Глосарій

Дізнайтеся про найпоширеніші терміни, щоб найефективніше використовувати аналітику Matomo.

Показники

% Виходів після пошуку (Дії)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Виходи з сайту


exit_nb_visits (API)

Виходи з сайту


nb_exits (API)

Вихідні посилання


nb_outlinks (API)

Входи на сайт


entry_nb_visits (API)

Відвідування


nb_visits (API)

Відмови


entry_bounce_count (API)

Відсоток виходів


exit_rate (API)

Відсоток виходів (Дії)


exit_rate (API)

Дії


nb_actions (API)

Дії за відвідування


nb_actions_per_visit (API)

Завантаження


nb_downloads (API)

Зміст взаємодій


nb_interactions (API)

Значення події


sum_event_value (API)

Клікнули по результату в пошуку


nb_hits_following_search (API)

Коефіцієнт взаємодії


interaction_rate (API)

Конверсія


conversion_rate (API)

Конверсії First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Конверсії Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Конверсії Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Конверсії Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Конверсії Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Конверсії Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Користувачі


nb_users (API)

Максимальне значення події


max_event_value (API)

Мінімальне значення події


min_event_value (API)

Орієнтовна тривалість відвідування (секунд)


avg_time_on_site (API)

Перегляди сторінок


nb_hits (API)

Перегляди сторінок


nb_pageviews (API)

Події


nb_events (API)

Події зі значенням


nb_events_with_value (API)

Пошуки


nb_searches (API)

Пошуки (Дії)


nb_visits (API)

Прибуток First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Прибуток Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Прибуток Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Прибуток Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Прибуток Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Прибуток Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Середнє всіх значень для цієї події


avg_event_value (API)

Середній час виконання DOM


avg_time_dom_completion (API)

Середній час генерації сторінки


avg_time_generation (API)

Середній час завантаження


avg_time_on_load (API)

Середній час завантаження сторінки


avg_page_load_time (API)

Середній час обробки DOM


avg_time_dom_processing (API)

Середній час перегляду сторінки


avg_time_on_page (API)

Середній час переходу


avg_time_transfer (API)

Середній час роботи в мережі


avg_time_network (API)

Середній час роботи сервера


avg_time_server (API)

Сторінки результатів пошуку


nb_pages_per_search (API)

Унікальні вихідні посилання


nb_uniq_outlinks (API)

Унікальні відвідувачі


nb_uniq_visitors (API)

Унікальні завантаження


nb_uniq_downloads (API)

Унікальні завантаження (Дії)


nb_visits (API)

Унікальні кліки (Дії)


nb_visits (API)

Унікальні перегляди сторінок


nb_uniq_pageviews (API)

Унікальні перегляди сторінок (Дії)


nb_visits (API)

відсоток відмов


bounce_rate (API)

відсоток відмов (Дії)


bounce_rate (API)

Звіти

All Channels (Джерела трафіку)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Channel Type (Джерела трафіку)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

ID користувачів (Відвідувачі)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

SEO Web Vitals (Джерела трафіку)

URL-и сторінок (Дії)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Відвідувачі)

Браузерні движки (Відвідувачі)

Версія браузера (Відвідувачі)

Версії операційних систем (Відвідувачі)

Вихідні посилання (Дії)

Відвідування за днями тижня (Відвідувачі)

Відвідування за кількістю (Дії)

Відвідувань (Відвідувачі)

Відвідувань за місцевим часом (Відвідувачі)

Відвідувань по днях з моменту останнього візиту (Дії)

Візити повторних відвідувань (Дії)

Дії - Основні показники (Дії)

Дії подій (Дії)

Завантаження (Дії)

Заголовки (Дії)

Заголовки сторінок виходу (Дії)

Заголовки сторінок входу (Дії)

Заголовки сторінок, які знайшлися в пошуку (Дії)

Зконвертовані відвідування (Цілі)

Категорії подій (Дії)

Категорії пошуку (Дії)

Ключові слова (Джерела трафіку)

Код мови (Відвідувачі)

Конверсія по днях (Цілі)

Континент (Відвідувачі)

Користувальницькі змінні (Відвідувачі)

Країна (Відвідувачі)

Мова браузера (Відвідувачі)

Модель пристрою (Відвідувачі)

Місто (Відвідувачі)

Назва публікації (Дії)

Назви подій (Дії)

Огляд джерел (Джерела трафіку)

Огляд цілей (Цілі)

Огляд цілей - Зконвертовані відвідування (Цілі)

Огляд цілей - Конверсія по днях (Цілі)

Огляд швидкодії (Дії)

Основні показники (API)

По браузерам (Відвідувачі)

По конфігурації (Відвідувачі)

По роздільній здатності моніторів (Відвідувачі)

Пошукові ключові слова без результатів (Дії)

Пошукові ключові слова сайту (Дії)

Пошукові системи (Джерела трафіку)

Провайдер (Відвідувачі)

Регіон (Відвідувачі)

Сайти (Джерела трафіку)

Соціальні мережі (Джерела трафіку)

Список плагінів (Відвідувачі)

Статистика всіх сайтів (Усі вебсайти)

Статистика по сайту (Усі вебсайти)

Сторінки виходу (Дії)

Сторінки входу (Дії)

Сторінки, які знайшлися в пошуку (Дії)

Сторінок за відвідування (Дії)

Сімейства операційних систем (Відвідувачі)

Тип пристрою (Відвідувачі)

Тривалість відвідувань (Дії)

Фірма-виробник пристрою (Відвідувачі)

Цілі (Цілі)

Частина публікації (Дії)

Менеджер теґів

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL джерела Variable

URL джерела Variable


{⁣{Referrer}}

URL сторінок Variable


{⁣{PageUrl}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Дата UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Заголовок сторінки Variable


{⁣{PageTitle}}

Колір теми Tag

Мова браузера Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Таймер Trigger

Час після завантаження сторінки Variable

Спеціальні звіти

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Avg. Completion

Показник


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Показник


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Показник


avg_spent_time (API)

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Finish Rate

Показник


media_finish_rate (API)

Finishes

Показник


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Показник


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Показник


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Показник


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Показник


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Показник


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Показник


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Показник


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Показник


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Показник


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Показник


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Показник


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Показник


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Показник


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Показник


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Показник


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

ID відвідувача

Dimension


CoreHome.VisitorId

ID кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

ID користувача

Dimension


CoreHome.UserId

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Показник


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Показник


nb_media_uniq_impressions (API)

IP відвідувача

Dimension


CoreHome.VisitIp

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Показник


nb_uniq_orders (API)

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Play Rate

Показник


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Показник


nb_media_plays (API)

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Показник


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Показник


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

URL джерела

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

URL дій

Dimension


Actions.ActionUrl

URL початкової сторінки

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL сторінки виходу

Dimension


Actions.ExitPageUrl

URL сторінок

Dimension


Actions.PageUrl

URL-адреса події

Dimension


Events.EventUrl

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Ім'я джерела

Dimension


Referrers.ReferrerName

Артикул

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Браузер

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Вартість замовлення

Dimension


Ecommerce.Revenue

Версія браузера

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Всього Media Length (in Seconds)

Показник


sum_media_length (API)

Всього Overall Revenue

Показник


sum_goals_revenue (API)

Всього Product Price

Показник


sum_ecommerce_productprice (API)

Всього Product Quantity

Показник


sum_ecommerce_productquantity (API)

Всього Time Spent Playing Media (in Seconds)

Показник


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Всього Time To Initial Media Play (in Seconds)

Показник


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Всього Viewed Product Price

Показник


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Всього Вартість замовлення

Показник


sum_ecommerce_revenue (API)

Всього Днів з моменту останнього електронного замовлення

Показник


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Всього Днів пройшло з моменту останнього відвідування

Показник


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Всього Днів пройшло з моменту першого відвідування

Показник


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Всього Доставка

Показник


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Всього Дії у візиті

Показник


sum_actions (API)

Всього Значення події

Показник


sum_events_eventvalue (API)

Всього Знижки

Показник


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Всього Кількість взаємодій

Показник


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Всього Кількість звернень до внутрішнього пошуку

Показник


sum_actions_visittotalsearches (API)

Всього Кількість товарів у кошику

Показник


sum_ecommerce_items (API)

Всього Мережевий час

Показник


sum_time_network (API)

Всього Податок (комісія)

Показник


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Всього Події

Показник


sum_events_totalevents (API)

Всього Позиція перегляду сторінки

Показник


sum_actions_pageviewposition (API)

Всього Профільовано

Показник


sum_corehome_profilable (API)

Всього Секунд з моменту останнього відвідування

Показник


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Всього Секунд з моменту останнього електронного замовлення

Показник


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Всього Секунд з моменту першого відвідування

Показник


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Всього Сума

Показник


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Всього Тривалість відвідування (сек)

Показник


sum_corehome_visittotaltime (API)

Всього Час генерації сторінки

Показник


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Всього Час завантаження

Показник


sum_time_on_load (API)

Всього Час завершення DOM

Показник


sum_time_dom_completion (API)

Всього Час на сервері

Показник


sum_time_server (API)

Всього Час обробки DOM

Показник


sum_time_dom_processing (API)

Всього Час переходу

Показник


sum_time_transfer (API)

Всього Час, витрачений на реферальну дію

Показник


sum_actions_timespentrefaction (API)

Відбиток пальця

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Відбиток пальця

Показник


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Відвідування

Показник


nb_visits (API)

Відвідування з Модуль (Cookie)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Відвідування з Модуль (Flash)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Відвідування з Модуль (Java)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Відвідування з Модуль (PDF)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Відвідування з Модуль (QuickTime)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Відвідування з Модуль (RealPlayer)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Відвідування з Модуль (Silverlight)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Відвідування з Модуль (Windows Media)

Показник


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Відвідування, прийнято як мінімум однією ціллю

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Відвідування, яке зконвертувало певну Ціль

Dimension


Goals.IdGoal

Відмови

Показник


bounce_count (API)

Група кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Движок браузера

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Джерело кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Днів з моменту останнього електронного замовлення

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Днів пройшло з моменту останнього відвідування

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Днів пройшло з моменту першого відвідування

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Довгота

Dimension


UserCountry.Longitude

Доставка

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Дія події

Dimension


Events.EventAction

Дії у візиті

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Заголовок початкової сторінки

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Заголовок сторінки

Dimension


Actions.PageTitle

Зміст взаємодії

Dimension


Contents.ContentInteraction

Значення для користувцької змінної 1 (конверсія сфери)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Значення для користувцької змінної 1 (область видимості візиту)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Значення для користувцької змінної 1 (область видимості сторінки)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Значення для користувцької змінної 2 (конверсія сфери)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Значення для користувцької змінної 2 (область видимості візиту)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Значення для користувцької змінної 2 (область видимості сторінки)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Значення для користувцької змінної 3 (конверсія сфери)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Значення для користувцької змінної 3 (область видимості візиту)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Значення для користувцької змінної 3 (область видимості сторінки)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Значення для користувцької змінної 4 (конверсія сфери)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Значення для користувцької змінної 4 (область видимості візиту)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Значення для користувцької змінної 4 (область видимості сторінки)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Значення для користувцької змінної 5 (конверсія сфери)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Значення для користувцької змінної 5 (область видимості візиту)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Значення для користувцької змінної 5 (область видимості сторінки)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Значення події

Dimension


Events.EventValue

Знижки

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Категорія події

Dimension


Events.EventCategory

Ключове слово

Dimension


Referrers.Keyword

Ключове слово (пошук по сайту)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Ключові слова кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Конверсія

Показник


visits_conversion_rate (API)

Континент

Dimension


UserCountry.Continent

Країна

Dimension


UserCountry.Country

Кількість взаємодій

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Кількість відвідувань

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Кількість звернень до внутрішнього пошуку

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Кількість ключових слів (пошук на сайті)

Dimension


Actions.SearchCount

Кількість товарів у кошику

Dimension


Ecommerce.Items

Макс Form Views

Показник


max_form_views (API)

Макс Hesitation Time

Показник


max_form_time_hesitation (API)

Макс Media Length (in Seconds)

Показник


max_media_length (API)

Макс Overall Revenue

Показник


max_goals_revenue (API)

Макс Product Price

Показник


max_ecommerce_productprice (API)

Макс Product Quantity

Показник


max_ecommerce_productquantity (API)

Макс Time Spent

Показник


max_form_time_spent (API)

Макс Time Spent Playing Media (in Seconds)

Показник


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Макс Time To First Submit

Показник


max_form_time_to_first_submission (API)

Макс Time To Initial Media Play (in Seconds)

Показник


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Макс Viewed Product Price

Показник


max_ecommerce_productviewprice (API)

Макс Вартість замовлення

Показник


max_ecommerce_revenue (API)

Макс Днів з моменту останнього електронного замовлення

Показник


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Макс Днів пройшло з моменту останнього відвідування

Показник


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Макс Днів пройшло з моменту першого відвідування

Показник


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Макс Доставка

Показник


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Макс Дії у візиті

Показник


max_actions (API)

Макс Значення події

Показник


max_events_eventvalue (API)

Макс Знижки

Показник


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Макс Кількість взаємодій

Показник


max_actions_visittotalinteractions (API)

Макс Кількість звернень до внутрішнього пошуку

Показник


max_actions_visittotalsearches (API)

Макс Кількість товарів у кошику

Показник


max_ecommerce_items (API)

Макс Мережевий час

Показник


max_time_network (API)

Макс Податок (комісія)

Показник


max_ecommerce_revenuetax (API)

Макс Події

Показник


max_events_totalevents (API)

Макс Позиція перегляду сторінки

Показник


max_actions_pageviewposition (API)

Макс Секунд з моменту останнього відвідування

Показник


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Макс Секунд з моменту останнього електронного замовлення

Показник


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Макс Секунд з моменту першого відвідування

Показник


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Макс Сума

Показник


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Макс Тривалість відвідування (сек)

Показник


max_corehome_visittotaltime (API)

Макс Час генерації сторінки

Показник


max_actions_pagegenerationtime (API)

Макс Час завантаження

Показник


max_time_on_load (API)

Макс Час завершення DOM

Показник


max_time_dom_completion (API)

Макс Час на сервері

Показник


max_time_server (API)

Макс Час обробки DOM

Показник


max_time_dom_processing (API)

Макс Час переходу

Показник


max_time_transfer (API)

Макс Час, витрачений на реферальну дію

Показник


max_actions_timespentrefaction (API)

Мережевий час

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Мова

Dimension


UserLanguage.Language

Модель пристрою

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Модуль (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Модуль (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Модуль (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Модуль (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Модуль (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Модуль (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Модуль (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Модуль (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Мін Значення події

Показник


min_events_eventvalue (API)

Мін Мережевий час

Показник


min_time_network (API)

Мін Час завантаження

Показник


min_time_on_load (API)

Мін Час завершення DOM

Показник


min_time_dom_completion (API)

Мін Час на сервері

Показник


min_time_server (API)

Мін Час обробки DOM

Показник


min_time_dom_processing (API)

Мін Час переходу

Показник


min_time_transfer (API)

Місто

Dimension


UserCountry.City

Назва кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Назва події

Dimension


Events.EventName

Назва публікації

Dimension


Contents.ContentName

Найменування товару

Dimension


Ecommerce.ProductName

Натиснуто вихідне посилання

Dimension


Actions.ClickedUrl

Перегляд сторінок з урахуванням часу переходу

Показник


pageviews_with_time_transfer (API)

Перегляди сторінок

Показник


pageviews (API)

Перегляди сторінок з урахуванням мережевого часу

Показник


pageviews_with_time_network (API)

Перегляди сторінок з урахуванням серверного часу

Показник


pageviews_with_time_server (API)

Перегляди сторінок з часом генерації

Показник


pageviews_with_generation_time (API)

Перегляди сторінок з часом завантаження

Показник


pageviews_with_time_on_load (API)

Перегляди сторінок з часом завершення DOM

Показник


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Перегляди сторінок з часом обробки DOM

Показник


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Переходів

Показник


hits (API)

Повторні відвідування

Показник


nb_visits_converted (API)

Податок (комісія)

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Події

Dimension


Events.TotalEvents

Події зі значенням

Показник


events_with_event_value (API)

Позиція перегляду сторінки

Dimension


Actions.PageViewPosition

Посилання для завантаження

Dimension


Actions.DownloadUrl

Провайдер

Dimension


Provider.Provider

Профільовано

Dimension


CoreHome.Profilable

Роздільна здатність

Dimension


Resolution.Resolution

Розміщення кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Секунд з моменту останнього відвідування

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Секунд з моменту останнього електронного замовлення

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Секунд з моменту першого відвідування

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Сер. Вартість замовлення за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Сер. Днів з моменту останнього електронного замовлення за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Сер. Днів пройшло з моменту останнього відвідування за Відвідування

Показник


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Сер. Днів пройшло з моменту першого відвідування за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Сер. Доставка за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Сер. Дії у візиті за Відвідування

Показник


avg_sum_actions_per_visits (API)

Сер. Знижки за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Сер. Кількість взаємодій за Відвідування

Показник


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Сер. Кількість звернень до внутрішнього пошуку за Відвідування

Показник


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Сер. Кількість товарів у кошику за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Сер. Податок (комісія) за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Сер. Події за Відвідування

Показник


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Сер. Профільовано за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Сер. Секунд з моменту останнього відвідування за Відвідування

Показник


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Сер. Секунд з моменту останнього електронного замовлення за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Сер. Секунд з моменту першого відвідування за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Сер. Сума за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Сер. Тривалість відвідування (сек) за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Середнє значення

Показник


avg_event_value (API)

Середнє по кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Середній час виконання DOM

Показник


avg_time_dom_completion (API)

Середній час генерації сторінки

Показник


avg_page_generation_time (API)

Середній час завантаження

Показник


avg_time_on_load (API)

Середній час обробки DOM

Показник


avg_time_dom_processing (API)

Середній час переходу

Показник


avg_time_transfer (API)

Середній час роботи в мережі

Показник


avg_time_network (API)

Середній час роботи сервера

Показник


avg_time_server (API)

Статус відвідування "Електронної комерції" на кінець відвідування

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Сума

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Тип візиту

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Тип операційної системи

Dimension


DevicesDetection.Os

Тип пристрою

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Тривалість відвідування (сек)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Уміст кампанії

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Унікальні Ad Click ID

Показник


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Унікальні Ad Provider

Показник


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Унікальні Channel Types

Показник


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Унікальні Client Types

Показник


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Унікальні Grouped Resources

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Унікальні ID кампанії

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Унікальні ID користувача

Показник


nb_uniq_corehome_userid (API)

Унікальні IPи відвідувача

Показник


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Унікальні Media Titles

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Унікальні Player Names

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Унікальні Product Names

Показник


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Унікальні Product SKUs

Показник


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Унікальні Referrer Names

Показник


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Унікальні Referrer URLs

Показник


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Унікальні Resources

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Унікальні URL дій

Показник


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Унікальні URL завантажень

Показник


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Унікальні URL сторінки виходу

Показник


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Унікальні URL сторінки входу

Показник