger

Zendesk Chat (eski adı Zopim) Tag

etracker web istatistikleri Tag

Ön İzleme Kipi Variable


{⁣{PreviewMode}}

Özel Görsel Tag

Özel HTML Tag

Özel JavaScript Variable

Özel İşlem Trigger

İlk Adres Klasörü Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Özel Raporlar

Ad

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Anahtar Sözcük

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Anahtar Sözcük

Boyut


Referrers.Keyword

Anahtar Sözcük (Site Araması)

Boyut


Actions.SearchKeyword

Ara Toplam

Boyut


Ecommerce.RevenueSubtotal

Avg. Ara Toplam Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Etkileşim Sayısı Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Etkinlikler Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Kargo Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Sepetteki Öge Sayısı Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. Sipariş Değeri Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Site Içi Arama Sayısı Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Avg. Vergi Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Ziyaret Süresi (saniye) Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Ziyaret Sırasındaki İşlemler Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. İndirim Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Aygıt Markası

Boyut


DevicesDetection.DeviceBrand

Aygıt Modeli

Boyut


DevicesDetection.DeviceModel

Aygıt Türü

Boyut


DevicesDetection.DeviceType

Bant Genişliği

Boyut


Bandwidth.Bandwidth

Boylam

Boyut


UserCountry.Longitude

Campaign Name

Boyut


Advertising.CampaignName

Campaign Name

Boyut


PaidAdvertisingPerformance.CampaignName

Click ID

Boyut


PaidAdvertisingPerformance.AdClickId

Click ID

Boyut


Advertising.AdClickId

Değeri Olan Etkinlikler

Ölçüt


events_with_event_value (API)

Dil

Boyut


UserLanguage.Language

Dönüşüm Oranı

Ölçüt


visits_conversion_rate (API)

En Büyük Ara Toplam

Ölçüt


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

En Büyük Bant Genişliği

Ölçüt


max_bandwidth_bandwidth (API)

En Büyük Etkileşim Konumu

Ölçüt


max_actions_interactionposition (API)

En Büyük Etkileşim Sayısı

Ölçüt


max_actions_visittotalinteractions (API)

En Büyük Etkinlik Değeri

Ölçüt


max_events_eventvalue (API)

En Büyük Etkinlikler

Ölçüt


max_events_totalevents (API)

En Büyük Forma Bakılmalar

Ölçüt


max_form_views (API)

En Büyük Genel Gelir

Ölçüt


max_goals_revenue (API)

En Büyük Geçirilen Süre

Ölçüt


max_form_time_spent (API)

En Büyük Kargo

Ölçüt


max_ecommerce_revenueshipping (API)

En Büyük Ortalama Ilk Gönderim Süresi

Ölçüt


max_form_time_to_first_submission (API)

En Büyük Ortam Uzunluğu (saniye)

Ölçüt


max_media_length (API)

En Büyük Ortamın Başlangıcının Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

En Büyük Ortamın Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


max_mediaanalytics_spenttime (API)

En Büyük Sayfa üretilme Süresi

Ölçüt


max_actions_pagegenerationtime (API)

En Büyük Sepetteki Öge Sayısı

Ölçüt


max_ecommerce_items (API)

En Büyük Sipariş Değeri

Ölçüt


max_ecommerce_revenue (API)

En Büyük Site Içi Arama Sayısı

Ölçüt


max_actions_visittotalsearches (API)

En Büyük Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

En Büyük Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı

Ölçüt


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

En Büyük Tereddüt Süresi

Ölçüt


max_form_time_hesitation (API)

En Büyük Vergi

Ölçüt


max_ecommerce_revenuetax (API)

En Büyük Ziyaret Süresi (saniye)

Ölçüt


max_corehome_visittotaltime (API)

En Büyük Ziyaret Sırasındaki İşlemler

Ölçüt


max_actions (API)

En Büyük Ürün Adedi

Ölçüt


max_ecommerce_productquantity (API)

En Büyük Ürün Fiyatı

Ölçüt


max_ecommerce_productprice (API)

En Büyük İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

En Büyük İndirim

Ölçüt


max_ecommerce_revenuediscount (API)

En Küçük  Etkinlik Değeri

Ölçüt


min_events_eventvalue (API)

Enlem

Boyut


UserCountry.Latitude

Etkileşim Konumu

Boyut


Actions.InteractionPosition

Etkileşim Sayısı

Boyut


Actions.VisitTotalInteractions

Etkinlik Adresi

Boyut


Events.EventUrl

Etkinlik Adı

Boyut


Events.EventName

Etkinlik Değeri

Boyut


Events.EventValue

Etkinlik Kategorisi

Boyut


Events.EventCategory

Etkinlik İşlemi

Boyut


Events.EventAction

Etkinlikler

Boyut


Events.TotalEvents

Form Başlatanlar

Ölçüt


nb_form_starters (API)

Form Başlatanların Oranı

Ölçüt


form_starters_rate (API)

Form Başlatmalar

Ölçüt


nb_form_starts (API)

Form Başlatmalar

Boyut


FormAnalytics.FormStarts

Form Dönüşüm Oranı

Ölçüt


form_conversion_rate (API)

Form Dönüşümleri

Ölçüt


nb_form_conversions (API)

Form Dönüşümleri

Boyut


FormAnalytics.FormConverted

Form Gönderenler

Ölçüt


nb_form_submitters (API)

Form Gönderimleri

Ölçüt


nb_form_submissions (API)

Form Gönderimleri

Boyut


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Ilk Gönderime Kadar Geçen Ortalama Süre

Ölçüt


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Ortalama Geçirilen Süre

Ölçüt


avg_form_time_spent (API)

Form Ortalama Tereddüt Süresi

Ölçüt


avg_form_time_hesitation (API)

Form Yeniden Gönderme Oranı

Ölçüt


form_resubmitters_rate (API)

Forma Bakanlar

Ölçüt


nb_form_viewers (API)

Forma Bakılmalar

Ölçüt


nb_form_views (API)

Forma Bakılmalar

Boyut


FormAnalytics.FormViews

Formu Yeniden Gönderenler

Ölçüt


nb_form_resubmitters (API)

Genel Gelir

Boyut


Goals.Revenue

Geçirilen Süre

Boyut


FormAnalytics.FormTimeSpent

Geçirilen Süre

Ölçüt


nb_form_time_spent (API)

Giriş Sayfası Adresi

Boyut


Actions.EntryPageUrl

Giriş Sayfası Başlığı

Boyut


Actions.EntryPageTitle

Gruplanmış Kaynak

Boyut


MediaAnalytics.GroupedResource

Gösterimler

Boyut


MediaAnalytics.IdVisit

Gösterimler

Ölçüt


nb_media_impressions (API)

Hemen Çıkma Oranı

Ölçüt


bounce_rate (API)

Hemen Çıkmalar

Ölçüt


bounce_count (API)

Hizmet Sağlayıcı

Boyut


Provider.Provider

Kampanya Kodu

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kanal Türü

Boyut


Referrers.ReferrerType

Kargo

Boyut


Ecommerce.RevenueShipping

Kategori (Site Araması)

Boyut


CustomVariables.SearchCategory

Kaynak

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Kaynak

Boyut


MediaAnalytics.MediaResource

Kullanıcı Kodu

Boyut


CoreHome.UserId

Kıta

Boyut


UserCountry.Continent

Ortalama Değer

Ölçüt


avg_event_value (API)

Ortalama Geçirilen Süre

Ölçüt


avg_spent_time (API)

Ortalama Ilk Gönderim Süresi

Ölçüt


nb_form_time_to_first_submission (API)

Ortalama Ilk Gönderim Süresi

Boyut


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Ortalama Ortam Uzunluğu

Ölçüt


avg_media_length (API)

Ortalama üretilme Süresi

Ölçüt


avg_page_generation_time (API)

Ortam

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Ortam Başlığı

Boyut


MediaAnalytics.MediaTitle

Ortam Uzunluğu (saniye)

Boyut


MediaAnalytics.MediaLength

Ortamın Başlangıcının Oynatılma Süresi (saniye)

Boyut


MediaAnalytics.TimeToPlay

Ortamın Gelişimi

Boyut


MediaAnalytics.MediaProgress

Ortamın Oynatılma Süresi (saniye)

Boyut


MediaAnalytics.SpentTime

Oynatma Oranı

Ölçüt


media_play_rate (API)

Oynatıcı Adı

Boyut


MediaAnalytics.PlayerName

Oynatımlar

Ölçüt


nb_media_plays (API)

Parmak Izi

Boyut


CoreHome.VisitorFingerprint

Provider

Boyut


PaidAdvertisingPerformance.AdProvider

Provider

Boyut


Advertising.AdProvider

Saat

Boyut


MediaAnalytics.Hour

Sayfa Adresi

Boyut


Actions.PageUrl

Sayfa Başlığı

Boyut


Actions.PageTitle

Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews (API)

Sayfa üretilme Süresi

Boyut


Actions.PageGenerationTime

Sepetteki Öge Sayısı

Boyut


Ecommerce.Items

Sipariş Değeri

Boyut


Ecommerce.Revenue

Sipariş Kodu

Ölçüt


nb_uniq_orders (API)

Sipariş Kodu

Boyut


Ecommerce.Order

Site Içi Arama Sayısı

Boyut


Actions.VisitTotalSearches

Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Boyut


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı

Boyut


VisitorInterest.VisitsByDaysSinceLastVisit

Sunucu Saati - Ay (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionMonth

Sunucu Saati - Ayın Günü (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Sunucu Saati - Dakika

Boyut


CoreHome.ServerMinute

Sunucu Saati - Dakika (Ziyaret Başlangıcı)

Boyut


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Sunucu Saati - Dakika (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionMinute

Sunucu Saati - Haftanın Günü (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Sunucu Saati - Saat

Boyut


CoreHome.ServerTime

Sunucu Saati - Saat (Ziyaret Başlangıcı)

Boyut


CoreHome.VisitFirstActionTime

Sunucu Saati - Saat (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionTime

Sunucu Saati - Saniye (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionSecond

Sunucu Saati - Yıl (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionYear

Sunucu Saati - Yılın Günü (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Sunucu Saati - Yılın Haftası (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Sunucu Saati - çeyrek (Ziyaret Bitişi)

Boyut


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Tamamlama Oranı

Ölçüt


media_finish_rate (API)

Tamamlama Ortalaması

Ölçüt


avg_media_completion (API)

Tamamlanmalar

Ölçüt


nb_media_finishes (API)

Tarayıcı

Boyut


DevicesDetection.BrowserName

Tarayıcı Motoru

Boyut


DevicesDetection.BrowserEngine

Tarayıcı Sürümü

Boyut


DevicesDetection.BrowserVersion

Tekil Ad

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Tekil Anahtar Sözcük

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Tekil Anahtar Sözcük (Site Araması)

Ölçüt


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Tekil Anahtar Sözcükler

Ölçüt


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Tekil Aygıt Markaları

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Tekil Aygıt Modelleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Tekil Aygıt Türleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Tekil Boylam

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Tekil Bölgeler

Ölçüt


nb_uniq_geoip2_region (API)

Tekil Bölgeler

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_region (API)

Tekil Campaign Name

Ölçüt


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Tekil Campaign Name

Ölçüt


nb_uniq_paidadvertisingperformance_campaignname (API)

Tekil Click ID

Ölçüt


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Tekil Click ID

Ölçüt


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adclickid (API)

Tekil Diller

Ölçüt


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Tekil Enlem

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Tekil Etkinlik Adresi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventurl (API)

Tekil Etkinlik Adı

Ölçüt


nb_uniq_events_eventname (API)

Tekil Etkinlik Kategorisi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Tekil Etkinlik İşlemi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventaction (API)

Tekil Giriş Sayfası Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Tekil Giriş Sayfası Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Tekil Gruplanmış Kaynaklar

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Tekil Görüntü Çözünürlükleri

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Tekil Hizmet Sağlayıcılar

Ölçüt


nb_uniq_provider_provider (API)

Tekil Kampanya Kodu

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Tekil Kanal Türleri

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Tekil Kaynak

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Tekil Kaynaklar

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Tekil Kullanıcı Kodları

Ölçüt


nb_uniq_corehome_userid (API)

Tekil Kullanıcılara Gösterilme Sayısı

Ölçüt


nb_media_uniq_impressions (API)

Tekil Kıta

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Tekil Ortam

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Tekil Ortam Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Tekil Oynatıcı Adları

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Tekil Provider

Ölçüt


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adprovider (API)

Tekil Provider

Ölçüt


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Tekil Sayfa Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Tekil Sayfa Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Tekil Tarayıcı Motorları

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Tekil Tarayıcı Sürümleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Tekil Tarayıcılar

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Tekil Tıklanmış Dış Bağlantılar

Ölçüt


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Tekil Yönlendiren Adları

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Tekil Yönlendiren Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Tekil Ziyaret

Ölçüt


nb_uniq_visitors (API)

Tekil Ziyaret Sonunda E-ticaret Durumu Ziyaret Edilsin

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Tekil Ziyaret Türleri

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Tekil Ziyaretçi IP Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Tekil Çözünürlükler

Ölçüt


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Tekil Çıkış Sayfası Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Tekil Çıkış Sayfası Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Tekil Ölçülebilirler

Ölçüt


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Tekil Ülkeler

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_country (API)

Tekil Ürün Adı

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Tekil Ürün SKU Kodu

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Tekil İller

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_city (API)

Tekil İndirme Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Tekil İçerik

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Tekil İçerik Adı

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentname (API)

Tekil İçerik Etkileşimleri

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Tekil İçerik Hedefi

Ölçüt


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Tekil İçerik Parçası

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Tekil İşletim Sistemi Sürümleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Tekil İşletim Sistemleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Tereddüt Süresi

Ölçüt


nb_form_time_hesitation (API)

Tereddüt Süresi

Boyut


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Toplam Ara Toplam

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Toplam Bant Genişliği

Ölçüt


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Toplam Etkileşim Konumu

Ölçüt


sum_actions_interactionposition (API)

Toplam Etkileşim Sayısı

Ölçüt


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Toplam Etkinlik Değeri

Ölçüt


sum_events_eventvalue (API)

Toplam Etkinlikler

Ölçüt


sum_events_totalevents (API)

Toplam Genel Gelir

Ölçüt


sum_goals_revenue (API)

Toplam Kargo

Ölçüt


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Toplam Ortam Uzunluğu (saniye)

Ölçüt


sum_media_length (API)

Toplam Ortamın Başlangıcının Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Toplam Ortamın Oynatılma Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Toplam Sayfa üretilme Süresi

Ölçüt


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Toplam Sepetteki Öge Sayısı

Ölçüt


sum_ecommerce_items (API)

Toplam Sipariş Değeri

Ölçüt


sum_ecommerce_revenue (API)

Toplam Site Içi Arama Sayısı

Ölçüt


sum_actions_visittotalsearches (API)

Toplam Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Toplam Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı

Ölçüt


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Toplam Vergi

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Toplam Ziyaret Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_corehome_visittotaltime (API)

Toplam Ziyaret Sırasındaki İşlemler

Ölçüt


sum_actions (API)

Toplam Ürün Adedi

Ölçüt


sum_ecommerce_productquantity (API)

Toplam Ürün Fiyatı

Ölçüt


sum_ecommerce_productprice (API)

Toplam İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Toplam İndirim

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Tıklanma

Ölçüt


hits (API)

Tıklanmış Dış Bağlantı

Boyut


Actions.ClickedUrl

Vergi

Boyut


Ecommerce.RevenueTax

Visitor_Fingerprint

Ölçüt


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Yerel Saat - Dakika (Ziyaret Başlangıcı)

Boyut


VisitTime.LocalMinute

Yerel Saat - Saat (Ziyaret Başlangıcı)

Boyut


VisitTime.LocalTime

Yönlendiren Adres

Boyut


Referrers.ReferrerUrl

Yönlendiren Adı

Boyut


Referrers.ReferrerName

Ziyaret Belirli Koddaki Bir Hedefe Ulaştı

Boyut


Goals.IdGoal

Ziyaret En Az Bir Hedefe Ulaştı

Boyut


CoreHome.VisitGoalConverted

Ziyaret Sayısı

Boyut


CoreHome.VisitsCount

Ziyaret Sonunda E-ticaret Durumu Ziyaret Edilsin

Boyut


CoreHome.VisitGoalBuyer

Ziyaret Süresi (saniye)

Boyut


CoreHome.VisitTotalTime

Ziyaret Sırasındaki İşlemler

Boyut


Actions.VisitTotalActions

Ziyaret Türü

Boyut


CoreHome.VisitorReturning

Ziyaretler

Ölçüt


nb_visits (API)

Ziyaretçi IP Adresi

Boyut


CoreHome.VisitIp

Ziyaretçi Kodu

Boyut


CoreHome.VisitorId

Çözünürlük

Boyut


Resolution.Resolution

Çözünürlük

Boyut


MediaAnalytics.Resolution

Çıkış Sayfası Adresi

Boyut


Actions.ExitPageUrl

Çıkış Sayfası Başlığı

Boyut


Actions.ExitPageTitle

Ölçülebilir

Boyut


CoreHome.IdSite

Özel Değişken Değeri 1 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage1

Özel Değişken Değeri 1 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Özel Değişken Değeri 1 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Özel Değişken Değeri 2 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage2

Özel Değişken Değeri 2 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Özel Değişken Değeri 2 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Özel Değişken Değeri 3 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage3

Özel Değişken Değeri 3 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Özel Değişken Değeri 3 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Özel Değişken Değeri 4 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage4

Özel Değişken Değeri 4 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Özel Değişken Değeri 4 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Özel Değişken Değeri 5 (aralık Sayfası)

Boyut


CustomVariables.CustomVariablePage5

Özel Değişken Değeri 5 (aralık Ziyareti)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Özel Değişken Değeri 5 (aralıkta Hedef Tutturma)

Boyut


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Ülke

Boyut


UserCountry.Country

Üretilme Süresi Ile Sayfa Görüntüleme Sayısı

Ölçüt


pageviews_with_generation_time (API)

Ürün Adedi

Boyut


Ecommerce.ProductQuantity

Ürün Adı

Boyut


Ecommerce.ProductName

Ürün Fiyatı

Boyut


Ecommerce.ProductPrice

Ürün SKU Kodu

Boyut


Ecommerce.ProductSku

İl

Boyut


UserCountry.City

İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Boyut


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

İndirim

Boyut


Ecommerce.RevenueDiscount

İndirme Adresi

Boyut


Actions.DownloadUrl

İçerik

Boyut


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

İçerik Adı

Boyut


Contents.ContentName

İçerik Etkileşimi

Boyut


Contents.ContentInteraction

İçerik Hedefi

Boyut


Contents.ContentTarget

İçerik Parçası

Boyut


Contents.ContentPiece

İşleme Dönüşen Ziyaretler

Ölçüt


nb_visits_converted (API)

İşletim Sistemi Ailesi

Boyut


DevicesDetection.Os

Kullanılabilecek kısa yollar

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy