Glossary

Learn about commonly used terms to make the most of Matomo analytics.

mutatók

% Search Exits (Műveletek)


exit_rate (API)

Akciók


nb_actions (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

Belépések


entry_nb_visits (API)

Bevétel First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Bevétel Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Bevétel Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Bevétel Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Bevétel Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Bevétel Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Egyedi kattintások (Műveletek)


nb_visits (API)

Egyedi kimenő linkek


nb_uniq_outlinks (API)

Egyedi lapmegtekintések


nb_uniq_pageviews (API)

Egyedi lapmegtekintések (Műveletek)


nb_visits (API)

Egyedi letöltések


nb_uniq_downloads (API)

Egyedi letöltések (Műveletek)


nb_visits (API)

Egyedi látogatók


nb_uniq_visitors (API)

Elhagyási arány


exit_rate (API)

Elhagyási arány (Műveletek)


exit_rate (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events


nb_events (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Felhasználók


nb_users (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interaction Rate


interaction_rate (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kattintson a keresési eredményekre


nb_hits_following_search (API)

Keresések


nb_searches (API)

Keresések (Műveletek)


nb_visits (API)

Kereső találati oldalai


nb_pages_per_search (API)

Kilépések


exit_nb_visits (API)

Kilépések


nb_exits (API)

Kimenő linkek


nb_outlinks (API)

Konverziók First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverziók Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverziók Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverziók Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverziók Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverziók Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konverziós arány


conversion_rate (API)

Lapmegtekintések


nb_hits (API)

Lapmegtekintések


nb_pageviews (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Letöltések


nb_downloads (API)

Látogatások


nb_visits (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Műveletek/látogatás


nb_actions_per_visit (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Visszafordulási arány


bounce_rate (API)

Visszafordulási arány (Műveletek)


bounce_rate (API)

Visszafordulások


entry_bounce_count (API)

Weblapon töltött átlagos idő


avg_time_on_page (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Átl. lekérdezési idő


avg_time_generation (API)

Átlagos látogatás időtartama (másodpercben)


avg_time_on_site (API)

Jelentések

All Channels (Források)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Belépési lapok (Műveletek)

Beállítások (Látogatók)

Browser engines (Látogatók)

Browser version (Látogatók)

Böngészők (Látogatók)

Bővítmények listája (Látogatók)

Channel Type (Források)

City (Látogatók)

Content Name (Műveletek)

Content Piece (Műveletek)

Custom Variables (Látogatók)

Célok (Célok)

Célok áttekintése (Célok)

Célok áttekintése - Days to Conversion (Célok)

Célok áttekintése - Visits to Conversion (Célok)

Days to Conversion (Célok)

Device brand (Látogatók)

Device model (Látogatók)

Device type (Látogatók)

Egyetlen webhelyes dashboard (Összes weboldal)

Event Actions (Műveletek)

Event Categories (Műveletek)

Event Names (Műveletek)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Főbb mutatók (API)

Internetszolgáltató (Látogatók)

Ismétlődő látogatások (Műveletek)

Keresés kategóriák (Műveletek)

Keresőoldalak (Források)

Kilépési lapok (Műveletek)

Kilépő oldal név (Műveletek)

Kimenő linkek (Műveletek)

Kontinens (Látogatók)

Kulcsszavak (Források)

Kulcsszavak, melyekre nincs találat (Műveletek)

Képernyőfelbontások (Látogatók)

Letöltések (Műveletek)

Látogatások időtartama (Műveletek)

Látogatások összesítése (Látogatók)

Látogatások/helyi idő (Látogatók)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Műveletek - Főbb mutatók (Műveletek)

Nyelvi kód (Látogatók)

Oldal hivatkozások (Műveletek)

Oldal keresés kulcsszavak (Műveletek)

Operating System families (Látogatók)

Operating System versions (Látogatók)

Ország (Látogatók)

Page Titles Following a Site Search (Műveletek)

Pages Following a Site Search (Műveletek)

Performance overview (Műveletek)

Referrers Overview (Források)

Region (Látogatók)

SEO Web Vitals (Források)

Social Networks (Források)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits by day of the week (Látogatók)

Visits by days since last visit (Műveletek)

Visits by visit number (Műveletek)

Visits per hour in the site's timezone (Látogatók)

Visits to Conversion (Célok)

Web-browser language (Látogatók)

Weblapok címei (Műveletek)

Weblapok/látogatás (Műveletek)

Weboldal-összesítő vezérlőpult (Összes weboldal)

Weboldalak (Források)

felhasználó azonosítók (Látogatók)

Üres weblap címek (Műveletek)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Hivatkozó URL Variable

Hivatkozó URL Variable


{⁣{Referrer}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Page Title Variable


{⁣{PageTitle}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weblap URL-je Variable


{⁣{PageUrl}}

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

A Látogatás E-kereskedelmi Státusza A Látogatás Végén

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Actions In Visit Maximum

mutató


max_actions (API)

Actions In Visitteljes

mutató


sum_actions (API)

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Adó

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Adó Maximum

mutató


max_ecommerce_revenuetax (API)

Adóteljes

mutató


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Akció URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Average Value

mutató


avg_event_value (API)

Avg. Completion

mutató


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

mutató


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

mutató


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

mutató


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

mutató


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

mutató


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

mutató


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

mutató


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

mutató


avg_time_transfer (API)

Belső Keresések Száma

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Belső Keresések Száma Maximum

mutató


max_actions_visittotalsearches (API)

Belső Keresések Számateljes

mutató


sum_actions_visittotalsearches (API)

Browser Version

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Böngésző

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Böngésző

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Bővítmény (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Bővítmény (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Bővítmény (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Bővítmény (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Bővítmény (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Bővítmény (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Bővítmény (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Bővítmény (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Id

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

City

Dimension


UserCountry.City

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Content Name

Dimension


Contents.ContentName

Content Piece

Dimension


Contents.ContentPiece

Content Target

Dimension


Contents.ContentTarget

Custom Variable Value 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Custom Variable Value 1 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Custom Variable Value 1 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Custom Variable Value 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Custom Variable Value 2 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Custom Variable Value 2 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Custom Variable Value 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Custom Variable Value 3 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Custom Variable Value 3 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Custom Variable Value 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Custom Variable Value 4 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Custom Variable Value 4 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Custom Variable Value 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Custom Variable Value 5 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Custom Variable Value 5 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Device Brand

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Device Model

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Device Type

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Completion Time Maximum

mutató


max_time_dom_completion (API)

DOM Completion Timeteljes

mutató


sum_time_dom_completion (API)

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

DOM Processing Time Maximum

mutató


max_time_dom_processing (API)

DOM Processing Timeteljes

mutató


sum_time_dom_processing (API)

E-kereskedelmi Rendelés óta Eltelt Napok

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

E-kereskedelmi Rendelés óta Eltelt Napok Maximum

mutató


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

E-kereskedelmi Rendelés óta Eltelt Napokteljes

mutató


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Egyedi A Látogatás E-kereskedelmi Státusza A Látogatás Végén

mutató


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Egyedi Ad Click ID

mutató


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Egyedi Ad Provider

mutató


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Egyedi Akció URL

mutató


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Egyedi Belépési Lapok Címe

mutató


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Egyedi Browser Engines

mutató


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Egyedi Browser Versions

mutató


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Egyedi Böngészők

mutató


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Egyedi Campaign Content

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Egyedi Campaign Group

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Egyedi Campaign Id

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Egyedi Campaign Medium

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Egyedi Campaign Placement

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Egyedi Categories (Site Search)

mutató


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Egyedi Channel Types

mutató


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Egyedi Cities

mutató


nb_uniq_usercountry_city (API)

Egyedi Clicked Outlinks

mutató


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Egyedi Client Types

mutató


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Egyedi Content Interactions

mutató


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Egyedi Content Names

mutató


nb_uniq_contents_contentname (API)

Egyedi Content Pieces

mutató


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Egyedi Content Targets

mutató


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Egyedi Continents

mutató


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Egyedi Countries

mutató


nb_uniq_usercountry_country (API)

Egyedi Custom Variable Value 1 (scope Conversion)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Egyedi Custom Variable Value 1 (scope Page)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Egyedi Custom Variable Value 1 (scope Visit)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Egyedi Custom Variable Value 2 (scope Conversion)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Egyedi Custom Variable Value 2 (scope Page)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Egyedi Custom Variable Value 2 (scope Visit)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Egyedi Custom Variable Value 3 (scope Conversion)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Egyedi Custom Variable Value 3 (scope Page)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Egyedi Custom Variable Value 3 (scope Visit)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Egyedi Custom Variable Value 4 (scope Conversion)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Egyedi Custom Variable Value 4 (scope Page)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Egyedi Custom Variable Value 4 (scope Visit)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Egyedi Custom Variable Value 5 (scope Conversion)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Egyedi Custom Variable Value 5 (scope Page)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Egyedi Custom Variable Value 5 (scope Visit)

mutató


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Egyedi Device Brands

mutató


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Egyedi Device Models

mutató


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Egyedi Device Types

mutató


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Egyedi Download URLs

mutató


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Egyedi Entry Page URLs

mutató


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Egyedi Event Actions

mutató


nb_uniq_events_eventaction (API)

Egyedi Event Categories

mutató


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Egyedi Event Names

mutató


nb_uniq_events_eventname (API)

Egyedi Event URLs

mutató


nb_uniq_events_eventurl (API)

Egyedi Exit Page URLs

mutató


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Egyedi Felbontások

mutató


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Egyedi Felhasználó Azonosítók

mutató


nb_uniq_corehome_userid (API)

Egyedi Forrás

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Egyedi Grouped Resources

mutató


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Egyedi Internetszolgáltatók

mutató


nb_uniq_provider_provider (API)

Egyedi Keyword Counts (Site Search)

mutató


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Egyedi Keywords (Site Search)

mutató


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Egyedi Kilépési Lapok Címe

mutató


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Egyedi Kulcsszavak

mutató


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Egyedi Kulcsszó

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Egyedi Latitudes

mutató


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Egyedi Longitudes

mutató


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Egyedi Látogatás Típusa

mutató


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Egyedi Látogató IP-címe

mutató


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Egyedi Látogatók

mutató


nb_uniq_visitors (API)

Egyedi Media Titles

mutató


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Egyedi Mérhetők

mutató


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Egyedi Nyelvek

mutató


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Egyedi Név

mutató


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Egyedi Oldal Hivatkozások

mutató


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Egyedi Oldalak Címe

mutató


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Egyedi Operating System Versions

mutató


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Egyedi Operációs Rendszerek

mutató


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Egyedi Player Names

mutató


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Egyedi Product Names

mutató


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Egyedi Product SKUs

mutató


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Egyedi Referrer Names

mutató


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Egyedi Referrer URLs

mutató


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Egyedi Regions

mutató


nb_uniq_usercountry_region (API)

Egyedi Resources

mutató


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Egyedi Video Resolutions

mutató


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Egyedi Viewed Product Category 1

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Egyedi Viewed Product Category 2

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Egyedi Viewed Product Category 3

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Egyedi Viewed Product Category 4

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Egyedi Viewed Product Category 5

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Egyedi Viewed Product Name

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Egyedi Viewed Product SKU

mutató


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Első Látogatás óta Eltelt Napok

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Első Látogatás óta Eltelt Napok Maximum

mutató


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Első Látogatás óta Eltelt Napokteljes

mutató


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Engedmény

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Engedmény Maximum

mutató


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Engedményteljes

mutató


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Event Action

Dimension


Events.EventAction

Event Category

Dimension


Events.EventCategory

Event Name

Dimension


Events.EventName

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Event Value Maximum

mutató


max_events_eventvalue (API)

Event Valueteljes

mutató


sum_events_eventvalue (API)

Events

Dimension


Events.TotalEvents

Events Maximum

mutató


max_events_totalevents (API)

Events With A Value

mutató


events_with_event_value (API)

Eventsteljes

mutató


sum_events_totalevents (API)

Felbontás

Dimension


Resolution.Resolution

Felhasználó Azonosító

Dimension


CoreHome.UserId

Fingerprint

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingerprint

mutató


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

mutató


media_finish_rate (API)

Finishes

mutató


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

mutató


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

mutató


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

mutató


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

mutató


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

mutató


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

mutató


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

mutató


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

mutató


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

mutató


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

mutató


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

mutató


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

mutató


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

mutató


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

mutató


nb_form_views (API)

Form Views Maximum

mutató


max_form_views (API)

Forrás

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

mutató


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time Maximum

mutató


max_form_time_hesitation (API)

Hivatkozó URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

mutató


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

mutató


nb_media_uniq_impressions (API)

Interakciók Száma

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Interakciók Száma Maximum

mutató


max_actions_visittotalinteractions (API)

Interakciók Számateljes

mutató


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Internetszolgáltató

Dimension


Provider.Provider

Kategória Keresés

Dimension


Actions.SearchCategory

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Kilépő Oldal Hivatkozás

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Kilépő Oldal Név

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Kontinens

Dimension


UserCountry.Continent

Konverziós Arány

mutató


visits_conversion_rate (API)

Kulcsszó

Dimension


Referrers.Keyword

Kulcsszó

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Kulcsszó (Oldal Keresés)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Lapmegtekintések

mutató


pageviews (API)

Latitude

Dimension


UserCountry.Latitude

Letöltött URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Longitude

Dimension


UserCountry.Longitude

Látogatás Időtartama (másodpercekben)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Látogatás Időtartama (másodpercekben) Maximum

mutató


max_corehome_visittotaltime (API)

Látogatás Időtartama (másodpercekben)teljes

mutató


sum_corehome_visittotaltime (API)

Látogatás Típusa

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Látogatások

mutató


nb_visits (API)

Látogatások Egy Adott ID-jű Cél Konverziójával

Dimension


Goals.IdGoal

Látogatások Ezzel: Bővítmény (Cookie)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (Flash)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (Java)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (PDF)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (QuickTime)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (RealPlayer)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (Silverlight)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Látogatások Ezzel: Bővítmény (Windows Media)

mutató


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Látogatások Konverzióval

mutató


nb_visits_converted (API)

Látogatások Legalább Egy Konverzióval

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Látogatások Száma

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Látogató Azonosító

Dimension


CoreHome.VisitorId

Látogató IP-címe

Dimension


CoreHome.VisitIp

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Length (in Seconds) Maximum

mutató


max_media_length (API)

Media Length (in Seconds)teljes

mutató


sum_media_length (API)

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

MinimumDOM Completion Time

mutató


min_time_dom_completion (API)

MinimumDOM Processing Time

mutató


min_time_dom_processing (API)

MinimumEvent Value

mutató


min_events_eventvalue (API)

MinimumNetwork Time

mutató


min_time_network (API)

MinimumOn Load Time

mutató


min_time_on_load (API)

MinimumSzerveridő

mutató


min_time_server (API)

MinimumTransfer Time

mutató


min_time_transfer (API)

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Network Time Maximum

mutató


max_time_network (API)

Network Timeteljes

mutató


sum_time_network (API)

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

Number Of Items In Cart Maximum

mutató


max_ecommerce_items (API)

Number Of Items In Cartteljes

mutató


sum_ecommerce_items (API)

Nyelv

Dimension


UserLanguage.Language

Név

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Oldal Hivatkozás

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Oldal Név

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Oldalgenerálási Idő

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Oldalgenerálási Idő Maximum

mutató


max_actions_pagegenerationtime (API)

Oldalgenerálási Időteljes

mutató


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Oldalmegtekintések Generációs Idővel

mutató


pageviews_with_generation_time (API)

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

On Load Time Maximum

mutató


max_time_on_load (API)

On Load Timeteljes

mutató


sum_time_on_load (API)

Operating System Family

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

mutató


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Order Value Maximum

mutató


max_ecommerce_revenue (API)

Order Valueteljes

mutató


sum_ecommerce_revenue (API)

Ország

Dimension


UserCountry.Country

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Overall Revenue Maximum

mutató


max_goals_revenue (API)

Overall Revenueteljes

mutató


sum_goals_revenue (API)

Page Title

Dimension


Actions.PageTitle

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageview Position Maximum

mutató


max_actions_pageviewposition (API)

Pageview Positionteljes

mutató


sum_actions_pageviewposition (API)

Pageviews With DOM Completion Time

mutató


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

mutató


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

mutató


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

mutató


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

mutató


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

mutató


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

mutató


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

mutató


nb_media_plays (API)

Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductName

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Price Maximum

mutató


max_ecommerce_productprice (API)

Product Priceteljes

mutató


sum_ecommerce_productprice (API)

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Product Quantity Maximum

mutató


max_ecommerce_productquantity (API)

Product Quantityteljes

mutató


sum_ecommerce_productquantity (API)

Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Profilableteljes

mutató


sum_corehome_profilable (API)

Referrer Name

Dimension


Referrers.ReferrerName

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Részösszeg

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Részösszeg Maximum

mutató


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Részösszegteljes

mutató


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since First Visit Maximum

mutató


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Seconds Since First Visitteljes

mutató


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Ecommerce Order Maximum

mutató


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Seconds Since Last Ecommerce Orderteljes

mutató


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Seconds Since Last Visit Maximum

mutató


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Seconds Since Last Visitteljes

mutató


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Szerveridő

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Szerveridő Maximum

mutató


max_time_server (API)

Szerveridőteljes

mutató


sum_time_server (API)

Szállítás

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Szállítás Maximum

mutató


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Szállításteljes

mutató


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Találatok

mutató


hits (API)

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

mutató


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent In Referring Action Maximum

mutató


max_actions_timespentrefaction (API)

Time Spent In Referring Actionteljes

mutató


sum_actions_timespentrefaction (API)

Time Spent Maximum

mutató


max_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time Spent Playing Media (in Seconds) Maximum

mutató


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)teljes

mutató


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

mutató


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit Maximum

mutató


max_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Time To Initial Media Play (in Seconds) Maximum

mutató


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)teljes

mutató


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Transfer Time Maximum

mutató


max_time_transfer (API)

Transfer Timeteljes

mutató


sum_time_transfer (API)

Utolsó Látogatás óta Eltelt Napok

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Utolsó Látogatás óta Eltelt Napok Maximum

mutató


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Utolsó Látogatás óta Eltelt Napokteljes

mutató


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product Price Maximum

mutató


max_ecommerce_productviewprice (API)

Viewed Product Priceteljes

mutató


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Visszafordulási Arány

mutató


bounce_rate (API)

Visszafordulások

mutató


bounce_count (API)

Weblap URL-je

Dimension


Actions.PageUrl

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Átl. Lekérdezési Idő

mutató


avg_page_generation_time (API)

Átlag Actions In Visit / Látogatás

mutató


avg_sum_actions_per_visits (API)

Átlag Adó / Order ID

mutató


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Átlag Belső Keresések Száma / Látogatás

mutató


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Átlag E-kereskedelmi Rendelés óta Eltelt Napok / Látogatás

mutató


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Átlag Első Látogatás óta Eltelt Napok / Látogatás

mutató


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Átlag Engedmény / Order ID

mutató


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Átlag Events / Látogatás

mutató


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Átlag Interakciók Száma / Látogatás

mutató


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Átlag Látogatás Időtartama (másodpercekben) / Látogatás

mutató


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Átlag Number Of Items In Cart / Order ID

mutató


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Átlag Order Value / Order ID

mutató


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Átlag Profilable / Látogatás

mutató


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Átlag Részösszeg / Order ID

mutató


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Átlag Seconds Since First Visit / Látogatás

mutató


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Átlag Seconds Since Last Ecommerce Order / Látogatás

mutató


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Átlag Seconds Since Last Visit / Látogatás

mutató


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Átlag Szállítás / Order ID

mutató


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Átlag Utolsó Látogatás óta Eltelt Napok / Látogatás

mutató


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy