Woordenlijst

Leer over de standaard gebruikte termen om het meeste uit Matomo Analytics te halen.

Statistieken

% verlaten na zoekopdracht (Acties)

Het percentage bezoeken dat uw website heeft verlaten nadat op dit sleutelwoord werd gezocht met de zoekoptie van uw website.
exit_rate (API)

Aangeklikt in zoekresultaten

Het aantal keer deze pagina was bezocht nadat een bezoeker een zoekopdracht deed op je website, en in de zoekresultaten op deze pagina klikte.
nb_hits_following_search (API)

Aantal interacties

De verhouding tussen vertoningen en kliks.
interaction_rate (API)

Acties

Het aantal acties dat uw bezoekers uitvoerden. Acties kunnen paginaweergaven, interne zoekopdrachten op de site, downloads of uitgaande links zijn.
nb_actions (API)

Acties per bezoek

Het gemiddelde aantal acties (paginaweergaven, zoekopdrachten op de site, downloads of uitgaande links) die zijn uitgevoerd tijdens de bezoeken.
nb_actions_per_visit (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

Bezoeken

Als een bezoeker voor de eerste keer naar uw website komt of als ze een pagina bezoeken na meer dan 30 minuten sinds de laatste paginaweergave, dan wordt dit vastgelegd als een nieuw bezoek.
nb_visits (API)

Binnenkomsten

Aantal bezoeken dat op deze pagina is begonnen.
entry_nb_visits (API)

Bounce-ratio

Het percentage bezoeken dat maar een enkele paginaweergave had. Dit betekent dat de bezoeker de website direct vanaf de binnenkomstpagina verliet.
bounce_rate (API)

Bounce-ratio (Acties)

Het percentage bezoeken dat op deze pagina begon en de website meteen verliet.
bounce_rate (API)

Bounces

Het aantal bezoeken dat geëindigd is op deze pagina. Dit betekent dat de bezoeker de website heeft verlaten nadat deze alleen deze pagina bekeken heeft.
entry_bounce_count (API)

CTR

Clickthrough rate: een ratio van hoe vaak mensen die vanaf een zoekmachine resultaten pagina met een link naar je website op je website terecht komen door op de link te klikken.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Content interacties

Het aantal keer dat er interactie was met een contentbron (bijvoorbeeld een klik op een banner of advertentie).
nb_interactions (API)

Conversie-ratio

Het percentage bezoeken dat een conversie heeft gegenereerd.
conversion_rate (API)

Conversies First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversies Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversies Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversies Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversies Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversies Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Downloads

Aantal keren dat er op deze link was gekikt.
nb_downloads (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Event value

De som van gebeurtenis waardes
sum_event_value (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Gebeurtenissen

Totaal aantal gebeurtenissen
nb_events (API)

Gebeurtenissen met een waarde

Aantal events waar een Event waarde is bepaald
nb_events_with_value (API)

Gebruikers

Het aantal gebruikers die ingelogd is op de website. Het is het aantal unieke actieve gebruikers die een User ID heeft (via de meetcode-functie 'setUserId').
nb_users (API)

Gemiddelde duur bezoek (in seconden)

De gemiddelde duur van een bezoek
avg_time_on_site (API)

Gemiddelde generatietijd

De gemiddelde tijd die nodig was om de pagina te genereren. Deze statistiek bevat de tijd die de server nodig had om de webpagina te genereren, plus de tijd die de bezoeker nodig had om het antwoord van de server te downloaden. Een lagere 'Gemiddelde generatietijd' betekent een snellere website voor uw bezoekers!
avg_time_generation (API)

Gemiddelde positie

Gemiddelde positie van je website in de zoekresultaten pagina (voor dit zoekwoord).
position (API)

Gemiddelde tijd op pagina

De gemiddelde tijd die bezoekers op deze pagina doorbrachten (alleen de pagina, niet de gehele website).
avg_time_on_page (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Het gemiddelde voor alle waardes van deze gebeurtenis

Het gemiddelde voor alle waardes van deze gebeurtenis
avg_event_value (API)

Impressies

Een impressie wordt geteld elke keer wanneer je website wordt getoond in een zoekmachine resultaat pagina.
nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Inkomsten First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Inkomsten Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Inkomsten Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Inkomsten Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Inkomsten Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Inkomsten Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kliks

Een klik wordt elke keer geteld wanneer iemand klikt op een link welke gericht is op jouw website vanaf een zoekmachine resultaat pagina.
nb_clicks (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value

De maximale waarde voor deze gebeurtenis
max_event_value (API)

Minimum Event value

De minimale waarde voor deze gebeurtenis
min_event_value (API)

Number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Paginaweergaven

Het aantal keer dat deze pagina werd bezocht.
nb_hits (API)

Paginaweergaven

Het aantal keer dat deze pagina werd bezocht.
nb_pageviews (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Uitgaande links

Aantal keren dat er op deze link was gekikt.
nb_outlinks (API)

Unieke bezoekers

Het aantal unieke bezoekers op je website. Elke gebruiker wordt maar één keer geteld, ook al komen ze meerdere keren per dag op je website.
nb_uniq_visitors (API)

Unieke downloads

Het aantal bezoeken dat een klik op deze link betrokken. Als een link is geklikt meerdere keren tijdens een bezoek, is het maar een keer geteld.
nb_uniq_downloads (API)

Unieke downloads (Acties)

Het aantal bezoeken dat een klik op deze link betrokken. Als een link is geklikt meerdere keren tijdens een bezoek, is het maar een keer geteld.
nb_visits (API)

Unieke kliks (Acties)

Het aantal bezoeken dat een klik op deze link betrokken. Als een link is geklikt meerdere keren tijdens een bezoek, is het maar een keer geteld.
nb_visits (API)

Unieke paginaweergaven

Het aantal bezoeken waarbij ook deze pagina bezocht is. Wanneer een pagina meerdere keren bezocht is tijdens 1 uniek bezoek wordt dit maar 1 keer geteld.
nb_uniq_pageviews (API)

Unieke paginaweergaven (Acties)

Het aantal bezoeken waarbij ook deze pagina bezocht is. Wanneer een pagina meerdere keren bezocht is tijdens 1 uniek bezoek wordt dit maar 1 keer geteld.
nb_visits (API)

Unieke uitgaande links

Het aantal bezoeken dat een klik op deze link betrokken. Als een link is geklikt meerdere keren tijdens een bezoek, is het maar een keer geteld.
nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

Vertrek-ratio

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Vertrek-ratio (Acties)

Het percentage bezoeken dat de website verliet na het bekijken van deze pagina.
exit_rate (API)

Vertrekken

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Vertrekken

Aantal bezoeken dat op deze pagina eindigde.
exit_nb_visits (API)

Zoekopdrachten

Aantal bezoeken dat op dit sleutelwoord heeft gezocht via de zoekmachine van uw website.
nb_searches (API)

Zoekopdrachten (Acties)

Aantal bezoeken dat op dit sleutelwoord heeft gezocht via de zoekmachine van uw website.
nb_visits (API)

Zoekresultaten-pagina's

Bezoekers zoeken op uw website en klikken soms op "volgende" voor meer zoekresultaten. Dit is het gemiddeld aantal zoekreultatenpagina's dat voor dit sleutelwoord is bekeken.
nb_pages_per_search (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Rapporten

Aangepaste variabelen (Bezoekers)

Dit rapport bevat informatie over uw aangepaste variabelen. Klik op de naam van een variabele om de verdeling van de waarden te zien.
voor meer informatie over aangepaste variabelen in het algemeen, lees de Custom variabelen documentatie over matomo.org

All Channels (Verwijzers)

Dit samengestelde rapport laat al uw verwijzers zien met weergave van alle websites, zoekwoorden en campagnes waarmee bezoekers uw site hebben gevonden.

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Bestemmings pagina na lokale zoekopdracht (Acties)

Als bezoekers op uw website surfen, dan zoekt men vaak een bepaalde pagina, inhoud, product of dienst. Dit rapport laat de pagina's zien die het vaakst zijn aangeklikt na een interne zoekopdracht. Met andere woorden: de meeste gezochte pagina's door bezoekers die reeds op uw website zijn.
Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Bezoeken per dag van de week (Bezoekers)

Deze grafiek toont het aantal bezoeken dat uw website ontving op elke dag van de week.

Bezoeken per lokale tijd (Bezoekers)

Deze grafiek toont hoe laat het was in de tijdzones van bezoekers tijdens hun bezoeken.

Bezoeken per servertijd (Bezoekers)

Deze grafiek toont hoe laat het was in de tijdzone van de server tijdens de bezoeken.

Binnenkomstpagina's (Acties)

Dit rapport bevat informatie over de landingpagina's van een bezoeker welke bezocht zijn gedurende een specifieke periode. Een landingspagina is de eerste pagina die bekeken wordt tijdens een bezoek.
. The landingspagina's URL's worden getoond in een folder structuur.
Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Browser engines (Bezoekers)

Deze grafiek toont de browsers van uw bezoekers, verdeeld in browserfamilies.
De belangrijkste informatie voor webontwikkelaars is wat voor soort renderingengine hun bezoekers gebruiken. De labels bevatten de namen van de engines, gevolgd door de meest voorkomende browsers (tussen haakjes) die deze engine gebruiken.

Browsers (Bezoekers)

Dit rapport bevat informatie over het type browsers dat door door uw bezoekers werd gebruikt. Elke browserversie wordt apart vermeld.

Channel Type (Verwijzers)

This table contains information about the distribution of the channel types.
Direct bezoek: Een bezoeker heeft de URL ingevoerd in de browser en is gestart met het bezoeken van jouw website - ze hebben de website direct bezocht.
Zoekmachines: Een bezoeker is doorverwezen naar uw website via een zoekmachine.
Bekijk het "Zoekmachines & sleutelwoorden" rapport voor meer details.
Websites: De bezoeker klikte op een link naar uw website.
Bekijk het "Websites" rapport voor meer details.
Campagnes: Bezoekers die op uw website uitkwamen via een campagne.
Bekijk het "Campagnes" rapport voor meer details.

Cohorts (Cohorts)

Cohorts_GetCohortsDocumentation

Configuraties (Bezoekers)

Dit rapport toont de meest voorkomende configuraties die uw bezoekers hadden. Een configuratie is de combinatie van besturingssysteem, browsertype en schermresolutie.

Continent (Bezoekers)

Dit rapport laat zien in welk continent uw bezoekers waren toen ze uw website bezochten.

Crawling fouten op Google (Acties)

Het rapport toont crawling fouten welke recentelijk zijn gemeld door GoogleBot. Het verschaft geen historische data. Laatste update Nooit

Crawling fouten op Google (Verwijzers)

De crawling fouten op het Google rapport laten je de crawling errors van GoogleBot zien.

Crawling fouten voor desktops op Google (Verwijzers)

De crawling fouten voor desktops op Google rapport laten de crawling fouten zien voor GoogleBot vanaf een desktop.

Crawling fouten voor smartphone op Google (Verwijzers)

De crawling fouten voor smartphones op Google rapport laten de crawling fouten zien voor GoogleBot vanaf een mobiele apparaten.

Downloads (Acties)

Dit rapport laat zien welke bestanden door de bezoekers zijn gedownload.
Matomo telt een klik op een downloadlink als een download. Matomo kan niet zien of de download succesvol is uitgevoerd en afgerond.

Duur van bezoeken (Acties)

In dit rapport kunt u zien hoeveel bezoeken een bepaalde tijdsduur hadden. Het rapport wordt getoond in de vorm van een tagcloud, vaker voorkomende tijdsduren worden getoond in een groter lettertype.
Je kunt het rapport ook op andere manieren dan een tag-cloud bekijken door de icoontjes onderaan het rapport te gebruiken.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form starters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Gecombineerde zoekwoorden (Verwijzers)

Het rapport combineert alle zoekwoorden gevonden door Matomo en geïmporteerd uit zoekmachines. Dit rapport bevat alleen de bezoekers statistieken. Je kan naar een ander rapport gaan om meer gedetailleerde statistieken te zien.

Geïnstalleerde plugins (Bezoekers)

Dit rapport laat zien welke browserplugins uw bezoekers haden geïnstalleerd. Deze informatie kan van belang zijn voor het kiezen van de juiste manier om uw content aan te bieden.

Herhalingsbezoek na bepaald aantal dagen (Acties)

In dit rapport kunt u zien hoeveel bezoeken van bezoekers waren, wiens laatste bezoek een bepaald aantal dagen geleden was.

Inkomende paginatitels (Acties)

Dit rapport bevat informatie over de titels van de inkomende pagina's in de opgegeven periode. Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Land (Bezoekers)

Dit rapport laat zien in welk land uw bezoekers waren toen ze uw website bezochten.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Pagina's per bezoek (Acties)

In dit rapport kunt u zien bij hoeveel bezoeken een bepaald aantal pagina's weren bekeken. Het rapport wordt getoond in de vorm van een tagcloud, vaker voorkomende aantal bekeken pagina's worden getoond in een groter lettertype.
Je kunt het rapport ook op andere manieren dan een tag-cloud bekijken door de icoontjes onderaan het rapport te gebruiken.

Pagina-URL's (Acties)

Dit rapport bevat informatie over de pagina-URL's die zijn bezocht.
De tabel is hiërarchisch georganiseerd. De URL's worden weergegeven in een map structuur.
Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Paginatitels (Acties)

Dit rapport bevat informatie over de titels van de pagina's die zijn bezocht.
De paginatitel is de HTML <title> Tag dat de meeste browsers laten zien in hun window titel.

Paginatitels na zoekopdrachten (Acties)

Als bezoekers op uw website surfen, dan zoekt men vaak een bepaalde pagina, inhoud, product of dienst. Dit rapport laat de pagina's zien die het vaakst zijn aangeklikt na een interne zoekopdracht. Met andere woorden: de meeste gezochte pagina's door bezoekers die reeds op uw website zijn.
Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Provider (Bezoekers)

Dit rapport toont de Internet Service Providers die uw bezoekers gebruiken om de website te bezoeken. Klik op een provider naam voor meer informatie.
Als Matomo de naam van de provider niet kan achterhalen, dan wordt deze vermeld als IP.

Regio (Bezoekers)

Dit rapport laat zien in welke regio uw bezoekers waren toen ze uw website bezochten.
Om data in dit rapport te kunnen weergeven, moet je GeoIP inregelen in de beheer tab. De commerciële Maxmind GeoIP databases zijn nauwkeuriger dan de gratis versies. Om te zien hoe nauwkeurig ze zijn, klik hier.

Sleutelwoorden (inclusief zoekwoord niet gedefinieerd) (Verwijzers)

Dit rapport toont de sleutelwoorden waarop men zocht en waarbij men werd doorverwezen naar uw website.

Door op een rij in de tabel te klikken kunt u de verdeling van de zoekmachines zien die op deze sleutelwoorden naar uw website hebben doorverwezen.

Opmerking: dit rapport toont de meeste zoekwoorden als 'niet bekend', omdat zoekmachines deze zoekwoorden niet doorgeven.

Sociale netwerken (Verwijzers)

In deze tabel kunt u de websites zien die bezoekers hebben doorverwezen naar uw website.
Door op een rij in de tabel te klikken kunt u de URL's van de bijhorende linken zien.

Stad (Bezoekers)

Dit rapport laat zien in welke stad uw bezoekers waren toen ze uw website bezochten.
Om data in dit rapport te kunnen weergeven, moet je GeoIP inregelen in de beheer tab. De commerciële Maxmind GeoIP databases zijn nauwkeuriger dan de gratis versies. Om te zien hoe nauwkeurig ze zijn, klik hier.

Titels vertrekpagina's (Acties)

Dit rapport bevat informatie over de titels van de uitgaande pagina's in de opgegeven periode. Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Uitgaande links (Acties)

Dit rapport geeft een hiërarchische lijst van outlink URL's die zijn aangeklikt door uw bezoekers. Een uitgaande link is een link die de bezoeker wegleid van uw website (naar een ander domein).
Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Verdeling herhaalbezoeken (Acties)

In dit rapport ziet u het aantal bezoeken van bezoekers die uw website tenminste N keer bezochten.
Je kunt het rapport ook op andere manieren dan een tag-cloud bekijken door de icoontjes onderaan het rapport te gebruiken.

Vertrekpagina's (Acties)

Dit rapport bevat informatie over de exit pagina's gedurende een geselecteerde periode. Een exit pagina is de laatste pagina die bekeken is gedurende een bezoek.
De exit pagina's worden getoond in een folder structuur.
Gebruik de + en - icoontjes aan de linkerzijde om te navigeren.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Websites (Verwijzers)

In deze tabel kunt u de websites zien die bezoekers hebben doorverwezen naar uw website.
Door op een rij in de tabel te klikken kunt u de URL's van de bijhorende linken zien.

Zoekcategorieën (Acties)

Dit rapport toont de categorieën die bezoekers hebben geselecteerd bij het zoeken op uw website.
Bijvoorbeeld, Ecommerce websites hebben vaak een categoriekeuze waarbij de zoekresultaten worden beperkt tot een specifieke categorie.

Zoekmachines (Verwijzers)

Dit rapport toont de zoekmachines die bezoekers naar uw website hebben verwezen.
Door op een rij in de tabel te klikken kunt u zien naar wat men precies op zoek was in de betreffende zoekmachine.

Zoektermen lokale zoekopdracht (Acties)

Dit rapport toont een lijst met sleutelwoorden waarop bezoekers hebben gezocht met de interne zoekoptie van uw website.

Het volgen van het zoekgedrag dat bezoekers op uw website vertonen is een zeer effectieve manier om er achter te komen wat het publiek op uw website zoekt. Het kan u aan nieuwe ideeën helpen om nieuwe content te maken of nieuwe Ecommerceprodukten toe te passen die helpen om de bezoekersbeleving op uw website te verhogen.

Leer meer over de manier waarop bezoekers de zoekoptie in uw website gebruiken.

Zoekwoorden zonder resultaten (Acties)

Het volgen van het zoekgedrag dat bezoekers op uw website vertonen is een zeer effectieve manier om er achter te komen wat het publiek op uw website zoekt. Het kan u aan nieuwe ideeën helpen om nieuwe content te maken of nieuwe Ecommerceprodukten toe te passen die helpen om de bezoekersbeleving op uw website te verhogen.

Dit rapport toon een lijst met sleutelwoorden waarop door uw website geen zoekresultaten werden gegeven. Wellicht kan het zoekalgoritme worden verbeterd of misschien wordt gezocht op content dat (nog) niet beschikbaar is op uw website.

Tag Manager

All Downloads Click Trigger

Triggered when a link is clicked which links to a downloadable file.

All Elements Click Trigger

Triggered when any element is clicked.

All Links Click Trigger

Triggered when a link is clicked.

Browser Language Variable

Gets the preferred language of the user which is usually the language of the browser UI. For example "en" or "en-US".
{⁣{BrowserLanguage}}

Canonical URL Variable

Returns the canonical URL if any is set.
{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable

The value of all CSS class names of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click ID Variable

The value of the ID attribute of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable

The name of an element when a click trigger was triggered. For example "P" or "DIV"
{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable

The value of the text content of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickText}}

Constant Variable

The variable is set to a fixed value.

Container ID Variable

Returns the ID of this container, for example "ab2Dk432".
{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable

Returns the revision of this container, for example "5".
{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable

Returns the version of this container.
{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Triggered when a custom event is pushed to the Data-Layer.

Custom HTML Tag

Allows you to embed any custom HTML, for example JavaScript or CSS Styles.

Custom Image Tag

Allows you to embed any image, for example a tracking pixel.

Custom JavaScript Variable

Executes a custom JavaScript function to retrieve the value.

DNS Lookup Time Variable

The time it took to look up the DNS in milliseconds.
{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

Gets the value from a DOM element.

DOM Ready Trigger

Triggered as soon as all the HTML has been received and parsed.

Data-Layer Variable

Reads a custom value from the Data-Layer.

Element Visibility Trigger

Triggered when a specific element becomes visible.

Environment Name Variable

Returns the current environment.
{⁣{Environment}}

Error Line Variable

Returns the line of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable

Returns the message of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable

Returns the url of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

The Facebook Pixel is a web analytics and advertising service offered by Facebook.

First URL Directory Variable

Returns the first directory of the current page URL.
{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Reads a value from a cookie

Form Classes Variable

The value of all CSS class names of a submitted form.
{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable

The value of the form action URL of a submitted form.
{⁣{FormDestionation}}

Form ID Variable

The value of the ID attribute of a submitted form.
{⁣{FormId}}

Form Name Variable

The value of the name attribute of a submitted form.
{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Triggered when any form is submitted.

Full screen Trigger

Triggered when the window goes into or leaves full screen.

Google Analytics (Universal) Tag

Google Analytics is a web analytics service offered by Google.

History Change Trigger

Triggered when the window location changes.

History Source Variable

For example "popstate", "historychange", "pushState", or "replaceState"
{⁣{HistorySource}}

ISO Date Variable

The current date and time in ISO format, for example "2018-03-19T14:00:00.587Z".
{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

Triggered when a JavaScript error happens.

JavaScript Variable Variable

Reads the value of a global JavaScript variable.

LinkedIn Insight Tag Tag

Adds the LinkedIn Insight Tag so you can apply conversion tracking to your LinkedIn ad campaigns.

Local Date Variable

The current user's local date, for example "Mon Mar 19 2018".
{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable

The current hour of the local time, for example "8" or "11".
{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable

The current user's local time, for example "14:00:00 GMT+1300 (NZDT)".
{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo, formerly known as Piwk, is the leading open source analytics platform.

Matomo Configuration Variable

Defines a configuration for Matomo Analytics.

Number of H1 Elements Variable

The number of H1 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable

The number of H2 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable

Returns the hash part of the current URL without the leading hash.
{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable

Returns the hostname of the current URL.
{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable

The total amount of time it took to load the page.
{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Reads a value from a "meta" HTML element.

Page Origin Variable

Returns a domain of the current URL with protocol.
{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable

Returns the path of the current page URL
{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable

The time it took to render the page in the browser in milliseconds.
{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Triggered as soon as the Tag Manager is executed within the page.

Pagina-URL Variable

Returns the full URL of a page
{⁣{PageUrl}}

Paginatitel Variable

Returns the title of the current page.
{⁣{PageTitle}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) lets you collect performance data from actual visitors to your site.

Preview Mode Variable

Returns either "1" or "0" depending on whether the preview mode is currently enabled.
{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable

Returns a random number each time the value of the variable is retrieved.
{⁣{RandomNumber}}

Referrer URL Variable

Gets the value of the Referrer URL.

Referrer URL Variable

Returns the full URL of the referrer.
{⁣{Referrer}}

Screen Height Available Variable

The screen height that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable

The full screen height of the current device.
{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable

The screen width that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable

The full screen width of the current device.
{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable

How far the user has currently scrolled horizontally, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable

How far the user has currently scrolled horizontally in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Triggered as soon as the user scrolls to a certain position.

Scroll Source Variable

Whether the scroll position was originated from a user scroll or a browser resize. Value is either "scroll" or "resize".
{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable

How far the user has currently scrolled vertically in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable

How far the user has currently scrolled vertically, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Sentry.io is an Open-Source error tracking tool that allows you to detect errors that happen on your website.

Tawk.to Tag

Tawk.to lets you monitor and chat with visitors on your website.

Time since page load Variable

Calculates the time that has passed since the page was loaded.

Timer Trigger

Triggered in a specific interval, for example every 3 seconds.

URL Parameter Variable

Gets the value of a specific URL parameter.

URL Variable Variable

Gets the value of the current page URL.

UTC Date Variable

The current data in UTC, for example "Mon, 19 Mar 2018 14:00:00 GMT".
{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable

Gets the value of the user agent which includes the operating system and browser information about the current visitors' device.
{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable

The value of all CSS class names of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable

The value of the ID attribute of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable

The value of element name that was matched when the visible element trigger was triggered. For example "P" or "DIV".
{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable

The value of the text content of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementText}}

Weekday Variable

Returns the local day of the week eg monday, tuesday, wednesday, ...
{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Triggered when the user is about to leave the current page by moving the mouse outside the window.

Window Loaded Trigger

Triggered when the page is fully loaded including all images etc.

Window Unload Trigger

Triggered just before the browser window is closed or when the user navigates to a different page.

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

Reach your customers, instantly via web, mobile, and messaging.

Aangepaste rapporten

Aantal Bezoeken

Dimensies

Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Dimensies

Aantal Interacties

Dimensies

Aantal Interne Zoekopdrachten

Dimensies

Aantal Items In Winkelwagen

Dimensies

Acties Tijdens Bezoek

Dimensies

Avg. Completion

Statistiek

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Statistiek

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Statistiek

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_spent_time (API)

Bandbreedte

Dimensies

Belasting

Dimensies

Bestelwaarde

Dimensies

Besturingssyteem Familie

Dimensies

Bezoek Omgezet Een Specifiek Doel ID

Dimensies

Bezoeken

Statistiek

Als een bezoeker voor de eerste keer naar uw website komt of als ze een pagina bezoeken na meer dan 30 minuten sinds de laatste paginaweergave, dan wordt dit vastgelegd als een nieuw bezoek.
nb_visits (API)

Bezoeken Met Conversies

Statistiek


nb_visits_converted (API)

Bezoeker Bereikte Tenminste één Doel

Dimensies

Bezoeker-IP

Dimensies

Bounce-ratio

Statistiek

Het percentage bezoeken dat maar een enkele paginaweergave had. Dit betekent dat de bezoeker de website direct vanaf de binnenkomstpagina verliet.
bounce_rate (API)

Bounces

Statistiek

Het aantal bezoeken dat geëindigd is op deze pagina. Dit betekent dat de bezoeker de website heeft verlaten nadat deze alleen deze pagina bekeken heeft.
bounce_count (API)

Bron

Dimensies

Browser

Dimensies

Browser Engine

Dimensies

Browserversie

Dimensies

Campagne Id

Dimensies

Categorie (zoeken Via Site)

Dimensies

Channel Type

Dimensies

Content Interacties

Dimensies

Content Naam

Dimensies

Contentdoel

Dimensies

Contentonderdeel

Dimensies

Continent

Dimensies

Conversie-ratio

Statistiek

Het percentage bezoeken dat een conversie heeft gegenereerd.
visits_conversion_rate (API)

Dagen Sinds Eerste Bezoek

Dimensies

Download-URL

Dimensies

Duur Bezoek (in Seconden)

Dimensies

E-commercestatus Aan Het Eind Van Een Bezoek

Dimensies

Event URL

Dimensies

Event Value

Dimensies

Fingerprint

Dimensies

Finish Rate

Statistiek

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
media_finish_rate (API)

Finishes

Statistiek

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Statistiek

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form.
avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Statistiek

The average time a visitor spent on a form.
avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Statistiek

The average time it took a visitor to submit this form for the first time.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Statistiek

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Statistiek

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimensies

Form Re-submitter Rate

Statistiek

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Statistiek

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Statistiek

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once.
nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Statistiek

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it.
form_starters_rate (API)

Form Starts

Statistiek

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it.
nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimensies

Form Submissions

Statistiek

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimensies

Form Submitters

Statistiek

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Statistiek

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form Views

Statistiek

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Form Views

Dimensies

Gebeurtenis Actie

Dimensies

Gebeurtenis Categorie

Dimensies

Gebeurtenis Naam

Dimensies

Gebeurtenissen

Dimensies

Gebeurtenissen Met Een Waarde

Statistiek

Aantal events waar een Event waarde is bepaald
events_with_event_value (API)

Gebruiker-ID

Dimensies

Geklikte URL

Dimensies

Gemiddeld Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Aantal dagen sinds laatste e-commercebestelling" per "Bezoeken".
avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Interacties Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Aantal interacties" per "Bezoeken".
avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Interne Zoekopdrachten Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Aantal interne zoekopdrachten" per "Bezoeken".
avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Items In Winkelwagen Per Bestelling

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Aantal items in winkelwagen" per "Uniek Bestellingen".
avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Acties Tijdens Bezoek Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Acties tijdens bezoek" per "Bezoeken".
avg_sum_actions_per_visits (API)

Gemiddeld Belasting Per Bestelling

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Belasting" per "Uniek Bestellingen".
avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Bestelwaarde Per Bestelling

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Bestelwaarde" per "Uniek Bestellingen".
avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Dagen Sinds Eerste Bezoek Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Dagen sinds eerste bezoek" per "Bezoeken".
avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Gemiddeld Duur Bezoek (in Seconden) Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Duur bezoek (in seconden)" per "Bezoeken".
avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Gemiddeld Gebeurtenissen Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Gebeurtenissen" per "Bezoeken".
avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Gemiddeld Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen Per Bezoeken

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Herhalingsbezoek na bepaald aantal dagen" per "Bezoeken".
avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Gemiddeld Korting Per Bestelling

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Korting" per "Uniek Bestellingen".
avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Subtotaal Per Bestelling

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Subtotaal" per "Uniek Bestellingen".
avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Verzending Per Bestelling

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Verzending" per "Uniek Bestellingen".
avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Gemiddelde Generatietijd

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Generatietijd pagina" per "Paginaweergaven met generatietijd".
avg_page_generation_time (API)

Gemiddelde Waarde

Statistiek

Gemiddelde waarde van "Event value" per "Gebeurtenissen met een waarde".
avg_event_value (API)

Generatietijd Pagina

Dimensies

Globale Inkomsten

Dimensies

Grouped Resource

Dimensies

Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen

Dimensies

Hesitation Time

Statistiek

The time a visitor waited before starting to interact with a form.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimensies

Hits

Statistiek

Het unieke aantal Acties
hits (API)

Hoeveelheid Product

Dimensies

Hour

Dimensies

Impressions

Dimensies

Impressions

Statistiek

The number of times a visitor viewed a page where this media was included.
nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Statistiek

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_media_uniq_impressions (API)

Inhoud

Dimensies

Korting

Dimensies

Land

Dimensies

Lokale Tijd - Minuut (start Van Bezoek)

Dimensies

Lokale Tijd - Uur (start Van Bezoek)

Dimensies

Maximaal Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Statistiek

De maximale waarde van Aantal dagen sinds laatste e-commercebestelling
max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maximaal Aantal Interacties

Statistiek

De maximale waarde van Aantal interacties
max_actions_visittotalinteractions (API)

Maximaal Aantal Interne Zoekopdrachten

Statistiek

De maximale waarde van Aantal interne zoekopdrachten
max_actions_visittotalsearches (API)

Maximaal Aantal Items In Winkelwagen

Statistiek

De maximale waarde van Aantal items in winkelwagen
max_ecommerce_items (API)

Maximaal Acties Tijdens Bezoek

Statistiek

De maximale waarde van Acties tijdens bezoek
max_actions (API)

Maximaal Bandbreedte

Statistiek

De maximale waarde van Bandbreedte
max_bandwidth_bandwidth (API)

Maximaal Belasting

Statistiek

De maximale waarde van Belasting
max_ecommerce_revenuetax (API)

Maximaal Bestelwaarde

Statistiek

De maximale waarde van Bestelwaarde
max_ecommerce_revenue (API)

Maximaal Dagen Sinds Eerste Bezoek

Statistiek

De maximale waarde van Dagen sinds eerste bezoek
max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maximaal Duur Bezoek (in Seconden)

Statistiek

De maximale waarde van Duur bezoek (in seconden)
max_corehome_visittotaltime (API)

Maximaal Event Value

Statistiek

De maximale waarde voor deze gebeurtenis
max_events_eventvalue (API)

Maximaal Form Views

Statistiek

De maximale waarde van Form views
max_form_views (API)

Maximaal Gebeurtenissen

Statistiek

De maximale waarde van Gebeurtenissen
max_events_totalevents (API)

Maximaal Generatietijd Pagina

Statistiek

De maximale waarde van Generatietijd pagina
max_actions_pagegenerationtime (API)

Maximaal Globale Inkomsten

Statistiek

De maximale waarde van Globale inkomsten
max_goals_revenue (API)

Maximaal Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen

Statistiek

De maximale waarde van Herhalingsbezoek na bepaald aantal dagen
max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maximaal Hesitation Time

Statistiek

De maximale waarde van Hesitation time
max_form_time_hesitation (API)

Maximaal Hoeveelheid Product

Statistiek

De maximale waarde van Hoeveelheid product
max_ecommerce_productquantity (API)

Maximaal Korting

Statistiek

De maximale waarde van Korting
max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maximaal Media Length (in Seconds)

Statistiek


max_media_length (API)

Maximaal Positie Interactie

Statistiek

De maximale waarde van Positie interactie
max_actions_interactionposition (API)

Maximaal Prijs Product

Statistiek

De maximale waarde van Prijs product
max_ecommerce_productprice (API)

Maximaal Subtotaal

Statistiek

De maximale waarde van Subtotaal
max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maximaal Time Spent

Statistiek

De maximale waarde van Time spent
max_form_time_spent (API)

Maximaal Time Spent Playing Media (in Seconds)

Statistiek

De maximale waarde van Time spent playing media (in seconds)
max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maximaal Time To First Submit

Statistiek

De maximale waarde van Time to first submit
max_form_time_to_first_submission (API)

Maximaal Time To Initial Media Play (in Seconds)

Statistiek

De maximale waarde van Time to initial media play (in seconds)
max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maximaal Verzending

Statistiek

De maximale waarde van Verzending
max_ecommerce_revenueshipping (API)

Media Length (in Seconds)

Dimensies

Media Progress

Dimensies

Media Title

Dimensies

Medium

Dimensies

Meetbaar

Dimensies

Merk Apparaat

Dimensies

Minimaal Event Value

Statistiek

De minimale waarde voor deze gebeurtenis
min_events_eventvalue (API)

Model Apparaat

Dimensies

Naam

Dimensies

Naam Product

Dimensies

Naam Verwijzer

Dimensies

Pagina-URL

Dimensies

Paginatitel

Dimensies

Paginaweergaven

Statistiek

Het aantal keer dat deze pagina werd bezocht.
pageviews (API)

Paginaweergaven Met Generatietijd

Statistiek

Het aantal items dat een waarde heeft voor Generatietijd pagina
pageviews_with_generation_time (API)

Play Rate

Statistiek

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
media_play_rate (API)

Player Name

Dimensies

Plays

Statistiek

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_media_plays (API)

Positie Interactie

Dimensies

Prijs Product

Dimensies

Provider

Dimensies

Referrer URL

Dimensies

Resolutie

Dimensies

Resolution

Dimensies

Resource

Dimensies

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimensies

Servertijd - Minuut

Dimensies

Servertijd - Minuut (einde Van Bezoek)

Dimensies

Servertijd - Minuut (start Van Bezoek)

Dimensies

Servertijd - Uur

Dimensies

Servertijd - Uur (einde Van Bezoek)

Dimensies

Servertijd - Uur (start Van Bezoek)

Dimensies

SKU Product

Dimensies

Sleutelwoord

Dimensies

Sleutelwoord

Dimensies

Sleutelwoord (zoeken Via Site)

Dimensies

Soort Apparaat

Dimensies

Soort Bezoek

Dimensies

Stad

Dimensies

Subtotaal

Dimensies

Taal

Dimensies

Time Spent

Dimensies

Time Spent

Statistiek

The total time all visitors spent on a form in total.
nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimensies

Time To First Submit

Dimensies

Time To First Submit

Statistiek

The time it took the visitor to submit a form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimensies

Titel Binnenkomstpagina

Dimensies

Titel Vertrekpagina

Dimensies

Totaal Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Statistiek

Het totale aantal (som) Aantal dagen sinds laatste e-commercebestelling
sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totaal Aantal Interacties

Statistiek

Het totale aantal (som) Aantal interacties
sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totaal Aantal Interne Zoekopdrachten

Statistiek

Het totale aantal (som) Aantal interne zoekopdrachten
sum_actions_visittotalsearches (API)

Totaal Aantal Items In Winkelwagen

Statistiek

Het totale aantal (som) Aantal items in winkelwagen
sum_ecommerce_items (API)

Totaal Acties Tijdens Bezoek

Statistiek

Het totale aantal (som) Acties tijdens bezoek
sum_actions (API)

Totaal Bandbreedte

Statistiek

Het totale aantal (som) Bandbreedte
sum_bandwidth_bandwidth (API)

Totaal Belasting

Statistiek

Het totale aantal (som) Belasting
sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totaal Bestelwaarde

Statistiek

Het totale aantal (som) Bestelwaarde
sum_ecommerce_revenue (API)

Totaal Dagen Sinds Eerste Bezoek

Statistiek

Het totale aantal (som) Dagen sinds eerste bezoek
sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totaal Duur Bezoek (in Seconden)

Statistiek

Het totale aantal (som) Duur bezoek (in seconden)
sum_corehome_visittotaltime (API)

Totaal Event Value

Statistiek

Het totale aantal (som) Event value
sum_events_eventvalue (API)

Totaal Gebeurtenissen

Statistiek

Het totale aantal (som) Gebeurtenissen
sum_events_totalevents (API)

Totaal Generatietijd Pagina

Statistiek

Het totale aantal (som) Generatietijd pagina
sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totaal Globale Inkomsten

Statistiek

Het totale aantal (som) Globale inkomsten
sum_goals_revenue (API)

Totaal Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen

Statistiek

Het totale aantal (som) Herhalingsbezoek na bepaald aantal dagen
sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Totaal Hoeveelheid Product

Statistiek

Het totale aantal (som) Hoeveelheid product
sum_ecommerce_productquantity (API)

Totaal Korting

Statistiek

Het totale aantal (som) Korting
sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totaal Media Length (in Seconds)

Statistiek


sum_media_length (API)

Totaal Positie Interactie

Statistiek

Het totale aantal (som) Positie interactie
sum_actions_interactionposition (API)

Totaal Prijs Product

Statistiek

Het totale aantal (som) Prijs product
sum_ecommerce_productprice (API)

Totaal Subtotaal

Statistiek

Het totale aantal (som) Subtotaal
sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totaal Time Spent Playing Media (in Seconds)

Statistiek

Het totale aantal (som) Time spent playing media (in seconds)
sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totaal Time To Initial Media Play (in Seconds)

Statistiek

Het totale aantal (som) Time to initial media play (in seconds)
sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totaal Verzending

Statistiek

Het totale aantal (som) Verzending
sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Uniek Bestellingen

Statistiek

Het unieke aantal Bestellingen
nb_uniq_orders (API)

Uniek Besturingssysteem Versies

Statistiek

Het unieke aantal Besturingssysteem versies
nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Uniek Besturingssystemen

Statistiek

Het unieke aantal Besturingssystemen
nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Uniek Bezoeker-IP's

Statistiek

Het unieke aantal Bezoeker-IP's
nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uniek Bron

Statistiek

Het unieke aantal Bron
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Uniek Browser Engines

Statistiek

Het unieke aantal Browser engines
nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Uniek Browsers

Statistiek

Het unieke aantal Browsers
nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Uniek Browserversies

Statistiek

Het unieke aantal Browserversies
nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Uniek Campagne Id

Statistiek

Het unieke aantal Campagne Id
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Uniek Channel Types

Statistiek

Het unieke aantal Channel Types
nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Uniek Content Interacties

Statistiek

Het unieke aantal Content interacties
nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Uniek Continenten

Statistiek

Het unieke aantal Continenten
nb_uniq_usercountry_continent (API)

Uniek Download-URL's

Statistiek

Het unieke aantal Download-URL's
nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Uniek E-commercestatus Aan Het Eind Van Een Bezoek

Statistiek

Het unieke aantal E-commercestatus aan het eind van een bezoek
nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Uniek Event URLs

Statistiek

Het unieke aantal Event URLs
nb_uniq_events_eventurl (API)

Uniek Gebeurtenis Acties

Statistiek

Het unieke aantal Gebeurtenis acties
nb_uniq_events_eventaction (API)

Uniek Gebeurtenis Categorieën

Statistiek

Het unieke aantal Gebeurtenis Categorieën
nb_uniq_events_eventcategory (API)

Uniek Gebeurtenis Namen

Statistiek

Het unieke aantal Gebeurtenis Namen
nb_uniq_events_eventname (API)

Uniek Gebruiker-ID's

Statistiek

Het unieke aantal Gebruiker-ID's
nb_uniq_corehome_userid (API)

Uniek Geklikte URL's

Statistiek

Het unieke aantal Geklikte URL's
nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Uniek Grouped Resources

Statistiek

Het unieke aantal Grouped Resources
nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Uniek Inhoud

Statistiek

Het unieke aantal Inhoud
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Uniek Inhoud Doelen

Statistiek

Het unieke aantal Inhoud Doelen
nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Uniek Inhoud Gedeeltes

Statistiek

Het unieke aantal Inhoud Gedeeltes
nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Uniek Inhoud Namen

Statistiek

Het unieke aantal Inhoud Namen
nb_uniq_contents_contentname (API)

Uniek Inkomende Paginatitels.

Statistiek

Het unieke aantal Inkomende paginatitels.
nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Uniek Landen

Statistiek

Het unieke aantal Landen
nb_uniq_usercountry_country (API)

Uniek Latitudes

Statistiek

Het unieke aantal Latitudes
nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Uniek Longitudes

Statistiek

Het unieke aantal Longitudes
nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Uniek Media Titles

Statistiek

Het unieke aantal Media Titles
nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Uniek Medium

Statistiek

Het unieke aantal Medium
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Uniek Meetbaar

Statistiek

Het unieke aantal Meetbaar
nb_uniq_corehome_idsite (API)

Uniek Merken Apparaten

Statistiek

Het unieke aantal Merken apparaten
nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Uniek Modellen Apparaten

Statistiek

Het unieke aantal Modellen apparaten
nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Uniek Naam

Statistiek

Het unieke aantal Naam
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Uniek Namen Producten

Statistiek

Het unieke aantal Namen producten
nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Uniek Namen Verwijzers

Statistiek

Het unieke aantal Namen verwijzers
nb_uniq_referrers_referrername (API)

Uniek Pagina-URL's

Statistiek

Het unieke aantal Pagina-URL's
nb_uniq_actions_pageurl (API)

Uniek Paginatitels

Statistiek

Het unieke aantal Paginatitels
nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Uniek Player Names

Statistiek

Het unieke aantal Player Names
nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Uniek Providers

Statistiek

Het unieke aantal Providers
nb_uniq_provider_provider (API)

Uniek Regio's

Statistiek

Het unieke aantal Regio's
nb_uniq_usercountry_region (API)

Uniek Resoluties

Statistiek

Het unieke aantal Resoluties
nb_uniq_resolution_resolution (API)

Uniek Resources

Statistiek

Het unieke aantal Resources
nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Uniek SKU's Producten

Statistiek

Het unieke aantal SKU's producten
nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Uniek Sleutelwoord

Statistiek

Het unieke aantal Sleutelwoord
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Uniek Sleutelwoorden

Statistiek

Het unieke aantal Sleutelwoorden
nb_uniq_referrers_keyword (API)

Uniek Sleutelwoorden (zoeken Via Site)

Statistiek

Het unieke aantal Sleutelwoorden (zoeken via site)
nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Uniek Soorten Apparaten

Statistiek

Het unieke aantal Soorten apparaten
nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Uniek Soorten Bezoeken

Statistiek

Het unieke aantal Soorten bezoeken
nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Uniek Steden

Statistiek

Het unieke aantal Steden
nb_uniq_usercountry_city (API)

Uniek Talen

Statistiek

Het unieke aantal Talen
nb_uniq_userlanguage_language (API)

Uniek Uitgaande Paginatitels

Statistiek

Het unieke aantal Uitgaande paginatitels
nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Uniek URL's Binnenkomstpagina's

Statistiek

Het unieke aantal URL's binnenkomstpagina's
nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Uniek URL's Vertekpagina's

Statistiek

Het unieke aantal URL's vertekpagina's
nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Uniek URL's Verwijzers

Statistiek

Het unieke aantal URL's verwijzers
nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Uniek Video Resolutions

Statistiek

Het unieke aantal Video Resolutions
nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Bezoek)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 1 (omvang bezoek)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Pagina)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 1 (omvang pagina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (scope Conversion)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 1 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Bezoek)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 2 (omvang bezoek)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Pagina)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 2 (omvang pagina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (scope Conversion)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 2 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Bezoek)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 3 (omvang bezoek)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Pagina)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 3 (omvang pagina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (scope Conversion)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 3 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Bezoek)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 4 (omvang bezoek)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Pagina)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 4 (omvang pagina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (scope Conversion)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 4 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Bezoek)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 5 (omvang bezoek)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Pagina)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 5 (omvang pagina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (scope Conversion)

Statistiek

Het unieke aantal Waarde aangepaste variabele 5 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unieke Bezoekers

Statistiek

Het unieke aantal Bezoekers
nb_uniq_visitors (API)

URL Binnenkomstpagina

Dimensies

URL Vertrekpagina

Dimensies

Verzending

Dimensies

Visitor_Fingerprint

Statistiek

Het unieke aantal Bezoekers
nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 1 (scope Conversion)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 2 (scope Conversion)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 3 (scope Conversion)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 4 (scope Conversion)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 5 (scope Conversion)

Dimensies

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy